Pl:Key:building

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building
(budynek)
Emptyhouse.jpg
Opis
Obrys budynku na mapie. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Area building=yes.png
Grupa: Budynki
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 153
Implikuje
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

building=* – stosuje się do oznaczenia obszarów budynku.

Szczegółowe informacje, w jaki sposób obiekty są oznakowane i renderowane są w: Budynkach

Opis budynku

Pojedynczy obrys budynku może być utworzony dla każdego kompleksu lub "bloku", w skład którego mogą wchodzić połączone ścianą domy jednorodzinne lub szereg, poszczególnych, szeregowych lub bardziej złożonych, kompleksów budowlanych. Jest jednak lepiej, aby utworzyć serię powiązanych konturów, które mają wspólne węzły zewnętrzne, w celu łatwego zidentyfikowania, każdej, wyodrębnionej części nieruchomości.

Dodatkowo, obrys obiektu może być bardzo uproszczony lub bardzo dokładnie określać wymiary zewnętrzne budynku. Nie jest rzadkością, w przypadku budynków, że początkowo mogą być opisane jako grupa prostych konturów, a następnie, kolejno poprawiane, aby stworzyć obrys bardziej szczegółowy lub podzielić go na poszczególne segmenty.

Najczęściej używanym oznaczeniem budynku jest: building=yes.
Bardziej kompletną listę używanych wartości tego klucza można zobaczyć w TagInfo:building.

Adres budynku może być również dodawany, z tym że może on być dołączony do obrysu budynku, lub bardziej użytecznie, do odpowiedniego głównego wejścia, które winno być oznaczone węzłem entrance=yes lub entrance=*, łącząc ten węzeł z prowadzącą do wejścia drogą lub ścieżką.

W przypadku większych budynków publicznych z wieloma wejściami, służącymi do różnych celów, lub przez różne grupy zawodowe, wejście do budynku może być również oznakowane jako access=*. Poszczególne wejścia do budynku może być podłączone do opisu dostępu do wejścia highway=footway i highway=steps, itd. W razie potrzeby, każde wejście może mieć odpowiedni adres pocztowy.

Warto rozważyć dodawanie numeru domu do budynków lub wejść do budynku z następującymi znacznikami:

budynek lub węzeł adresowy w obrębie budynku
addr:street=<nazwa ulicy> – nazwa ulicy
addr:housenumber=<numer domu> – numer domu
addr:postcode=<kod pocztowy> – kod pocztowy domu
addr:city=<miejscowość> – miejscowość lub addr:place=<miejscowość> – gdy miejscowość nie ma nazw ulic.
wejście do budynku
addr:flats=<numer lokalu> – numer lokalu

(więcej szczegółowych informacji w: Key:addr)

OSM Inspectorinternetowe narzędzie do debugowania dla zaawansowanych użytkowników OpenStreetMap, oferowane przez Geofabrik. jest również pomocny przy sprawdzeniu tych tagów.
w iD
 • W przypadku budynków mających kąty proste można wyrównać kąty naciskając klawisz Q.
w JOSM
 • Można poprawić kształt, aby naroża istniejących budynków były prostokątne używając JOSM (Skrót klawiszowy Q). Należy tylko upewnić się, że używamy projekcję taką jak Mercator, inaczej, jeśli używamy coś jak WGS84, to obiekty zostaną zniekształcone podczas renderowania. Należy pamiętać, że nie wszystkie budynki są ortogonalne, a czasem lepiej jest zachować ich zakrzywiony kształt.
 • JOSM/Plugins/BuildingsTools umożliwia odwzorowanie budynków znacznie bardziej wygodnie (skrót B). To działa najlepiej w przypadku budynków z czterema węzłami.
 • JOSM/Plugins/Terracer jest do szybkiego narysowania rzędu szeregowych domów.
w Potlatch
 • W Potlatch, można dodać kilka budynków szybko, zwłaszcza w obszarach mieszkalnych poprzez śledzenie budynku z jednej strony za pomocą myszy, a następnie z drugiej strony naciskając klawisz R, aby dodać właściwości wybranego wcześniej budynku.

