Pl:Key:building

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building
(budynek)
Emptyhouse.jpg
Opis
Obrys budynku na mapie. Edit or translate this description.
Grupa: Budynki
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 73
Powiązane oznaczenia
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzony

Wikidane

building=* – stosuje się do oznaczenia obszarów budynku.

Szczegółowe informacje, w jaki sposób obiekty są oznakowane i renderowane są w: Budynkach

Opis budynku

Pojedynczy obrys budynku może być utworzony dla każdego kompleksu lub "bloku", w skład którego mogą wchodzić połączone ścianą domy jednorodzinne lub szereg, poszczególnych, szeregowych lub bardziej złożonych, kompleksów budowlanych. Jest jednak lepiej, aby utworzyć serię powiązanych konturów, które mają wspólne węzły zewnętrzne, w celu łatwego zidentyfikowania, każdej, wyodrębnionej części nieruchomości.

Dodatkowo, obrys obiektu może być bardzo uproszczony lub bardzo dokładnie określać wymiary zewnętrzne budynku. Nie jest rzadkością, w przypadku budynków, że początkowo mogą być opisane jako grupa prostych konturów, a następnie, kolejno poprawiane, aby stworzyć obrys bardziej szczegółowy lub podzielić go na poszczególne segmenty.

Najczęściej używanym oznaczeniem budynku jest: building=yes.
Bardziej kompletną listę używanych wartości dla tego klucza można zobaczyć w TagInfo:building.

Adres budynku może być również dodawany, z tym, że może on być dołączony do obrysu budynku, lub bardziej użytecznie, do odpowiedniego głównego wejścia, które winno być oznaczone węzłem entrance=yes lub entrance=*, łącząc ten węzeł z prowadzącą do wejścia drogą lub ścieżką.

Dla większych budynków publicznych z wieloma wejściami, służącymi do różnych celów, lub przez różne grupy zawodowe, wejście do budynku może być również oznakowane jako access=*. Poszczególne wejścia do budynku może być podłączone do opisu dostępu do wejścia highway=footway i highway=steps, itd. W razie potrzeby, każde wejście może mieć odpowiedni adres pocztowy.

Warto rozważyć dodawanie numeru domu do budynków lub wejść do budynku z następującymi znacznikami:

budynek lub węzeł adresowy w obrębie budynku
addr:street=<nazwa ulicy> – nazwa ulicy
addr:housenumber=<numer domu> – numer domu
addr:postcode=<kod pocztowy> – kod pocztowy domu
addr:city=<miejscowość> – miejscowość lub addr:place=<miejscowość> – gdy miejscowość nie ma nazw ulic.
wejście do budynku
addr:flats=<numer lokalu> – numer lokalu

(więcej szczegółowych informacji w: Key:addr)

OSM Inspectorinternetowe narzędzie do debugowania dla zaawansowanych użytkowników OpenStreetMap, oferowane przez Geofabrik. jest również pomocny przy sprawdzeniu tych tagów.
w iD
 • W przypadku budynków mających kąty proste można wyrównać kąty naciskając klawisz Q.
w JOSM
 • Można poprawić kształt, aby naroża istniejących budynków były prostokątne używając JOSM (Skrót klawiszowy Q). Należy tylko upewnić się, że używamy projekcję taką jak Mercator, inaczej, jeśli używamy coś jak WGS84, to obiekty zostaną zniekształcone podczas renderowania. Należy pamiętać, że nie wszystkie budynki są ortogonalne, a czasem lepiej jest zachować ich zakrzywiony kształt.
 • JOSM/Plugins/BuildingsTools umożliwia odwzorowanie budynków znacznie bardziej wygodnie (skrót B). To działa najlepiej w przypadku budynków z czterema węzłami.
 • JOSM/Plugins/Terracer jest do szybkiego narysowania rzędu szeregowych domów.
w Potlatch
 • W Potlatch, można dodać kilka budynków szybko, zwłaszcza w obszarach mieszkalnych poprzez śledzenie budynku z jednej strony za pomocą myszy, a następnie z drugiej strony naciskając klawisz R, aby dodać właściwości wybranego wcześniej budynku.

Dodajemy źródło, tag lub inny znacznik w pierwszym budynku, a następnie kopiujemy je do innych budynków.

