NL:Knoop

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Een knoop (Engels: node) is één van de drie bron-elementtypen in het gegevensmodel van OpenStreetMap. Een knoop bestaat uit een enkel geografisch punt, gedefinieerd door zijn breedte- en lengtegraad en zijn node-ID.

Een derde dimensie, de hoogte, kan ook worden aangegeven met key:ele, en een knoop kan ook worden gedefinieerd op een bepaalde layer=* of level=*, waar onderscheidenlijke objecten over of onder elkaar passeren; bijvoorbeeld bij een brug.

Knopen worden gebruikt om losstaande objecten in kaart te brengen, en om de vorm van een "pad" of een weg vast te leggen.

Er bestaan meer dan 2 750 000 000 knopen in de globale gegevensset van OSM (vanaf juni 2015).

Losstaande objecten

Knopen kunnen worden gebruikt om puntvormige elementen te markeren. Op deze manier gebruikt zal een knoop (normaal gesproken) minstens één tag hebben om aan te geven wat het voorstelt, of onderdeel zijn van een relatie. Het is mogelijk om meerdere tags op een knoop te zetten. Een telefooncel bijvoorbeeld kan worden getagd met amenity=telephone, maar ook met operator=*.

Als onderdeel van een weg

Zie ook: Weg

Knopen die onderdeel uitmaken van een of meerdere wegen, geven de vorm van die weg aan. Waar wegen elkaar kruisen op dezelfde verticale positie moeten de wegen een knoop gemeenschappelijk hebben (denk bijvoorbeeld aan een kruising); als wegen elkaar kruisen op verschillende hoogten, mag er juist geen gemeenschappelijke knoop op dat punt zijn (bijvoorbeeld als een weg een rivier oversteekt met een brug). Als wegen elkaar kruisen op verschillende hoogten is het gebruikelijk om een verschillende layer=* of level=* mee te geven, of een location=* met 'overground' of 'underground'.

Bepaalde knopen in een weg kunnen tags hebben. Bijvoorbeeld:

Structuur

naam waarde beschrijving
id geheel getal
>= 1
Knoop-id's zijn alleen uniek onder de knopen (een weg kan dezelfde id als een knoop hebben). Editors gebruiken vaak negatieve id's om aan te geven dat de desbetreffende knoop nog moet worden opgeslagen op de server. De id's zijn persistent: ze blijven gelijk als gegevens aan de knoop worden toegevoegd of aangepast. De id's van verwijderde knopen mogen niet meer worden hergebruikt, behalve als de knoop is teruggehaald (undeleted).
lat kommagetal
>= −90.0 en <= 90.0
met 7 cijfers achter de komma
De breedtegraad in graden (ten noorden van de evenaar is positief) met de standaard WGS84-projectie. De vereiste precisie is compatibel met het ondersteunde waardebereik met het 32-bits drijvendekommaformaat uit de IEEE-standaard. Bepaalde programma's accepteren geen breedtegraden boven/onder ±85 graden vanwege bepaalde projecties.
lon kommagetal
>= −180 en <= 180
met 7 cijfers achter de komma
De lengtegraad in graden (ten oosten van Greenwich is positief) met de standaard WGS84-projectie. De vereiste precisie is compatibel met het ondersteunde waardebereik met het 32-bits drijvendekommaformaat uit de IEEE-standaard. Merk op dat de geografische polen precies op breedtegraad ±90 graden liggen, maar dat de lengtegraad in dat geval willekeurig is.
tags Een verzameling sleutel/waarde-paren, met unieke sleutel Zie Kaarteigenschappen voor richtlijnen over tags.

Voorbeeld

<node id="25496583" lat="51.5173639" lon="-0.140043" version="1" changeset="203496" user="80n" uid="1238" visible="true" timestamp="2007-01-28T11:40:26Z">
    <tag k="highway" v="traffic_signals"/>
</node>

Speciale gevallen