Template:NL:Map Features:cycleway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Sjabloon voor de tabel Fietspaden op de pagina Kaarteigenschappen. Gebruik de standaard engelse tekst of gebruik de template argumenten voor je vertalingen

Gebruik

Alle parameters zijn optioneel. Tekst wordt standaard in het engels weergegeven. Andere talen worden vertaald in template argumenten, niet in het sjabloon zelf.

Sectiekop (paragraaf)

 |name=        (sectiekop regel)
 |description= (beschrijving die voor en/of na de tabel wordt weergegeven; optioneel)

Een sleutel/waarde rij

 |cycleway:key=   |lane:value=   |lane:desc=   |lane:render=   |lane:photo=


Fietskenmerken

Met cycleway=* worden fietsgerelateerde kenmerken beschreven die een onlosmakelijk onderdeel vormen van de hoofdweg.

Sleutel Waarde Element Omschrijving Resultaat Foto
cycleway lane way Fietsstrook

Een met doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht. Op een fietsstrook mag niet (onnodig) worden stilgestaan, ook niet door fietsers. Andere bestuurders dan fietsers, snorfietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig mogen fietsstroken met doorgetrokken strepen niet gebruiken. Wordt de fietsstrook afgescheiden door een onderbroken streep dan kan deze zonodig ook door andere bestuurders gebruikt worden.

Vaak is het asfalt van een fietsstrook rood. De rode kleur heeft geen wettelijke betekenis. Wanneer de strook alleen rood is, zonder fietssymbool, dan wordt de strook (in Nederland en in België) fietssuggestiestrook genoemd, en gelden de bovengenoemde beperkingen met betrekking tot stilstaan en gebruik door andere bestuurders niet. In dat geval wordt de strook getagd met cycleway=shared_lane (zie onder fietssuggestiestrook)

Cyclist mapCyclist map-Cycleway-lane.PNG Cycle trackinroad.jpg
cycleway:right
cycleway:left
lane way Een fietsstrook die maar aan één kant van de weg is. Links en rechts zijn ten opzichte van de richting van de weg zoals die in OpenStreetMap getekend is. Cyclist mapCyclist map-lane-right.png
cycleway opposite way Fietsverkeer mogelijk in tweerichtingen

Bedoeld voor een straat met éénrichtingsverkeer voor auto's, maar tweerichtingsverkeer voor fietsen.

Een andere methode is oneway:bicycle=no te gebruiken, eventueel in combinatie met oneway:mofa=no en oneway:moped=no.

Cyclist mapCyclist map-Cycleway-opposite.PNG
Onderbord:
Fietsers van twee richtingen
cycleway opposite_lane way Tegengestelde fietsbaan

Op wegen met oneway=yes hebben fietsers een cycleway=lane in tegengestelde richting. Zie ook oneway:bicycle=no.

Een alternatief is cycleway:left=lane + oneway:bicycle=no

Cyclist mapCyclist map-Cycleway-opposite.PNG Opposite cycle lane.jpg
cycleway track way Vrijliggend fietspad

Een fietspad dat duidelijk gescheiden langs een weg loopt en dezelfde naam draagt dient bij voorkeur als aparte weg, highway=cycleway te worden ingetekend. Mocht de afscheiding slechts bestaan uit een verharde afscheiding zijn zoals een betonnen rand of een kleine vluchtheuvel, kan deze strook getagd worden met cycleway=track.

Cyclist mapCyclist map-Cycleway-track.PNG Cycle nexttoroad.jpg
cycleway:right
cycleway:left
track way Een fietspad dat maar aan één kant van de weg is. Links en rechts zijn ten opzichte van de richting van de weg zoals die in OpenStreetMap getekend is.

Een goed alternatief is het fietspad apart in te tekenen als highway=cycleway

Cyclist mapCyclist map-Cycleway-right.PNG
cycleway opposite_track way Tegengestelde fietsbaan

Op wegen met oneway=yes hebben fietsers een cycleway=track in tegengestelde richting. Zie ook oneway:bicycle=no.

Een alternatief is cycleway:left=track + oneway:bicycle=no

Cyclist mapCyclist map-Cycleway-opposite.PNG 549c Spitzenkiel140923.jpg
cycleway shared way Gedeelde fietsbaan

Fietsers delen hun fietsbaan met andere bestuurders.

cycleway share_busway way Gedeelde bus-fiets baan

Op de busbaan is het ook toegestaan om te fietsen.

Busandbike.jpg
cycleway:right
cycleway:left
share_busway way Gedeelde bus-fiets baan aan maar één kant van de weg waarbij het toegestaan is om op de busbaan te fietsen. Links en rechts zijn ten opzichte van de richting van de weg zoals die in OpenStreetMap getekend is.
cycleway shared_lane way Fietssuggestiestrook

Strook met het uiterlijk van een fietsstrook, echter zonder fietssymbool of doorgetrokken streep.

Sharrows Toronto 2011.jpg
cycleway:right
cycleway:left
shared_lane way Fietssuggestiestrook alleen links of recht van de weg. Links en rechts zijn ten opzichte van de richting van de weg zoals die in OpenStreetMap getekend is.
cycleway asl node In goed Nederlands een Opgeblazen fietsopstelstrook (OFOS) ofwel fietsopstelvak. Een vak voor fiesten voor het stoplicht zodat fietsen beter zichtbaar zijn voor het andere verkeer. CyclOSMCyclOSM cycleway asl.png Praha-Černý Most cyklobox 1.JPG
cycleway zelf gedefinieerd way Zie ook Taginfo[1] voor meer informatie.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

De Nederlandse vertaling is hier te bewerken.