Pl:Tag:public_transport=station

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg public_transport = station
(transport_publiczny = stacja)
Paddington Station.jpg
Opis
Stacja transportu publicznego. Edit or translate this description.
Grupa: Transport publiczny
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

Wikidane

public_transport=station - służy do oznaczenia dowolnej stacji kolejowej/metra, lotniska, dworca autobusowego, portu pasażerskiego itp.

Prawie na pewno będzie częścią relacji public_transport=stop_area, która będzie zawierała kilka tagów public_transport=platform, public_transport=stop_position oraz inne elementy.
Tag ten został zatwierdzony w ramach projektu Proposed features/Public Transport w kwietniu 2011 r. Podczas gdy tag railway=station dotyczy wszystkich stacji kolejowych (włączając w to cargo), tag public_transport=station jest używany tylko dla stacjach, które są interesujące dla transportu pasażerskiego.

Definicja

Nie wszystkie grupy platform i stop_position są powiązane ze stacją.

Stacja zwykle ma niektóre, ale nie wszystkie z następujących atrybutów:

  • Ma fizyczną obecność składającą się z budynku lub innej konstrukcji umożliwiającej łatwe rozpoznanie jej zasięgu i zapewniającej pewną ochronę przed warunkami atmosferycznymi.
  • Zawiera wiele platform i stop position zorganizowanych w uporządkowany sposób, prawdopodobnie z centralnym obszarem dojazdowym.
  • Nie należy do sieci dróg z ograniczonym dostępem dla prywatnych samochodów.
  • Zawiera udogodnienia dla pasażerów oczekujących, w tym sklepy, automaty i serwisy informacyjne oraz ewentualnie parking samochodowy - krótkoterminowy lub długoterminowy.
  • Ma ogólnie znaną nazwę (stacja kolejowa xxx, dworzec autobusowy yyy, lotnisko zzz).

Użycie

Sama stacja jest mapowana jako obszar, zazwyczaj obejmujący obrys opisany powyżej, w tym udogodnienia znajdujące się w wydzielonym obszarze.

jeśli stacja jest całkowicie (lub większość) w budynku stacji, budynek jest obrysem.
jeśli stacja nie jest w całości lub w większości w budynku, wszystkie istniejące budynki powinny zostać zmapowane w ich miejscu, wewnątrz obrysu stacji.
jeśli obrys stacji nie jest znany, stację można odwzorować jako węzeł, pozostawiając szczegóły innym.

Należy pamiętać, że więcej niż jedna stacja może być miejscem jednego i tego samego obszaru zatrzymania. I odwrotnie, może się zdarzyć, że jedna stacja należy do więcej niż jednego obszaru zatrzymania, jeśli stacja zawiera obszary zatrzymania (lub ich części) o różnych atrybutach, takich jak różne sieci.

Klucz Wartość Komentarz Rekomendacja
public_transport station Definiuje stację jako taką. Obowiązkowy.
name Individual name Nazwa, pod którą stacja jest znana. Zalecany.
area yes / no Jeśli obrys stacji jest obszarem, a nie budynkiem. Wymagany, jeśli yes, w przeciwnym razie, opcjonalnie.
building yes / no Jeżeli obrys stacji jest głównym obrysem budynku stacji. Wymagany, jeśli yes, w przeciwnym razie, opcjonalnie.
operator Operator Nazwa firmy obsługującej budynek/obszar dworca. Opcjonalny.
network Local / regional network Nazwa sieci, do której należy stacja. Opcjonalny.
covered yes / no Dla stacji pod powierzchnią. Nie zastąpi to prawidłowego klucza layer. Zalecane, jeśli yes, ale nie jest potrzebne jeśli istnieje określona struktura (inna niż ogólna klasyfikacja landuse na wyższym poziomie obejmującym całą stację.

Zobacz też