Pl:Tag:public_transport=station

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg public_transport = station
(transport_publiczny = stacja)
Paddington Station.jpg
Opis
Stacja transportu publicznego. Edit or translate this description.
Grupa: Transport publiczny
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

public_transport=station - służy do oznaczenia dworca transportu publicznego, np. stacji lub przystanku kolejowego/metra, lotniska, dworca autobusowego, portu pasażerskiego itp.

Tag public_transport=station jest używany na stacjach, które są interesujące dla transportu pasażerskiego, istnieją zarówno stacje kolejowe (np. towarowe) - railway=station, do których tag nie ma zastosowania i przystanki kolejowe railway=halt, które powinny być nim otagowane.

Definicja

Stacja to istotny obiekt wymiany pasażerów w transporcie publicznym. Odnosi się do dworców autobusowych, przystanków i stacji kolejowych, terminali promów itp.

Stacja zwykle ma przynajmniej niektóre, z następujących atrybutów:

  • Znajduje się dostępny budynku lub inna konstrukcja umożliwiająca ochronę przed warunkami atmosferycznymi.
  • Zasięg stacji jest łatwo widoczny.
  • Zawiera wiele public_transport=platform i public_transport=stop_position zorganizowanych w uporządkowany sposób.
  • Nie znajduje się na niedostępnym publicznie obszarze.
  • Zawiera udogodnienia dla pasażerów oczekujących, w tym sklepy, automaty i serwisy informacyjne oraz ewentualnie parking samochodowy - krótkoterminowy lub długoterminowy.
  • Ma ustaloną nazwę.

Mapowanie

node Mapowanie jako węzeł

Węzeł powinien być umieszczony w centralnej części dworca z punktu widzenia podróżnych (np. środek centralnego peronu). Zazwyczaj węzeł nie będzie umieszczony na budynku dworca.

Obiekt powinien być dodatkowo oznaczony zestawem dla dokładnego środka transportu:

Tag nie będzie raczej używany do highway=bus_stop takie miejsca prawdopodobnie powinny być zmienione na amenity=bus_station.

Takie tagowanie jest szczególnie popularne w przypadku kolei.


Użytkownicy danych mogą utworzyć obszar, który ma na myśli pasażer, obliczając wypukły kształt wokół relacji obszaru zatrzymania, jak to robi OpenBusMap.

area Mapowanie jako obszar

Obszar powinien obejmować cały obszar istotny z punktu widzenia podróżnych - budynek poczekalni, perony, parking rowerowy i wszystkie inne udogodnienia jakie są obecne.

Takie tagowanie jest szczególnie popularne w przypadku dworców autobusowych.

Stacje łączące kilka środków transportu (np. kolej i autobus) mogą być ujęte w jednym obszarze, ale miejsca takie rzadko współdzielą tagi name=*, operator=* albo network=*.

Powiązane tagi

Tag Komentarz Rekomendacja
area=yes Jeśli obrys stacji jest obszarem. ! Wymagane jeśli tak
name=* Nazwa, pod którą stacja jest znana.  Zalecane
covered=yes Dla stacji pod powierzchnią. Nie zastąpi to prawidłowego klucza layer=*.  Zalecane ale nie jest potrzebne jeśli istnieje określona struktura (inna niż ogólna klasyfikacja landuse=* na wyższym poziomie obejmującym całą stację.
network=* Nazwa sieci, do której należy stacja.  Zalecane, chyba że określone w public_transport=stop_area.
operator=* Nazwa firmy obsługującej stację.  Zalecane, chyba że określone w public_transport=stop_area.
platforms=* Liczba peronów ? Opcjonalne
wikidata=* Element Wikidanych. ? Opcjonalne

Powiązane relacje

Obiekt oznaczony tym tagiem powinien wchodzić w skład relacji public_transport=stop_area bez ustawionej roli.

Rola Relacja nadrzędna Opis
<brak> public_transport=stop_area Relacja węzła transportu publicznego.

Zobacz też