Cs:Key:sidewalk

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg sidewalk
Sidewalk and zebra-crossing.jpg
Popis
Sděluje, zda je u silnice chodník. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Chodníky
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de factoPage for proposal

Značka sidewalk=* se používá pro sdělení, zda je u silnice chodník, který běží paralelně se silnicí.

Ovšem je doporučeno, aby se chodník mapoval jako oddělená cesta, pokud k silnici není připojen jen obrubníkem, ale je oddělen trávníkem nebo jinou překážkou. Pro více informací a srovnání obou přístupů ke značení si přečtěte stránku Chodníky. Viz také obsáhlé vysvětlení značení cyklostezek.

Použití

Pro označení chodníku spojeného se silnicí, přidejte značku sidewalk=* k cestě, která je označena jako highway=*.

Hodnoty left a right závisí na směru, ve kterém je zakreslena cesta v OpenStreetMap. Hodnota left znamená levou stranu při pohledu ve směru cesty a hodnota right znamená pravou stranu. Pro podrobnější vysvětlení směrů a stran viz stránku Vpřed a vzad, vlevo a vpravo.

Pro chodníky vedle železnic (railway=*) použijte, prosím, samostatnou cestu (např. highway=footway).

Doplňkové značky

Doplňkové značky lze přidávat pomocí prefixu sidewalk: v kombinaci se příponou :left/right/both (která se zde stane vponou). Například:

Hodnoty

Hodnota Popis
both Obě strany silnice mají chodníky.
right Jeden chodník na pravé straně cesty, která reprezentuje ulici.
left Jeden chodník na levé straně cesty, která reprezentuje ulici.
no Není žádný chodník.
none Znamená totéž co preferované no, i když se používá často.
yes Buď obě nebo jedna strana ulice má chodník. Radši použijte konkrétnější hodnotu.

Viz také