NL:Key:crossing

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg crossing
Toucan.jpg
Omschrijving
Verdere verfijning voor knooppunten die al gelabeld zijn met highway=crossing of railway=crossing Show/edit corresponding data item.
Groep: crossings
Gebruikt op deze elementen
kan aan knopen worden gekoppeldkan aan wegen worden gekoppeldkan niet aan vlakken worden gekoppeldkan niet aan relaties worden gekoppeld
Gedocumenteerde waarden: 8
Vereist
Nuttige combinaties
Status: goedgekeurdPage for proposal

Deze tag wordt gebruikt om specifieke soorten voetgangersoversteekplaatsen over wegen en andere soorten oversteekplaatsen over weg of spoor nauwkeuriger te beschrijven. Oversteekinfrastructuur voor het gemak van voetgangers, fietsers enz. moet eerst indien van toepassing worden gelabeld met highway=crossing of railway=crossing. De specifieke soort oversteekplaats kan verder worden opgegeven met crossing=* en andere hieronder beschreven eigenschappen.

De tag is ingesteld voor het knooppunt waar de beide wegen elkaar kruisen (voetpad en straat, straat en spoor, enzovoort). Voor gedetailleerde toewijzing is het wellicht nuttig om wegen die van een stoep naar het knooppunt van de oversteekplaats leiden indien van toepassing te labelen met footway=crossing of cycleway=crossing.

Oversteking voor fietsers over twee rijbanen en de tramsporen met een enkele verkeerslicht, voor voetgangers me twee vluchtheuvels en drie verkeerslichten.

De tag crossing

crossing=traffic_signals
Plaats deze tag waar het overstekend verkeer (voetgangers, fietsen) zijn eigen verkeerslichten heeft.
Meestal bij highway=traffic_signals.
Zie ook Proposed_features/Set_of_Traffic_Signals
traffic_signals:sound=yes/no
Voetgangerslichten (Pelican/Toucan/Pegasus) met geluid voor blinden en slechtzienden.
traffic_signals:vibration=yes/no
Voetgangerslichten (Pelican/Toucan/Pegasus) met trillingen voor blinden en slechtzienden.
crossing=uncontrolled
Een algemene kruising zonder verkeerslichten van welk type dan ook, met alleen wegmarkeringen. Bijvoorbeeld zebrapaden; in de VS algemeen aangeduid als een "crosswalk".
Meestal in combinatie met highway=crossing.
crossing=island
Een oversteekplaats met een klein verkeerseiland voor voetgangers in het midden van de weg.
Meestal in combinatie met highway=crossing.
Beter crossing:island=yes gebruiken
crossing=no
Waar beslist geen mogelijke/wettelijke oversteekplaats is.
crossing=unmarked
Een oversteekplaats zonder wegmarkeringen of verkeerslichten.
crossing=unknown
standaard - Type oversteekplaats is onbekend.
button_operated=yes/no
Green light on a traffic signal can be requested by a bicycle rider or pedestrian by button press. (translate me)

Aanvullende tags

bicycle=*
De waarde yes betekent dat het fietsers toegestaan is om over de oversteekplaats te rijden.
horse=*
De waarde yes betekent dat het ruiters toegestaan is om over de oversteekplaats te rijden.
segregated=boolean
(geen standaard verondersteld) De waarde yes geeft aan dat oversteken van verschillende soorten verkeer van elkaar gescheiden is (er is een aparte oversteekplaats voor iedere vorm van verkeer). Bijvoorbeeld, ruiterverkeer en fietsverkeer worden op een UK Pegasus crossing soms gescheiden.
supervised=boolean
(standaard is no) De waarde yes geeft aan dat de oversteekplaats op drukke tijden kan worden bewaakt door een crossing guard.
crossing_ref=*
De traditionele specifieke verwijzing zoals zebra of pelican voor landen of regio's.
crossing:island=yes
Geeft aan of de overgang een verkeerseiland in beslag neemt.
kerb=lowered/flush
Om aan te geven of een rolstoel over deze oversteekplaats kan.
Label het knooppunt dat de stoeprand voorstelt op de highway=footway voor elke kant van de oversteekplaats. Voeg het voetpad toe als een enkele weg waar dat nodig is.
tactile_paving=yes/(no)/incorrect
Om aan te geven over of er een patroon op de grond is dat ontworpen is om te worden gedetecteerd met een blindengeleidestok.
Label het knooppunt dat de stoeprand voorstelt op de highway=footway. Voeg het voetpad toe waar dat nodig is.
flashing_lights=boolean
(standaard is no) De waarde yes geeft aan dat knipperlichten bestuurders waarschuwen als er een voetganger oversteekt. Voor meer detail: overweeg om de waarde button, sensor te gebruiken (als de lichten automatisch aangaan), of always (als de lichten constant knipperen).