Obrys kształtu budynku

Poniżej znajdziecie kilka wskazówek, jak opisywać budynki, żeby z tych danych można było mieć jak najwięcej pożytku:

 • Jeśli to tylko możliwe rozpoznać te poszczególne fragmenty budynku oraz ich użytkowanie, które mają tą samą wysokość i formę dachu oraz posiadają ten sam obrys.

Dzięki temu dane te można lepiej używać także do innych celów, robiąc np. wizualizacje 3D (używając do tego celu wysokość budynku).
Jeśli to możliwe, dobrze jest dzielić budynki wzdłuż granic działki jeśli rozpoznawalne to jest po różnicy w kolorze lub kształcie dachu (często budynki w zabudowie szeregowej, stojące wzdłuż ulicy, różnią się od siebie kolorem dachu.

 • Starać się rozpoznać geometrię budynku przy ziemi a nie badać przebieg dachu.

Oczywiste jest, że na zdjęciach lotniczych najlepiej widoczne są dachy. Ponieważ jednak zdjęcia lotnicze bardzo rzadko robione są z góry prostopadle do powierzchni ziemi, to zazwyczaj dach obrysowywanego budynku nie znajduje się nad jego obrysem przy ziemi lecz jest w stosunku do niego przesunięty. Wystarczy jednak po obrysowaniu dachu przesunąć go w odpowiednie miejsce: Zazwyczaj na zdjęciach widać jedną ze ścian lub narożnik budynku przy ziemi (miejsce gdzie ściana styka się z ziemia).

 • Budynki mające wspólne ściany, w rzeczywistości, muszą także mieć punkty wspólne na mapie OSM

Więcej w:‹ Modelowanie dachu ›(pl)

 • Jeśli budynek ma wewnętrzny dziedziniec należy wykorzystać relację Multipolygon aby zapewnić, że dziedziniec nie jest renderowany jako część budynku.

Metody rysowania rzutu budynku na powierzchnię ziemi

Wskazówki jak rysować budynki ze zdjęć, znajdują się na stronie: ‹ Modelowanie dachu ›(pl)

 • Badanie przebiegu budynku od strony ulicy.

Np: czy to po prostu prostokąt, rysowanie szkiców lub proste pomiary.

 • Spacer wzdłuż ścian budynku i nagrywanie ścieżki GPS.

Ścieżki GPS są w takich przypadkach niedokładne, ponieważ ściany budynków generalnie odbijają sygnały GPS powodując silne zakłócenia.
Metodę można jednak zastosować szkicowo w przypadku naprawdę bardzo dużych obiektów: (np. stadion piłkarski).

Poniższa lista zawiera najczęściej stosowane oznaczenia budynków. Oczywiście, w przepadku pojawiania się sprzeczności w opisach, lista jest poddawana pod dyskusje.


Budynki (Building)

Wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych budynków lub grupy połączonych ze sobą budynków. Więcej szczegółów użycia tego tagu w Pl:Buildings i man_made=* do znakowania różnych innych struktur.

Klucz Wartość Element Opis Zdjęcie

Mieszkalne (Accommodation)

