NL:Key:cycleway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg cycleway
Dsc01078 clip.jpg
Omschrijving
De cycleway tag gebruiken om de eigenschappen van fietspaden te beschrijven. Edit or translate this description.
Groep: Cycleway
Gebruikt op deze elementen
kan niet aan knopen worden gekoppeldkan aan wegen worden gekoppeldkan niet aan vlakken worden gekoppeldkan niet aan relaties worden gekoppeld
Gedocumenteerde waarden: 10
Impliceert
Wikidata
Status: de facto

Met cycleway=* worden fietskenmerken beschreven, die een onlosmakelijk onderdeel vormen van de hoofdweg. In dit geval wordt de hoofdrijbaan gemapt met highway=* en wordt de tag cycleway=* gebruikt om de aard van de fietskenmerken (fietsstrook, één of tweerichtingsverkeer) te beschrijven.

In het geval dat een fietspad als aparte weg is ingetekend, gebruikt men de tag highway=cycleway. In dat geval dus niet ook de onderstaande tags toevoegen aan het fietspad zelf.

Gerelateerde tags

Waarden

Fietskenmerken

Met cycleway=* worden fietsgerelateerde kenmerken beschreven die een onlosmakelijk onderdeel vormen van de hoofdweg.

Sleutel Waarde Element Omschrijving Resultaat Foto
cycleway lane way Fietsstrook

Een met doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht. Op een fietsstrook mag niet (onnodig) worden stilgestaan, ook niet door fietsers. Andere bestuurders dan fietsers, snorfietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig mogen fietsstroken met doorgetrokken strepen niet gebruiken. Wordt de fietsstrook afgescheiden door een onderbroken streep dan kan deze zonodig ook door andere bestuurders gebruikt worden.

Vaak is het asfalt van een fietsstrook rood. De rode kleur heeft geen wettelijke betekenis. Wanneer de strook alleen rood is, zonder fietssymbool, dan wordt de strook (in Nederland en in België) fietssuggestiestrook genoemd, en gelden de bovengenoemde beperkingen met betrekking tot stilstaan en gebruik door andere bestuurders niet. In dat geval wordt de strook getagd met cycleway=shared_lane (zie onder fietssuggestiestrook)

Cyclist mapCyclist map-Cycleway-lane.PNG Cycle trackinroad.jpg
cycleway:right
cycleway:left
lane way A cycle lane only on one side of the road. Left or right depend on the direction in which the way is drawn in OpenStreetMap. Cyclist mapCyclist map-lane-right.png
cycleway opposite way Fietsverkeer mogelijk in tweerichtingen

Bedoeld voor een straat met éénrichtingsverkeer voor auto's, maar tweerichtingsverkeer voor fietsen.

Cyclist mapCyclist map-Cycleway-opposite.PNG
Onderbord:
Fietsers van twee richtingen
cycleway opposite_lane way Tegengestelde fietsbaan

Op wegen met oneway=yes hebben fietsers een cycleway=lane in tegengestelde richting.

Cyclist mapCyclist map-Cycleway-opposite.PNG Opposite cycle lane.jpg
cycleway track way Vrijliggend fietspad

Een fietspad dat duidelijk gescheiden langs een weg loopt en dezelfde naam draagt dient bij voorkeur als aparte weg, highway=cycleway te worden ingetekend. Mocht de afscheiding slechts bestaan uit een verharde afscheiding zijn zoals een betonnen rand of een kleine vluchtheuvel, kan deze strook getagd worden met cycleway=track.

Cyclist mapCyclist map-Cycleway-track.PNG Cycle nexttoroad.jpg
cycleway:right
cycleway:left
track way A track only on one side of the road. You can drive in both directions. Left and right depend on the direction in which the way is drawn in OpenStreetMap. Cyclist mapCyclist map-Cycleway-right.PNG
cycleway opposite_track way Tegengestelde fietsbaan

Op wegen met oneway=yes hebben fietsers een cycleway=track in tegengestelde richting.

Cyclist mapCyclist map-Cycleway-opposite.PNG 549c Spitzenkiel140923.jpg
cycleway shared way Gedeelde fietsbaan

Fietsers delen hun fietsbaan met andere bestuurders.

cycleway share_busway way Gedeelde bus-fiets baan

Op de busbaan is het ook toegestaan om te fietsen.

Busandbike.jpg
cycleway shared_lane way Fietssuggestiestrook

Strook met het uiterlijk van een fietsstrook, echter zonder fietssymbool of doorgetrokken streep.

Sharrows Toronto 2011.jpg
cycleway zelf gedefinieerd way Zie ook Taginfo[1] voor meer informatie.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

De Nederlandse vertaling is hier te bewerken.

Zie ook