Dodajemy źródło, tag lub inny znacznik w pierwszym budynku, a następnie kopiujemy je do innych budynków.

Obrys kształtu budynku

Poniżej znajdziecie kilka wskazówek, jak opisywać budynki, żeby z tych danych można było mieć jak najwięcej pożytku:

 • Jeśli to tylko możliwe rozpoznać te poszczególne fragmenty budynku oraz ich użytkowanie, które mają tę samą wysokość i formę dachu oraz posiadają ten sam obrys.

Dzięki temu dane te można lepiej używać także do innych celów, robiąc np. wizualizacje 3D (używając do tego celu wysokość budynku).
Jeśli to możliwe, dobrze jest dzielić budynki wzdłuż granic działki jeśli rozpoznawalne to jest po różnicy w kolorze lub kształcie dachu (często budynki w zabudowie szeregowej, stojące wzdłuż ulicy, różnią się od siebie kolorem dachu.

 • Starać się rozpoznać geometrię budynku przy ziemi a nie badać przebieg dachu.

Oczywiste jest, że na zdjęciach lotniczych najlepiej widoczne są dachy. Ponieważ jednak zdjęcia lotnicze bardzo rzadko robione są z góry prostopadle do powierzchni ziemi, to zazwyczaj dach obrysowywanego budynku nie znajduje się nad jego obrysem przy ziemi lecz jest w stosunku do niego przesunięty. Wystarczy jednak po obrysowaniu dachu przesunąć go w odpowiednie miejsce: Zazwyczaj na zdjęciach widać jedną ze ścian lub narożnik budynku przy ziemi (miejsce gdzie ściana styka się z ziemia).

 • Budynki mające wspólne ściany, w rzeczywistości, muszą także mieć punkty wspólne na mapie OSM

Więcej w:‹ Modelowanie dachu ›(pl)

 • Jeśli budynek ma wewnętrzny dziedziniec należy wykorzystać relację Multipolygon aby zapewnić, że dziedziniec nie jest renderowany jako część budynku.

Metody rysowania rzutu budynku na powierzchnię ziemi

Wskazówki jak rysować budynki ze zdjęć, znajdują się na stronie: ‹ Modelowanie dachu ›(pl)

 • Badanie przebiegu budynku od strony ulicy.

Np: czy to po prostu prostokąt, rysowanie szkiców lub proste pomiary.

 • Spacer wzdłuż ścian budynku i nagrywanie ścieżki GPS.

Ścieżki GPS są w takich przypadkach niedokładne, ponieważ ściany budynków generalnie odbijają sygnały GPS powodując silne zakłócenia.
Metodę można jednak zastosować szkicowo w przypadku naprawdę bardzo dużych obiektów: (np. stadion piłkarski).

Poniższa lista zawiera najczęściej stosowane oznaczenia budynków. Oczywiście, w przepadku pojawiania się sprzeczności w opisach, lista jest poddawana pod dyskusje.


Budynki (Building)

Wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych budynków lub grupy połączonych ze sobą budynków. Więcej szczegółów użycia tego tagu w Pl:Buildings i man_made=* do znakowania różnych innych struktur.