building apartments obszar Budynek z wieloma pomieszczeniami mieszkalnymi, często na różnych kondygnacjach. Może mieć również placówki handlowe na parterze. Stosujemy building:levels=* dla określenia ilości kondygnacji (parter liczy się jako piętro).
Apartments6levels.png
building bungalow obszar Jednopiętrowy wolnostojący dom wakacyjny, Dacza.
Bungalow2.jpg
building cabin obszar Kabina jest małym, prostym domem letniskowym, zwykle drewnianym, znajdującym się zazwyczaj na obszarach obszarach wypoczynkowych, wiejskich.
Koch Cabin.JPG
building detached obszar Wolno stojący dom jednorodzinny, podobny do building=house.
Residential House USA.JPG
building dormitory obszar Budynek przeznaczony dla studentów (akademik, bursa, internat itp).
Belgrade Dormitory.jpg
building farm obszar Budynek mieszkalny na farmie (gospodarstwo). W przypadku innych budynków patrz poniżej building=farm_auxiliary, building=barn, … Jeśli w Twoim kraju farma wygląda tak samo jak ogólny dom mieszkalny, możesz oznaczyć także jako building=house. Zobacz też landuse=farmyard
Studna před č.1.,Holašovice.JPG
building ger obszar Jurta, przeznaczona na całoroczne mieszkanie.
Gurvger.jpg
building hotel obszar Budynek z oddzielnymi pokojami przeznaczonymi dla noclegu. Zazwyczaj używamy w połączeniu z tourism=hotel na terenie hotelu, w którym są tereny rekreacyjne i parking.
Hcom 1097758 7 b.jpg
building house obszar Ogólne oznaczenie domu jednorodzinnego. Dla bardziej szczegółowego określenia stosujemy poniższe tagi.
Emptyhouse.jpg
building houseboat obszar Łódź używana głównie jako dom.
Houseboat- Dal Lake, srinagar Kashmir.JPG
building residential obszar Ogólne określenie budynek mieszkalnego, przydatne jeśli nie znamy dokładnie przeznaczenia.
Timarpur Residential Complex.jpg
building semidetached_house obszar A residential house that shares a common wall with another on one side. Typically called a "duplex" in North American English.
Semi-detached houses in West Street - geograph.org.uk - 788755.jpg
building static_caravan obszar Mobilny dom (prawie) na stałe stojący na jednym miejscu.
67elcona.JPG
building terrace obszar Szereg połączonych domów jednorodzinnych, zobacz również building=house.
Terraced housing.png

Komercyjne (Commercial)

building commercial obszar Budynek w którym jest prowadzona niespecyficzna działalność komercyjna. Aby uściślić rodzaj prowadzonej działalności użyj office=* aby oznaczyć rodzaj biura. Rozważ użycie landuse=commercial dla obszaru. Użyj wartości building=retail jeśli w budynku znajdują się w większości sklepy.
Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel.jpg
building industrial obszar Budynek przemysłowy. Użyj magazyn (warehouse), jeśli wiadomo, że jest przeznaczony przede wszystkim do przechowywania / dystrybucji. Rozważ użycie tagu landuse=industrial dla obszaru i proponowanego tagu industrial=* do opisania działalności przemysłowej.
Eley Industrial Estate1.JPG
building kiosk obszar Mały budynek handlowy.
Kiosk germany.jpg
building office obszar Budynek biurowy. Używamy tagu building=office z office=*, aby opisać typ biura. Rozważ oznaczenie terenu komercyjnego za pomocą tagu landuse=commercial. Użyj building=retail, jeśli w budynku są głównie sklepy.
Buildingoffices.png
building retail obszar Budynek używany głównie do sprzedaży detalicznej. Aby uściślić rodzaj sprzedawanych produktów użyj shop=*. Rozważ użycie landuse=retail dla obszaru zajmowanego przez kompleks sklepów.
Macys dep store.JPG
building supermarket area Samoobsługowy sklep wielkopowierzchniowy.
Comet - geograph.org.uk - 304074.jpg
building warehouse obszar Magazyn,budynek wykorzystywany przede wszystkim do przechowywania towarów lub jako część systemu dystrybucyjnego.
Eigtveds Pakhus, Copenhagen warehouse.jpg

Religijne (Religious)

building cathedral obszar Budynek, który został zbudowany jako katedra. Stosujemy w połączeniu z tagami amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* i landuse=religious dla terenu, na którym znajduje się obecnie katedra.
Saint Vitus Cathedral in Prague, Czech Republic.jpg
building chapel obszar Budynek wybudowany jako kaplica. Stosujemy w połączeniu z amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* i landuse=religious dla terenu, na którym znajduje się obecnie kaplica.
Andachtskapelle des Moorbad Gmös.jpg
building church obszar Budynek przeznaczony na kościół. Oznaczenie uzupełniamy przez amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* i landuse=religious dla terenu, na którym obecnie się znajduje. Opcjonalnie: church:type=parish/filial/rectoral/monastery.
Churchstcl.jpg
building monastery obszar Budynek wybudowany z przeznaczeniem na klasztor.
Klasztor2.jpg
building mosque obszar Budynek przeznaczony na meczet. Stosujemy w połączeniu z amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* i landuse=religious dla terenu, na którym znajduje się obecnie meczet.
Khadija-Moschee (Berlin).jpg
building religious obszar Ogólnie, budynek religijny. Jeśli to możliwe, należy dodać bardziej szczegółowe wartości.
Religious syms.svg
building shrine obszar Budynek przeznaczony na święte miejsce. Stosujemy w połączeniu z amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* i landuse=religious dla terenu, na którym znajduje się obecnie święte miejsce. Małe budynki powinny uwzględniać historic=wayside_shrine.
Heiligenhäuschen.JPG
building synagogue obszar Budynek przeznaczony na synagogę. Stosujemy w połączeniu z amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* i landuse=religious dla terenu, na którym znajduje się obecnie synagoga.
Synagogue Florence Italy.JPG
building temple obszar Budynek przeznaczony na świątynię. Stosujemy w połączeniu z amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* i landuse=religious dla terenu, na którym znajduje się obecnie świątynia.
Hephaistos.temple.AC.02.jpg

