Template:NL:Map Features:cycleway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Sjabloon voor de tabel Fietspaden op de pagina Kaarteigenschappen. Gebruik de standaard engelse tekst of gebruik de template argumenten voor je vertalingen

Gebruik

Alle parameters zijn optioneel. Tekst wordt standaard in het engels weergegeven. Andere talen worden vertaald in template argumenten, niet in het sjabloon zelf.

Sectiekop (paragraaf)

 |name=        (sectiekop regel)
 |description= (beschrijving die voor en/of na de tabel wordt weergegeven; optioneel)

Een sleutel/waarde rij

 |cycleway:key=   |lane:value=   |lane:desc=   |lane:render=   |lane:photo=


Fietskenmerken

Met cycleway=* worden fietsgerelateerde kenmerken beschreven die een onlosmakelijk onderdeel vormen van de hoofdweg.

Sleutel Waarde Element Omschrijving Resultaat Foto
cycleway lane way Fietsstrook

Een gedeelte van de rijbaan waarop niet (onnodig) mag worden stilgestaan, ook niet door fietsers.

In Nederland is een fietsstrook herkenbaar aan het fietssymbool dat erop getekend is. Wordt de fietsstrook afgescheiden door een doorlopende markering, dan mogen alleen fietsers, snorfietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig de fietsstrook gebruik. Als de fietsstrook echter wordt afgescheiden door een onderbroken markering, dan mogen andere gebruikers de strook gebruiken om af te slaan of een inrit te bereiken. In België herken je een fietsstrook aan de onderbroken lijnen aan beide zijden van de strook. Soms wordt er langs de onderbroken lijn ook een doorlopende markering getekend, maar dit is niet noodzakelijk. Alleen fietsers mogen de Belgische fietsstrook gebruiken, maar andere weggebruikers mogen de strook wel overrijden om een parkeerplaats of inrit te bereiken.

Vaak is het asfalt van een fietsstrook rood, maar dit is niet altijd zo. De rode kleur heeft immers geen wettelijke betekenis. Bovendien hebben sommige fietssuggestiestroken ook een rode kleur. Dit zijn echter geen fietspaden, zie hieronder. Gebruik de kleur van de strook dan ook niet om te bepalen of er sprake is van een fietsstrook of fietssuggestiestrook.

Wanneer de geen fietssymbool heeft (in Nederland) of wanneer de strook niet aan beide zijden onderbroken markeringen heeft (in België) dan wordt de strook een fietssuggestiestrook genoemd. De strook mag dan ook door andere weggebruikers gebruikt worden. In dat geval wordt de strook getagd met cycleway=shared_lane (zie hieronder ‘fietssuggestiestrook’).

Cyclist mapCyclist map-Cycleway-lane.PNG Cycle trackinroad.jpg
cycleway:right
cycleway:left
lane way Een fietsstrook die maar aan één kant van de weg is. Links en rechts zijn ten opzichte van de richting van de weg zoals die in OpenStreetMap getekend is. Cyclist mapCyclist map-lane-right.png
cycleway opposite way Verouderd, gebruik dit niet meer in Nederland

Gebruik voor wegen met éénrichtingsverkeer voor auto's, maar tweerichtingsverkeer voor fietsen liever oneway:bicycle=no, eventueel in combinatie met oneway:mofa=no en oneway:moped=no.

Cyclist mapCyclist map-Cycleway-opposite.PNG
Onderbord:
Fietsers van twee richtingen
cycleway opposite_lane way Verouderd, gebruik dit niet meer in Nederland

Gebruik voor wegen met een tegengestelde fietsbaan liever cycleway:left=lane + oneway:bicycle=no.

Cyclist mapCyclist map-Cycleway-opposite.PNG Opposite cycle lane.jpg
cycleway track way Vrijliggend fietspad

Een fietspad dat duidelijk gescheiden langs een weg loopt en dezelfde naam draagt dient bij voorkeur als aparte weg (highway=cycleway) te worden ingetekend. Mocht de afscheiding slechts bestaan uit een verharde afscheiding zijn zoals een betonnen rand of een kleine vluchtheuvel, kan deze strook getagd worden met cycleway=track.

Cyclist mapCyclist map-Cycleway-track.PNG Cycle nexttoroad.jpg
cycleway:right
cycleway:left
track way Een fietspad dat maar aan één kant van de weg is. Links en rechts zijn ten opzichte van de richting van de weg zoals die in OpenStreetMap getekend is.

Een goed alternatief is het fietspad apart te tekenen als highway=cycleway.

Cyclist mapCyclist map-Cycleway-right.PNG
cycleway opposite_track way Verouderd, gebruik dit niet meer in Nederland

Teken het vrijliggende fietspad liever apart.

Cyclist mapCyclist map-Cycleway-opposite.PNG 549c Spitzenkiel140923.jpg
cycleway shared way Gedeelde fietsbaan

Fietsers delen hun fietsbaan met andere bestuurders.

cycleway share_busway way Gedeelde bus-fietsbaan

Op de busbaan is het ook toegestaan om te fietsen.

Busandbike.jpg
cycleway:right
cycleway:left
share_busway way Gedeelde bus-fietsbaan aan maar één kant van de weg waarbij het toegestaan is om op de busbaan te fietsen. Links en rechts zijn ten opzichte van de richting van de weg zoals die in OpenStreetMap getekend is.
cycleway shared_lane way Fietssuggestiestrook

Strook met het uiterlijk van een fietsstrook, echter zonder enige juridische waarde. Ook andere gebruikers dan fietsers, snorfietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig mogen de fietssuggestiestrook gebruiken.

Je herkent een fietssuggestiestrook in Nederland aan de afwezigheid van het fietssymbool. In België zijn er verschillende designs. Elke strook die geen fietspad is, is een fietssuggestiestrook. Vaak krijgt een fietssuggestiestrook een bruine kleur, of lopen er slechts aan één kant van de strook onderbroken strepen (in plaats van aan beide kanten).

Sharrows Toronto 2011.jpg
cycleway:right
cycleway:left
shared_lane way Fietssuggestiestrook alleen links of recht van de weg. Links en rechts zijn ten opzichte van de richting van de weg zoals die in OpenStreetMap getekend is.
cycleway asl node Een Opgeblazen fietsopstelstrook (OFOS), beter bekend als een fietsopstelvak. Fietsers kunnen in dit vak wachten tot het verkeerslicht op groen springt, waardoor fietsers beter zichtbaar zijn voor het andere verkeer. CyclOSMCyclOSM cycleway asl.png Praha-Černý Most cyklobox 1.JPG
cycleway zelf gedefinieerd way Zie ook Taginfo[1] voor meer informatie.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

De Nederlandse vertaling is hier te bewerken.