Voorbeelden

De volgende tabel laat zien hoe de oversteekplaatsen zouden kunnen worden gelabeld:

Naam en beschrijving Tags UK shortcuts Foto
Zebra crossing

Een oversteekplaats zonder verkeerslichten, maar met knipperende gele bollen op palen en kenmerkende witte strepen op de weg voor voetgangers. (geen knopbediening)

highway=crossing

crossing=uncontrolled

crossing_ref=zebra

crossing=zebra Zebra-crossing sm.jpg
Tiger crossing

Een oversteekplaats zonder verkeerslichten, maar met knipperende gele bollen op palen en kenmerkende witte strepen op de weg voor voetgangers en fietsers. (geen knopbediening)

highway=crossing

crossing=uncontrolled

crossing_ref=tiger

bicycle=yes

crossing=tiger
Pelican crossing
('traditionele' naam voor oversteekplaatsen in UK)

Een oversteekplaats met verkeerslichten en tekens uitsluitend voor voetgangers. (wel of geen knopbediening)

highway=crossing

crossing=traffic_signals

bicycle=no

segregated=no

crossing_ref=pelican

traffic_signals:sound=yes/no

traffic_signals:vibration=yes/no

traffic_signals:arrow=yes/no

traffic_signals:minimap=yes/no

crossing=pelican Pelican.jpg
'Toucan' crossing
('traditionele' naam voor oversteekplaatsen in UK)

Een oversteekplaats met verkeerslichten en tekens voor voetgangers en fietsers. (wel of geen knopbediening)

highway=crossing

crossing=traffic_signals

bicycle=yes

segregated=no

crossing_ref=toucan

traffic_signals:sound=yes/no

traffic_signals:vibration=yes/no

traffic_signals:arrow=yes/no

traffic_signals:minimap=yes/no

crossing=toucan Toucan.jpg
Pegasus crossing
('traditionele' naam voor oversteekplaatsen in UK)

Een oversteekplaats met verkeerslichten en tekens voor voetgangers, fietsers en ruiters.
(wel of geen knopbediening, maar wordt vaak niet te herkennen aan een kruisend ruiterpad maar aan de zeer hoge knoppen voor de ruiters.)

highway=crossing

crossing=traffic_signals

traffic_signals:arrow=yes/no

traffic_signals:minimap=yes/no

bicycle=yes

horse=yes

segregated=yes (soms no)

crossing_ref=pegasus

traffic_signals:sound=yes/no

traffic_signals:vibration=yes/no

crossing=pegasus Pegasus tq7792.jpg
Lollipop crossing

Een oversteekplaats voor schoolgaande kinderen die op bepaalde tijden onder toezicht staat. Specifiek Britse term. (DE: Schülerlotsen/Verkehrshelfer; NL: klaar-over)

highway=crossing (or traffic_signals, indien van toepassing)

crossing=uncontrolled (or traffic_signals, indien van toepassing)

supervised=yes

Street Crossing Guard 09.jpg
Verkeerslichten zonder een "voetgangersoversteekplaats" highway=traffic_signals

crossing=no

Een oversteekplaats met een eiland highway=crossing

crossing:island=yes

Een ongemarkeerde oversteekplaats met aflopende stoepranden highway=crossing

crossing=unmarked

kerb=yes (on nodes of highway=footway at curb)

Crossing with sloped curbs.jpg

Logischerwijs kan er waar crossing=no voorkomt geen highway=crossing zijn, omdat het letterlijk geen oversteekplaats is. Dus de combinatie van highway=crossing en crossing=no is niet van toepassing.

Zie ook

Externe Links