Klucz Wartość Opis Zdjęcie

Mieszkalne

building apartments Budynek z wieloma pomieszczeniami mieszkalnymi, często na różnych kondygnacjach. Może mieć również placówki handlowe na parterze. Stosujemy building:levels=* dla określenia liczby kondygnacji (parter liczy się jako piętro).
Apartments6levels.png
building barracks Buildings built to house military personnel or laborers.
Barracks-sweden.jpg
building bungalow Jednopiętrowy wolnostojący dom wakacyjny, Dacza.
Bungalow2.jpg
building cabin Prosta chata. Jest to mały, prosty dom letniskowy, zwykle drewniany, znajdujący się zazwyczaj na obszarach obszarach wypoczynkowych, wiejskich.
Koch Cabin.JPG
building detached Wolno stojący dom jednorodzinny, podobny do building=house.
Residential House USA.JPG
building dormitory Budynek przeznaczony dla studentów (akademik, bursa, internat itp).
Belgrade Dormitory.jpg
building farm Budynek mieszkalny na farmie (gospodarstwo). W przypadku innych budynków patrz poniżej building=farm_auxiliary, building=barn, … Jeśli w Twoim kraju farma wygląda tak samo jak ogólny dom mieszkalny, możesz oznaczyć także jako building=house. Zobacz też landuse=farmyard
Studna před č.1.,Holašovice.JPG
building ger Jurta, rozstawione na stałe.
Gurvger.jpg
building hotel Budynek z oddzielnymi pokojami przeznaczonymi dla noclegu. Zazwyczaj używamy w połączeniu z tourism=hotel na terenie hotelu, w którym są tereny rekreacyjne i parking.
Hcom 1097758 7 b.jpg
building house Ogólne oznaczenie domu jednorodzinnego. Dla bardziej szczegółowego określenia stosujemy poniższe tagi.
Emptyhouse.jpg
building houseboat Łódź używana głównie jako dom.
Houseboat- Dal Lake, srinagar Kashmir.JPG
building residential Ogólne określenie budynek mieszkalnego, przydatne jeśli nie znamy dokładnie przeznaczenia.
Buchengasse 19.JPG
building semidetached_house Bliźniak.
Semi-detached houses in West Street - geograph.org.uk - 788755.jpg
building static_caravan Mobilny dom (prawie) na stałe stojący na jednym miejscu.
67elcona.JPG
building stilt_house A building raised on piles over the surface of the soil or a body of water
Inle-Yawnghwe.jpg
building terrace Szereg połączonych domów jednorodzinnych, zobacz również building=house.
Terraced housing.png
building tree_house An accommodation, often designed as a small hut, sometimes also as a room or small apartment. Built on tree posts or on a natural tree. A tree house has no contact with the ground. Access via ladders, stairs or bridgeways.
Proper tree house.jpg
building trullo A stone hut with a conical roof.
Alberobello BW 2016-10-16 13-43-03.jpg

Komercyjne

building commercial Budynek w którym jest prowadzona niespecyficzna działalność komercyjna. Aby uściślić rodzaj prowadzonej działalności użyj office=* aby oznaczyć rodzaj biura. Rozważ użycie landuse=commercial dla obszaru. Użyj wartości building=retail jeśli w budynku znajdują się w większości sklepy.
Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel.jpg
building industrial Budynek przemysłowy. Użyj magazyn (warehouse), jeśli wiadomo, że jest przeznaczony przede wszystkim do przechowywania / dystrybucji. Rozważ użycie tagu landuse=industrial dla obszaru i proponowanego tagu industrial=* do opisania działalności przemysłowej.
Eley Industrial Estate1.JPG
building kiosk Mały budynek handlowy.
Kiosk germany.jpg
building office Budynek biurowy. Używamy tagu building=office z office=*, aby opisać typ biura. Rozważ oznaczenie terenu komercyjnego za pomocą tagu landuse=commercial. Użyj building=retail, jeśli w budynku są głównie sklepy.
TLV Train Tower 1.jpg
building retail Budynek używany głównie do sprzedaży detalicznej. Aby uściślić rodzaj sprzedawanych produktów użyj shop=*. Rozważ użycie landuse=retail dla obszaru zajmowanego przez kompleks sklepów.
Macys dep store.JPG
building supermarket Samoobsługowy sklep wielkopowierzchniowy.
Comet - geograph.org.uk - 304074.jpg
building warehouse Magazyn,budynek wykorzystywany przede wszystkim do przechowywania towarów lub jako część systemu dystrybucyjnego.
Copenhagen warehouse.jpg

