Cs:Key:bicycle_road

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg bicycle_road
Zeichen 244 - Beginn der Fahrradstraße, StVO 1997.svg
Popis
Silnice vyhrazená pouze pro bicykly Edit or translate this description.
Skupina: Cyklostezky
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Viz též
Status: používáno

Wikidata

Silnice vyhrazená pouze pro bicykly. Vjezd ostatních vozidel je zakázán, není-li povolen doplňkovou dopravní značkou. Tento druh silnice se stává v Evropě obvyklejším. Byť v ČR od 1.1.2016 má oporu v zákoně jako "Zóna pro cyklisty," zatím není implementována nikde v terénu (zvažuje se několik lokalit[1]). V tuto chvíli je tato stránka o situaci v Německu.

Značení

Značená silnice vyhrazená pouze pro bicykly se značí značkou bicycle_road=yes. V Německu jsou tím implikovány následující značky, ale i ty se obvykle přiznačují:

  • vehicle=no (vjezd všech vozidel zakázán)
  • bicycle=designated (kromě bicyklů, silnice je určena pro tento typ vozidla)

plus

  • maxspeed=30 (v Německu od novely zákona z 1. listopadu 2009, v ČR shodně od novely z 1.1.2016; maximální povolená rychlost je určena na 30 km/h, pokud není explicitně stanoveno dopravní značkou jinak)
  • source:maxspeed=DE:bicycle_road
  • traffic_sign=DE:244.1 (oficiální dopravní značka)

Typ silnice

Při zvažování značky highway=* není důležité, zda se jedná o silnici vyhrazenou pouze pro kola. Hodnota této značky by měla být spíše určena její stavební kvalitou a její důležitostí v dopravní síti:

Alternativně se mohou použít hodnoty highway=service nebo highway=unclassified.

Doplňkové dopravní značky

Dopravní značka Značení Popis
Zusatzzeichen 1020-30 - Anlieger frei (600x330), StVO 1992.svg

(Značka 1020-30)

vehicle=destination --
Zusatzzeichen 1022-12 - Krafträder auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas frei (600x450), StVO 1992.svg

(Značka 1022-12)

motorcycle=yes vehicle=no je stále vhodné
Zusatzzeichen 1024-10 - Personenkraftwagen frei, StVO 1992.svg

(Značka 1024-10)

motorcar=yes vehicle=no je stále vhodné
Zusatzzeichen KFZ frei.svg motor_vehicle=yes Stejný význam jako "KFZ frei"

Příklady

Vykreslování

openstreetmap-carto a OpenCycleMap zatím silnice pro bicykly nevykreslují.

Viz také