Miejskie/Udogodnienia (Civic/Amenity)

building bakehouse obszar Budynek przeznaczony na piekarnię. Często stosujemy w połączeniu z innym tagami amenity=baking_oven i oven=wood_fired.
Backhaus-amstetten-dorf.jpg
building civic obszar Budynek użyteczności publicznej, taki jak na przykład: centrum komunalne, biblioteka, toalety publiczne, centrum sportowe, pływalnia, ratusz itp. Stosujemy z amenity=* lub leisure=* itd, w celu dostarczenia dalszych szczegółów. Zobacz też tag building=public.
Scarborough Civic Centre.jpg
building fire_station obszar A building constructed as fire station, i.e. to house fire fighting equipment and officers, regardless of current use. Add amenity=fire_station on the grounds for an active fire station.
Blacktown Fire Station - Flickr - Highway Patrol Images.jpg
building government obszar Dla budynków rządowych w ogóle, w tym sekretariatów gminnych, prowincjalnych i wydziałowych, agencji rządowych i departamentów, urzędów miejskich, (regionalnych) parlamentów i sądów.
Ministerio de Defensa Argentina Edificio Libertador.jpg
building hospital obszar Budynek który tworzy obiekt szpitalny. Stosujemy w połączeniu z amenity=hospital dla określenia terenu szpitalnego.
Hospital.png
building public obszar Budynek publiczny np. ratusz. Nie używamy tagu amenity=public_building.
Dominion Public Building.JPG
building toilets obszar Budynek toalety publicznej.
Shui Tau Tsuen Public Toilet (YL-175) 2014.JPG
building train_station obszar Budynek wybudowany jako budynek stacji kolejowej, w tym budynki, które są opuszczone i wykorzystywane obecnie w innym celu.
(Niejednoznaczność: OSM Carto renderuje building=station w sposób specyficzny.
Dobrepolje train station.jpg
building transportation obszar Budynek związany z transportem publicznym. Prawdopodobnie należałoby je oznaczyć odpowiednim tagiem związanym z transportem, takim jak public_transport=station. Istnieje specjalny tag dla budynków stacji kolejowej - building=train_station.
Kusatsu-Onsen Bus Station.jpg
building kindergarten obszar Dla wszelkich ogólnych budynków przedszkolnych. Budynki do konkretnych zastosowań (sale sportowe itp.), powinny być oznakowany zgodnie z ich zastosowaniem. Stosujemy amenity=kindergarten dla terenu, na którym znajduje się obecnie przedszkole.
Unterhaus keilhau.jpg
building school obszar Ogólnie, budynek szkolny. Stosujemy w połączeniu z amenity=school dla określenia terenu szkoły.
Convent School's Pippal - Convent School Rawalpindi.jpg
building university obszar Budynek uczelniany. Stosujemy w połączeniu z amenity=university dla określenia terenu uczelni.
University College Oxford.jpg
building college obszar A college building. Use amenity=college on the whole college area to represent the college as an institution.
(1)Hornsby TAFE.jpg