Religijne

building religious Ogólnie, budynek religijny. Jeśli to możliwe, należy dodać bardziej szczegółowe wartości.
Religious syms.svg
building cathedral Budynek, który został zbudowany jako katedra. Stosujemy w połączeniu z tagami amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* i landuse=religious dla terenu, na którym znajduje się obecnie katedra.
Saint Vitus Cathedral in Prague, Czech Republic.jpg
building chapel Budynek wybudowany jako kaplica. Stosujemy w połączeniu z amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* i landuse=religious dla terenu, na którym znajduje się obecnie kaplica.
Andachtskapelle des Moorbad Gmös.jpg
building church Budynek przeznaczony na kościół. Oznaczenie uzupełniamy przez amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* i landuse=religious dla terenu, na którym obecnie się znajduje. Opcjonalnie: church:type=parish/filial/rectoral/monastic/cemetery/hospital/garrison/prison.
Churchstcl.jpg
building kingdom_hall A building that was built as a  Kingdom Hall. Often used in conjunction with amenity=place_of_worship, religion=christian, denomination=jehovahs_witness and landuse=religious for the grounds where it is in current use.
Kingdom Hall of Joehovah's Witnesses, 11 Monmouth Road, London.jpg
building monastery Budynek wybudowany z przeznaczeniem na klasztor.
Klasztor2.jpg
building mosque Budynek przeznaczony na meczet. Stosujemy w połączeniu z amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* i landuse=religious dla terenu, na którym znajduje się obecnie meczet.
Khadija-Moschee (Berlin).jpg
building presbytery Budynek plebanii
St. Joseph's Church, Cardiff - Presbytery.jpg
building shrine Budynek przeznaczony na święte miejsce. Stosujemy w połączeniu z amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* i landuse=religious dla terenu, na którym znajduje się obecnie święte miejsce. Małe budynki powinny uwzględniać historic=wayside_shrine.
Heiligenhäuschen.JPG
building synagogue Budynek przeznaczony na synagogę. Stosujemy w połączeniu z amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* i landuse=religious dla terenu, na którym znajduje się obecnie synagoga.
Synagogue Florence Italy.JPG
building temple Budynek przeznaczony na świątynię. Stosujemy w połączeniu z amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* i landuse=religious dla terenu, na którym znajduje się obecnie świątynia.
Hephaistos.temple.AC.02.jpg

Miejskie/Udogodnienia

building bakehouse Budynek przeznaczony na piekarnię. Często stosujemy w połączeniu z innym tagami amenity=baking_oven i oven=wood_fired.
Backhaus-amstetten-dorf.jpg
building bridge Budynek jako most. Może również reprezentować bramę zadaszoną dla mostów zwodzonych. Zobacz także bridge=yes dla highway=*.

Nie należy stosować tego tagu tylko do zaznaczania mostów (ich konturów). Do takich celów stosujemy tag man_made=bridge.

