NL:Tag:public_transport=station

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg public_transport = station
Perron zoneB AntwC.jpg
Omschrijving
Een gebied speciaal ontwikkeld en gewijd aan passagierstoegang tot het openbaar vervoer Show/edit corresponding data item.
Groep: public transport
Gebruikt op deze elementen
kan aan knopen worden gekoppeldkan niet aan wegen worden gekoppeldkan aan vlakken worden gekoppeldkan niet aan relaties worden gekoppeld
Nuttige combinaties
Zie ook
Status: goedgekeurdPage for proposal

De public_transport=station tag wordt gebruikt om een trein/metrostation, vliegveld, busstation of passagiershaven etc. te identificeren.

Omschrijving

Een station is een gebied dat speciaal is ontwikkeld en gewijd aan passagierstoegang tot het openbaar vervoer. Het is aanzienlijk groter dan een paar bushaltes of tramstops. Een station zal vrijwel zeker deel uitmaken van een stop_area-relatie welke een aantal platforms, stopposities en andere elementen bevat. Deze tag is een onderdeel van een goedgekeurd voorstel voor het mappen van openbaar vervoer.

Normaal gesproken heeft een station sommige, maar niet alle van de volgende kenmerken:

  • Een fysieke aanwezigheid die bestaat uit een gebouw of andere constructie waardoor het gemakkelijk is te herkennen en het enige bescherming biedt tegen het weer.
  • Een aantal platforms en stopposities, georganiseerd op een gestructureerde manier, mogelijk met een centrale hal.
  • Maak geen normaal onderdeel uit van het wegennet met beperkte toegang voor prive-auto's.
  • Voorzieningen voor wachtende passagiers, inclusief winkels, automaten, informatiediensten en eventueel parkeergelegenheid.
  • Een algemeen bekende naam (xxx treinstation, yyy busstation, zzz luchthaven).

Gebruik

Het station zelf wordt in kaart gebracht als een vlak area, meestal volgens het hierboven beschreven overzicht, inclusief voorzieningen die zich in dit gebied bevinden. Indien het station zich geheel (of voor het grootste deel) in een stationsgebouw bevind, dan is gebouw de omtrek. Als het station niet volledig wordt gedekt door één gebouw dan moeten alle bestaande gebouwen op hun plek binnen het stationsgebied worden gemapd.

Als de omtrek van het station onbekend is, kan deze worden aangegeven met een knoop node, en zodoende de details aan anderen over te laten.

Houdt u er rekening mee dat meer dan één station lid kan zijn van één en dezelfde halteplaats. Omgekeerd kan het gebeuren dat een station behoort tot meer dan één halteplaats - als het station halteplaatsen (of delen daarvan) bevat met verschillende attributen, zoals verschillende netwerken.

Tags

De volgende aanvullende attributen kunnen worden gebruikt:

Sleutel Waarde Omschrijving Aanbeveling
public_transport station Definieert het station als zodanig verplicht
name Individuele naam De naam waaronder het station bekend is aanbevolen
area yes / no Als de omtrek van het station een gebied is en geen gebouw nodig indien 'yes', anders optioneel
building yes / no Als de omtrek van het station toevallig ook de omtrek van het stationsgebouw is nodig indien 'yes', anders optioneel
operator Exploitant Naam van het bedrijf dat het stationsgebouw/gebied beheerd optioneel
network Lokaal / regionaal network Naam van het netwerk waartoe het station behoord optioneel
covered yes / no Voor stations onder de oppervlakte. Dit vervangt niet een correcte layer sleutel aanbevolen indien ja, maar niet nodig als er een specifieke structuur (anders dan een algemene landuse classificatie) is op een hogere layer die het gehele station omvat.

Compatibiliteit met bekende tags

De public_transport=station tag kan samen met de alom bekende tags gebruikt worden. Het gebruik van de nieuwe tag wordt aanbevolen maar is niet verplicht.

Hieronder wordt beschreven hoe de reeds bekende tags in kaart worden gebracht of hergebruikt volgens het nieuwe public transport schema:

Bestaande Tag Geïnterpreteerd als Omschrijving
amenity=bus_station getagt als gebied public_transport=station + area=yes Dit omvat het gebied van een busstation.
amenity=bus_station getagt als gebouw public_transport=station + building=yes Dit omvat het gebouw van een busstation.
railway=station getagt als gebied public_transport=station + area=yes Dit omvat het gebied van een treinstation.
railway=station getagt als gebouw public_transport=station + building=yes Dit omvat het gebouw van een treinstation.
building=train_station public_transport=station + building=yes Dit omvat het gebouw van een treinstation.

Rendering

Als het station een gebouw is, dient het te worden weergegeven als een gebouw. Als het een gebied is, kan het worden weergegeven met een soortgelijke, maar andere kleur dan de achtergrond.

Zie ook