Agricultural/Plant production

building barn obszar Stodoła, budynek gospodarstwa rolnego wykorzystywany do przechowywania oraz jako miejsce pracy.
EJFrykBarn.jpg
building conservatory obszar Oranżeria ze szklanym lub plandekowym zadaszeniem i ścianami z wygodnym wyposażeniem i egzotycznymi roślinami.
Phipps Conservatory winter 2015 welcome center.jpg
building cowshed obszar Obora to budynek dla krów zwykle w gospodarstwach.
Cowhouse Hrazany2.jpg
building farm_auxiliary obszar Pomocniczy budynek gospodarczy, która nie jest mieszkaniem (stosujemy 'farm' lub 'house' dla budynku gospodarczego).
Horseshoe Barn.jpg
building greenhouse obszar Szklarnia, budynek pokryty szkłem lub tworzywem sztucznym, wykorzystywany do uprawy roślin. Stosujemy tag landuse=greenhouse_horticulture do oznaczenia dla terenu, na którym znajduje się szklarnia.
Greenhouse 1.JPG
building slurry_tank obszar A circular building built to hold a liquid mix of primarily animal excreta (also known as slurry).
Gylletank30m.jpg
building stable obszar Stajnia.
Häststall Elfviks gård dec 2008.jpg
building sty obszar Chlew, budynek do hodowli świń domowych, zwykle spotykany na farmach.
Schweinehütten.jpg

Sports

building grandstand obszar Duża trybuna, zwykle zadaszona, z najlepszym widokiem dla widzów na torach wyścigowych lub boiskach sportowych. Dla mniejszych trybun stosujemy tag leisure=bleachers.
Grandstand, Cluden Racecourse, 2000.jpg
building pavilion obszar Pawilon sportowy zazwyczaj z szatniami, pomieszczeniami do przechowywania i ewentualnie miejscem na różne ćwiczenia i wydarzenia.

Unikaj używania tego terminu w innych architekturach zwanych "pawilonami". (zobacz Pawilon)

LeytonCricketGround.JPG
building riding_hall obszar Budynek, który został zbudowany jako ujeżdżalnia.
Ehem. Landgestüt Landshut Reithalle.JPG
building sports_hall obszar Hala sportowa.
Kruunupyy sports hall 2017.jpg
building stadium obszar Budynek wybudowany jako budynek stadionu, włączając w to budynki, które są opuszczone i używane obecnie w innym celu.
Nepstadion1.jpg

Storage

building hangar obszar Hangar, budynek służący do przechowywania samolotów, śmigłowców lub statków kosmicznych. Rozważ dodanie tagu aeroway=hangar, jeśli jest to odpowiednie.
IMPA hangar.jpg
building hut obszar Chata to małe i prymitywne schronienie. Zauważ, że to słowo ma dwa znaczenia - może być szopą building=shed, lub może to być budynek mieszkalnym który nie jest zbudowany z kamienia lub cegieł, najczęściej drewniany i zwykle znajdujący się na obszarach wiejskich.
Kennedy's hut edit.jpg
building shed obszar Szopa, jednokondygnacyjna konstrukcja w ogrodzie lub na działce, która służy do przechowywania lub jako warsztat.
Schuppen 7235.jpg

Cars

building carport obszar Wiata garażowa jest konstrukcją zadaszoną służącą do ograniczonej ochrony pojazdów, głównie samochodowym, przed żywiołami. W przeciwieństwie do większości konstrukcji wiata nie ma czterech ścian i zwykle ma jedną lub dwie.
Carport-gewölbt.jpg
building garage obszar Garaż jest budynkiem odpowiednim do przechowywania jednego lub prawdopodobnie więcej pojazdów samochodowych lub podobnych. Zobacz building=garages dla większych wspólnych budynków garażowych.
Two-Car Garage.jpg
building garages obszar Budynek składający się z kilku garaży szeregowych posiadających oddzielnych właścicieli. Zobacz także tag building=garage i dla publicznego parkingu tag amenity=parking.
Landbouwstraat garages.jpg
building parking obszar Budynek pełniący funkcję parkingu dla samochodów.
Gießen-Uniklinik-Parkhaus.jpg

Power/Technical buildings

building digester obszar Budynek jako komora fermentacyjna jest bioreaktorem do produkcji lotnego biogazu z biomasy.
2012-05-13 Nordsee-Luftbilder DSCF8567.jpg
building service obszar Budynek usługowy to zwykle niewielki budynek bezzałogowy z pewnymi maszynami (takimi jak pompy lub transformatory).
Service building.png
building transformer_tower obszar Wieża transformatorowa jest charakterystycznym, wysokim budynkiem zawierającym transformator rozdzielczy i skonstruowaną tak, aby łączyć się bezpośrednio z napowietrzną linią napowietrzną średniego napięcia.