Münster, LVM -- 2017 -- 6368.jpg
building civic Budynek użyteczności publicznej, taki jak na przykład: centrum komunalne, biblioteka, toalety publiczne, centrum sportowe, pływalnia, ratusz itp. Stosujemy z amenity=* lub leisure=* itd, w celu dostarczenia dalszych szczegółów. Zobacz też tag building=public.
Scarborough Civic Centre.jpg
building college A college building. Use amenity=college on the whole college area to represent the college as an institution.
(1)Hornsby TAFE.jpg
building fire_station Budynek straży pożarnej. Oznaczając należy dodać amenity=fire_station na obszarze, który zajmuje cała jednostka
Blacktown Fire Station - Flickr - Highway Patrol Images.jpg
building government Dla budynków rządowych w ogóle, w tym sekretariatów gminnych, prowincjalnych i wydziałowych, agencji rządowych i departamentów, urzędów miejskich, (regionalnych) parlamentów i sądów.
Ministerio de Defensa Argentina Edificio Libertador.jpg
building gatehouse An entry control point building, spanning over a highway that enters a city or compound.
Gatehouse-abdij van park-inside.jpg
building hospital Budynek który tworzy obiekt szpitalny. Stosujemy w połączeniu z amenity=hospital dla określenia terenu szpitalnego.
Hospital.png
building kindergarten Dla wszelkich ogólnych budynków przedszkolnych. Budynki do konkretnych zastosowań (sale sportowe itp.), powinny być oznakowany zgodnie z ich zastosowaniem. Stosujemy amenity=kindergarten dla terenu, na którym znajduje się obecnie przedszkole.
Unterhaus keilhau.jpg
building museum A building which was designed as a museum.
GD-EG-Caire-Musée007.JPG
building public Budynek publiczny np. ratusz. Nie używamy tagu amenity=public_building.
Dominion Public Building.JPG
building school Ogólnie, budynek szkolny. Stosujemy w połączeniu z amenity=school dla określenia terenu szkoły.
Convent School's Pippal.JPG
building toilets Budynek toalety publicznej.
Shui Tau Tsuen Public Toilet (YL-175) 2014.JPG
building train_station Budynek wybudowany jako budynek stacji kolejowej, w tym budynki, które są opuszczone i wykorzystywane obecnie w innym celu.
(Niejednoznaczność: OSM Carto renderuje building=station w sposób specyficzny.
Dobrepolje train station.jpg
building transportation Budynek związany z transportem publicznym. Prawdopodobnie należałoby je oznaczyć odpowiednim tagiem związanym z transportem, takim jak public_transport=station. Istnieje specjalny tag dla budynków stacji kolejowej - building=train_station.
Kusatsu-Onsen Bus Station.jpg
building university Budynek uczelniany. Stosujemy w połączeniu z amenity=university dla określenia terenu uczelni.
University College Oxford.jpg

Agricultural/plant production

building barn Stodoła, budynek gospodarstwa rolnego wykorzystywany do przechowywania oraz jako miejsce pracy.
EJFrykBarn.jpg
building conservatory Oranżeria ze szklanym lub plandekowym zadaszeniem i ścianami z wygodnym wyposażeniem i egzotycznymi roślinami.
Phipps Conservatory winter 2015 welcome center.jpg
building cowshed Obora to budynek dla krów zwykle w gospodarstwach.
Cowhouse Hrazany2.jpg
building farm_auxiliary Pomocniczy rolny budynek gospodarczy, która nie jest mieszkaniem (stosujemy 'farm' lub 'house' dla budynku mieszkalnego).
Horseshoe Barn.jpg
building greenhouse Szklarnia, budynek pokryty szkłem lub tworzywem sztucznym, wykorzystywany do uprawy roślin. Stosujemy tag landuse=greenhouse_horticulture do oznaczenia dla terenu, na którym znajduje się szklarnia.
Greenhouse 1.JPG
building slurry_tank A circular building built to hold a liquid mix of primarily animal excreta (also known as slurry).
Gylletank30m.jpg
building stable Stajnia.
Horse stable - Middletown.jpg
building sty Chlew, budynek do hodowli świń domowych, zwykle spotykany na farmach.
Schweinehütten.jpg
building livestock A building for housing/rising other livestock (apart from cows, horses or pigs covered above), or when the livestock changes.

Sports

building grandstand Duża trybuna, zwykle zadaszona, z najlepszym widokiem dla widzów na torach wyścigowych lub boiskach sportowych. Dla mniejszych trybun stosujemy tag leisure=bleachers.
Grandstand, Cluden Racecourse, 2000.jpg
building pavilion Pawilon sportowy zazwyczaj z szatniami, pomieszczeniami do przechowywania i ewentualnie miejscem na różne ćwiczenia i wydarzenia.

