Cs:Key:building:part

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building:part
Osm element key.svg
Popis
Pro označení části budovy, jejíž vlastnosti se liší od jiných částí budovy. Edit or translate this description.
Skupina: Budovy
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Wikidata
Status: používáno

Cesta označená building:part=yes popisuje část budovy, jejíž vlastnosti nebo funkce se liší od zbytku budovy.

Jak použít

Hlavní článek: Jednoduché 3D budovy

Použijte building:part=yes pro části budovy, které mají pouze jiné vlastnosti (building:levels=* a height=*). Použijte building:part=(typ budovy) pro části budovy, které mají jinou funkci a možná i vlastnosti (např. building:part=roof nebo building:part=retail).

Kromě různých cest značených jako building:part=yes by měla existovat ještě jedna plocha (uzavřená cesta), která bude obsahovat půdorys celé budovy označený jako building=*. Také je doporučeno použít relaci type=building pro seskupení cesty celého půdorysu a jednotlivých cest building:part=yes.

Tam, kde budova byla rozčleněna na části, cesta celé budovy by i tak měla mít značky building:levels=* a height=*. Jejími hodnotami by měla být maxima hodnot všech částí budovy. Budova, která má část o třech patrech a část o šesti patrech je stále šestipatrovou budovou.

Navrhovaná doplňková značka

Použitím značky building:part=* lze části budov mapovat buď vertikálními sekcemi nebo horizontálními "řezy" nebo obojím dohromady. Pokud chcete explicitně popsat, který postup byl na určité budově použit, můžete přidat navrhovanou značku building:parts=* (povšimněte si "s" na konci) k cestě, která označuje celou budovu.

Warning: Default sort key "building:part" overrides earlier default sort key "Key:building:part".