Cs:Key:building:levels

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building:levels
Building-levels.png
Popis
Udává počet nadzemních podlaží budovy. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Budovy
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: de factoPage for proposal

Tato značka udává počet nadzemních podlaží budovy (building=*), nebo části budovy (building:part=*). Nezapočítávají se podlaží pod zemí ani půdy, ale přízemí se počítá, také se počítají patra, která jsou částečně pod zemí (viz obrázek níže). Pro účely této značky se za přízemí považuje nejnižší vchod do budovy.

Je vhodné přidat i značku height=*, obzvlášť pokud se výška jednotlivých pater liší. Mějte na paměti, že height=* zahrnuje střechu, ale building:levels=* nikoliv.

Příklad

Příklad budovy

Budovy, jejichž části nezačínají na zemi

Příklad značení počtu pater a výšky budovy

Pokud spodní část části budovy nestojí na zemi, započteme do značky building:levels=* i počet podlaží, které by budova měla, kdyby sahala až k zemi, s tím, že výšku neexistujících pater počítáme podle ostatních pater budovy. Počet pater, která "chybí", pak zapíšeme do značky building:min_level=*. Viz obrázek vedle. Více informací o správném zakreslování budov pro vykreslování ve 3D je na stránce Jednoduché 3D budovy.