Unikaj używania tego terminu w innych architekturach zwanych "pawilonami". (zobacz  Pawilon)

LeytonCricketGround.JPG
building riding_hall Budynek, który został zbudowany jako ujeżdżalnia.
Ehem. Landgestüt Landshut Reithalle.JPG
building sports_hall Hala sportowa.
Kruunupyy sports hall 2017.jpg
building sports_centre A building that was built as a sports centre.
Goodwin Sports Centre.jpg
building stadium Budynek wybudowany jako budynek stadionu, włączając w to budynki, które są opuszczone i używane obecnie w innym celu.
Nepstadion1.jpg

Storage

building allotment_house A small outbuilding for short visits in a allotment garden.
Schrebergarten.jpg
building boathouse A boathouse is a building used for the storage of boats.
Boathouse at Camp Wild Air, Upper St Regis Lake, NY.jpg
building hangar Hangar, budynek służący do przechowywania samolotów, śmigłowców lub statków kosmicznych. Rozważ dodanie tagu aeroway=hangar, jeśli jest to odpowiednie.
IMPA hangar.jpg
building hut Chata to małe i prymitywne schronienie. Zauważ, że to słowo ma dwa znaczenia - może być szopą building=shed, lub może to być budynek mieszkalnym który nie jest zbudowany z kamienia lub cegieł, najczęściej drewniany i zwykle znajdujący się na obszarach wiejskich.
Kennedy's hut edit.jpg
building shed Szopa, jednokondygnacyjna konstrukcja w ogrodzie lub na działce, która służy do przechowywania lub jako warsztat.
Schuppen 7235.jpg

Cars

building carport Wiata garażowa jest konstrukcją zadaszoną służącą do ograniczonej ochrony pojazdów, głównie samochodowym, przed żywiołami. W przeciwieństwie do większości konstrukcji wiata nie ma czterech ścian i zwykle ma jedną lub dwie.
Carport-gewölbt.jpg
building garage Garaż jest budynkiem odpowiednim do przechowywania jednego lub prawdopodobnie więcej pojazdów samochodowych lub podobnych. Zobacz building=garages dla większych wspólnych budynków garażowych.
Two-Car Garage.jpg
building garages Budynek składający się z kilku garaży szeregowych posiadających oddzielnych właścicieli. Zobacz także tag building=garage i dla publicznego parkingu tag amenity=parking.
Landbouwstraat garages.jpg
building parking Budynek pełniący funkcję parkingu dla samochodów.
Gießen-Uniklinik-Parkhaus.jpg

Power/technical buildings

building digester Budynek jako komora fermentacyjna jest bioreaktorem do produkcji lotnego biogazu z biomasy.
2012-05-13 Nordsee-Luftbilder DSCF8567.jpg
building service Budynek usługowy to zwykle niewielki budynek bezzałogowy z pewnymi maszynami (takimi jak pompy lub transformatory).
Service building.png
building tech_cab Small prefabricated cabin structures for the air-conditioned accommodation of different technology.
Telenor DSLAM and BTS oslo IMG 9499.JPG
building transformer_tower Wieża transformatorowa jest charakterystycznym, wysokim budynkiem zawierającym transformator rozdzielczy i skonstruowaną tak, aby łączyć się bezpośrednio z napowietrzną linią napowietrzną średniego napięcia.

Dość często linia energetyczna jest już umieszczona pod ziemią, ale budynek może nadal służyć jako podstacja.
Jeśli budynek jest nadal używany jako podstacja, należy dodatkowo oznaczyć go tagami power=substation + substation=minor_distribution.

OesterSkovVejHad.jpg
building water_tower Wieża ciśnień.
Bad Schwartau - Wasserturm.JPG
building storage_tank Storage tanks are containers that hold liquids
Pabst Brewing Complex storage tank.jpg
building silo A silo is a building for storing bulk materials
Kieswerk II.JPG