Dość często linia energetyczna jest już umieszczona pod ziemią, ale budynek może nadal służyć jako podstacja.
Jeśli budynek jest nadal używany jako podstacja, należy dodatkowo oznaczyć go tagami power=substation + substation=minor_distribution.

OesterSkovVejHad.jpg
building water_tower obszar Wieża ciśnień.
Bad Schwartau - Wasserturm.JPG

Inne budynki (Other Buildings)

building bunker obszar Wzmocniony budynek wojskowy. Stosujemy również dodatkowo tag military=bunker.
Slavonický les, bunkr 01.jpg
building bridge obszar Budynek jako most. Może również reprezentować bramę zadaszoną dla mostów zwodzonych. Zobacz także bridge=yes dla highway=*.

Nie należy stosować tego tagu tylko do zaznaczania mostów (ich konturów). Do takich celów stosujemy tag man_made=bridge.

Ponte Veccio1.JPG
building construction obszar Stosowane do budynków w budowie. Stosujemy tag construction=*, aby zachować wartość dla ukończonego budynku.
Riga, stavba.jpg
building container obszar For a container used as a permanent building. Do not map containers placed temporarily, for example used in shipping or contraction.
Sparkasse Jena SB-Container.jpg
building gatehouse obszar An entry control point building, spanning over a highway that enters a city or compound.
Gatehouse-abdij van park-inside.jpg
building roof obszar Struktura składająca się z dachu z otwartymi bokami, takiego jak zadaszenie przeciwdeszczowe lub zadaszenie na stacjach benzynowych.
Preem Karlskrona.jpg
building ruins obszar Zgodnie ze znaczeniem tagu building=* należałoby go użyć do budowy "ruiny" (np. ruiny w angielskim ogrodzie krajobrazowym).

Często używany niepoprawnie, w przypadku domu lub innego opuszczonego budynku (mimo, że opuszczony dom to nadal building=house).

ARZAKAN Ghuki Monastery Եկեղեցական համալիր «Գհուկի վանք» (Բոլորահար) 12.JPG
building tree_house obszar An accommodation, often designed as a small hut, sometimes also as a room or small apartment. Built on tree posts or on a natural tree. A tree house has no contact with the ground. Access via ladders, stairs or bridgeways.
Proper tree house.jpg
building yes obszar Użyj tej wartości, gdy nie można ustalić bardziej określonej wartości.
building user defined węzeł obszar Wszystkie powszechnie używane wartości według Taginfo, ogólnie rodzaje budynków

Dodatkowe atrybuty (Additional Attributes)

entrance yes / main / exit / service / emergency węzeł Wejście do budynku. Zastępuje wycofany tag building=entrance.
SF City Hall door.JPG
height number węzeł obszar Wysokość budynku w metrach.
Height.png
building:flats number węzeł obszar Liczba jednostek mieszkalnych (mieszkań, apartamentów) w budynku.
building:levels number węzeł obszar Liczba widocznych poziomów (pięter) w budynku użytych w schemacie Simple 3D buildings.
Building-levels.png
building:max_level number obszar Maksymalny poziom wewnętrznego piętra (podłogi) w budynku, zgodnie ze schematem Proste Tagowanie Wnętrz.
building:min_level number obszar Minimalny poziom wewnętrznego piętra (podłogi) w budynku, zgodnie ze schematem Proste Tagowanie Wnętrz.
non_existent_levels number obszar Lista wewnętrznych pięter (podług), których nie ma w budynku, zgodnie ze schematem Proste Tagowanie Wnętrz.
start_date date węzeł obszar The (approximated) date when the building was finished.
Connel bridge plate.jpg
building:fireproof yes/no węzeł obszar Informacja o odporności pożarowej.
soft_storey yes/no/reinforced węzeł obszar A building where any one level is significantly more flexible (less stiff) than those above and below it

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Ta tabela jest szablonem wiki z domyślnym opisem w języku angielskim. Edytowalna tutaj.


Zobacz też

Przykłady

Możliwe błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!