Pl:Key:addr:place

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg addr:place
(adres:miejsce)
Suburb of Phillip.jpg
Opis
Nazwa miejscowości w adresie, stosowane tylko w przypadku miejscowości bez nazw ulic. W przypadku miejscowości z nazwami ulic użyj tagu addr:city. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Adresy
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistościPage for proposal

addr:place=* – znacznik dodawany do adresu w miejscach bez oficjalnych nazw ulic.

Opis

Czasami adres nie zawiera nazwy jakiejś ulicy. Niektóre adresy są opisane jako "<nazwa pewnego terytorium>, <numer domu>". Może to być nazwa miejscowości, wyspy, strefy terytorialnej lub jakiegokolwiek innego przedmiotu (czasami jest to nie istniejący obiekt z jakąś nazwą).
Jeśli używamy dodatkowego znacznika (ale nie addr:street=*) dla takich adresów, byłoby lepiej dla zrozumienia i oprogramowania (to jest propozycja), aby usunąć addr:street dla takich budynków.
Jeśli widzimy, że coś jest z tagiem addr:street=*, przyjmujemy, że ulica o takiej nazwie istnieje, ale to może nie być prawdą.
Oprogramowanie pokazuje błąd taki jak "there is a building, there is a name of street, but there is no such street on the OSM, please add this street to map" (tu znajduje się budynek, jest nazwa ulicy, ale nie ma takiej ulicy na OSM, proszę dodać tę ulicę do mapy). Jeśli nic nie widzimy związanego z addr:street, nie możemy wtedy zrozumieć, że jest to błąd edytora (zapomniał dodać tag addr:street=*), lub czy jest to budynek, który ma numer, który należy do całej wsi lub część innego wieloboku obiektu.

Korzystając z tagu addr:place=*, należy upewnij się, że istnieje obiekt place=* o tej samej nazwie. Jest to wymagane przez Nominatim, aby mógł znaleźć adresy z niego korzystające, zobacz opis tego problemu w celu uzyskania więcej informacji.

Znakowanie

Używamy dodatkowo znacznika addr:place=* do addr:street=* dla takiego budynku, którego numery należą nie do ulicy, ale do innego obiektu. Jest propozycja, aby usunąć addr:street=* z takich domów w przyszłości.
Jest dozwolone aby mieć taką zbieżność pomiędzy wartościami znaczników addr:place=* i addr:city=* i /lub wartość znacznika name=* na wieloboku zamieszkałej miejscowości (place=*).

  • addr:place=wieś Nowa + addr:housenumber=7
  • addr:place=Wyspa Elagin + addr:housenumber=10
  • addr:place=Wyspa Galerny + addr:housenumber=12
  • addr:place=Ogrody Wiktorii + addr:housenumber=2
  • addr:place=Prawy brzeg Odry + addr:housenumber=4

Jeśli numer domu należy do jakiegoś istniejącego obiektu, możemy stworzyć relację i dodać to do domu z rolą home i obiekt z rolą object.

Uwagi

Nie należy mylić tego znacznika ze znacznikiem addr:suburb=*!
Jeśli numer domu należy do ulicy, należy wtedy użyć znacznika addr:street=*.
Jeśli chcemy pokazać, że dom i odpowiednia ulica należy do jakiejś dzielnicy lub przedmieścia z jego wewnętrznym systemem adresowym, należy użyć znacznika addr:suburb=* a nie addr:place=*.
addr:place=* jest używane tylko wtedy, gdy numer domu należy do jakiejś jednostki terytorialnej, a nie ulicy.

Obiekty, które jednocześnie mają addr:place i addr:street, ale wartość dla addr:place nie jest równa wartości addr:street, nie mogą istnieć.

Przykład

W Nowej Hucie są przypadki adresacji czymś co nie jest nigdzie użyte jako nazwa ulicy.

Albo ulice nie mają nazw, albo nazwy ulic nie są użyte w adresach (lub stare budynki mają adres Osiedle XYZ a nowe mają adres taki jak ulica).

Na przykład nie ma ulicy o nazwie Osiedle Urocze ( [1] )

Jest sobie ulica Ignacego Mościckiego - bloki przy niej stojące jej nie używają: [2] [3]


Natomiast jak jest ulica o nazwie Osiedle ABC to stosowanie addr:street jest OK

Wsparcie oprogramowania

Nazwa Wsparcie Opis
iD nie był wspierany do 2018-02-09; po edycji [4] niestety już nie wspierany.
JOSM tak obsługa zaimplementowana oraz jako wtyczkaHouseNumberTaggingTool plugin
Magic Earth nie stan na 2017-04-15
MapFactor Navigator Free tak
MAPS.ME nie stan na 2017-04-15; GitHub issue
Nominatim tak
OsmAnd tak
OSM Inspector tak
Pelias (Mapzen Search geocoder) nie stan na 2017-04-15; GitHub issue
Vespucci tak
Yanosik tak