Cs:Key:building:part

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building:part
Marek S3DB sumOfMoreElements.jpg
Popis
Pro označení části budovy, jejíž vlastnosti se liší od jiných částí budovy. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Budovy
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Cesta označená building:part=yes popisuje část budovy, jejíž vlastnosti nebo funkce se liší od zbytku budovy.

Jak použít

Hlavní článek: Jednoduché 3D budovy

Použijte building:part=yes pro části budovy, které mají pouze jiné vlastnosti (building:levels=* a height=*). Použijte building:part=(typ budovy) pro části budovy, které mají jinou funkci a možná i vlastnosti (např. building:part=roof nebo building:part=retail).

Kromě různých cest značených jako building:part=yes by měla existovat ještě jedna plocha (uzavřená cesta), která bude obsahovat půdorys celé budovy označený jako building=*. Také je doporučeno použít relaci type=building pro seskupení cesty celého půdorysu a jednotlivých cest building:part=yes.

Tam, kde budova byla rozčleněna na části, cesta celé budovy by i tak měla mít značky building:levels=* a height=*. Jejími hodnotami by měla být maxima hodnot všech částí budovy. Budova, která má část o třech patrech a část o šesti patrech je stále šestipatrovou budovou.

Navrhovaná doplňková značka

Použitím značky building:part=* lze části budov mapovat buď vertikálními sekcemi nebo horizontálními "řezy" nebo obojím dohromady. Pokud chcete explicitně popsat, který postup byl na určité budově použit, můžete přidat navrhovanou značku building:parts=* (povšimněte si "s" na konci) k cestě, která označuje celou budovu.

Warning: Default sort key "building:part" overrides earlier default sort key "Key:building:part".