Inne budynki

building beach_hut A small, usually wooden, and often brightly coloured cabin or shelter above the high tide mark on popular bathing beaches.
Cabines de bain Berck.jpg
building bunker Wzmocniony budynek wojskowy. Stosujemy również dodatkowo tag military=bunker.
Slavonický les, bunkr 01.jpg
building castle A building constructed as a castle. Can be further specified with historic=castle + castle_type=*.
Będzin. Zamek3.JPG
building construction Stosowane do budynków w budowie. Stosujemy tag construction=*, aby zachować wartość dla ukończonego budynku.
Riga, stavba.jpg
building container For a container used as a permanent building. Do not map containers placed temporarily, for example used in shipping or construction.
Sparkasse Jena SB-Container.jpg
building guardhouse A small building constructed to house guard(s).
Guard booth outside the South African High Commission in Canberra December 2013.jpg
building military A military building. Also use military=*.
building outbuilding A less important building near to and on the same piece of land as a larger building.
Farm buildings small and large at East Mascalls - geograph.org.uk - 2420722.jpg
building pagoda A building constructed as a pagoda.
Horyu-ji09s3200.jpg
building quonset_hut A lightweight prefabricated structure in the shape of a semicircle.
Quonset.jpg
building roof Struktura składająca się z dachu z otwartymi bokami, takiego jak zadaszenie przeciwdeszczowe lub zadaszenie na stacjach benzynowych.
Preem Karlskrona.jpg
building ruins Zgodnie ze znaczeniem tagu building=* należałoby go użyć do budowy "ruiny" (np. ruiny w angielskim ogrodzie krajobrazowym).

Często używany niepoprawnie, w przypadku domu lub innego opuszczonego budynku (mimo że opuszczony dom to nadal building=house).

ARZAKAN Ghuki Monastery Եկեղեցական համալիր «Գհուկի վանք» (Բոլորահար) 12.JPG
building tent For a permanently placed tent. Do not map tents placed temporarily.
Krytá jízdárna Hipoterapie - Pirueta 09.jpg
building tower A tower-building.
Bell tower. View from north.jpg
building windmill A building constructed as a traditional windmill, historically used to mill grain with wind power.
Willesbourgh Windmill, Ashford, Kent.jpg
building yes Użyj tej wartości, gdy nie można ustalić bardziej określonej wartości.
building user defined Wszystkie powszechnie używane wartości według Taginfo, ogólnie rodzaje budynków

Dodatkowe atrybuty

Klucz Wartość Element Opis Zdjęcie
building:colour <RGB hex triplet> | <W3C colour name> obszar Indicates colour of the building
Jar burano 4 houses.jpg
building:fireproof yes | no węzeł obszar Informacja o odporności pożarowej.
building:flats <number> węzeł obszar Liczba jednostek mieszkalnych (mieszkań, apartamentów) w budynku.
building:levels <number> węzeł obszar Liczba widocznych poziomów (pięter) w budynku użytych w schemacie Simple 3D buildings.
Building-levels.png
building:material <material type> obszar Outer material for the building façade
Münster, LVM -- 2017 -- 6351-7.jpg
building:min_level <number> obszar Minimalny poziom wewnętrznego piętra (podłogi) w budynku, zgodnie ze schematem Proste Tagowanie Wnętrz.
Min level 2.svg
building:part As building obszar To mark a part of a building, which has attributes, different from such ones at other parts
Marek S3DB sumOfMoreElements.jpg
building:soft_storey yes | no | reinforced węzeł obszar A building where any one level is significantly more flexible (less stiff) than those above and below it
construction_date <date> węzeł obszar The (approximated) date when the building was finished.
Connel bridge plate.jpg
entrance yes | main | exit | service | emergency węzeł Wejście do budynku. Zastępuje wycofany tag building=entrance.
SF City Hall door.JPG
height <number> węzeł obszar Wysokość budynku w metrach.
Height demonstration diagram.png
max_level <number> obszar Maximum indoor level (floor) in the building as used in the Simple Indoor Tagging scheme
min_level <number> obszar Minimum indoor level (floor) in the building as used in the Simple Indoor Tagging scheme
non_existent_levels <number> obszar Lista wewnętrznych pięter (podłóg), których nie ma w budynku, zgodnie ze schematem Proste Tagowanie Wnętrz.
start_date <date> węzeł obszar The (approximated) date when the building was finished.
Connel bridge plate.jpg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Ta tabela jest szablonem wiki z domyślnym opisem w języku angielskim. Edytowalna tutaj.


Zobacz też

Przykłady

Możliwe błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!