Template:Cs:Map Features:cycleway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Cyklostezky (Cycleway)

Popis infrastruktury určené převážně pro cyklisty. Tyto značky jsou přidávány k již existující cestě highway=*. Pro samostatně kreslenou cyklostezku použijte highway=cycleway. Viz také Bicykly a Cycle routes(en).

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace
cycleway lane cesta Na silnici je vyhrazený pruh pro cyklisty v obou směrech (v jednosměrce pouze jedním souhlasným směrem) (značky IP20a a V14). Cyclist mapCyclist map-Cycleway-lane.PNG Cycle trackinroad.jpg
cycleway:right
cycleway:left
lane cesta Jízdní pruh pro cyklisty pouze na jedné straně silnice. Směry left a right závisí na směru cesty zakreslené v OpenStreetMap. Cyclist mapCyclist map-lane-right.png
cycleway opposite cesta V jednosměrce (oneway=yes) je povolený provoz pro cyklisty v obou směrech (značky E12a a E12b). Pruh pro cyklisty není vyznačen. Přidejte i oneway:bicycle=no. Cyclist mapCyclist map-Cycleway-opposite.PNG Sul bxl 01.JPG
cycleway opposite_lane cesta V jednosměrce (oneway=yes) je vyznačený pruh pro cyklisty v protisměru (značky E12a a E12b). Cyclist mapCyclist map-Cycleway-opposite.PNG Opposite cycle lane.jpg
cycleway track cesta Jízdní pruh pro cyklisty je veden podle silnice, ale je od ní oddělen a tvoří vlastní cestu. Cyclist mapCyclist map-Cycleway-track.PNG Cycle nexttoroad.jpg
cycleway:right
cycleway:left
track cesta Cesta pouze na jedné straně silnice. Můžete po ní jet oběma směry. Směry left a right závisí na směru, ve kterém je cesta zakreslena v OpenStreetMap. Cyclist mapCyclist map-Cycleway-right.PNG
cycleway opposite_track cesta Používá se na jednosměrných silnicích (oneway=yes), které mají oddělený jízdní pruh pro cyklisty vedoucí opačným směrem. Cyclist mapCyclist map-Cycleway-opposite.PNG 549c Spitzenkiel140923.jpg
cycleway shared cesta Cyklisté na této silnici sdílí prostor s jinými dopravními prostředky. Tato značka se již nepoužívá.
cycleway share_busway cesta Na silnici je vyhrazený pruh pro veřejnou dopravu, který mohou využít i cyklisté. Busandbike.jpg
cycleway:right
cycleway:left
share_busway cesta A bus lane permitted to use only on one side of the road. Left and right depend on the direction in which the way is drawn in OpenStreetMap.
cycleway shared_lane cesta Cyklisté sdílí jízdní pruh s motoristy a na silnici je to vyznačeno značkou V20. Sharrows Toronto 2011.jpg
cycleway:right
cycleway:left
shared_lane cesta A shared lane only on one side of the road. Left and right depend on the direction in which the way is drawn in OpenStreetMap.
cycleway asl uzel A cycleway advanced stop line (ASL), also known as a bike box or an advanced stop box, is a marked area for cyclists in front of the stop line for motor traffic. CyclOSMCyclOSM cycleway asl.png Praha-Černý Most cyklobox 1.JPG
cycleway další hodnoty cesta Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.