Cs:Tag:highway=steps

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = steps
Steps with stroller ramp.jpg
Popis
Schodiště na chodníku Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-highway steps.png
Skupina: silnice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Pro mapování schodiště na chodníku.

Jak mapovat

ElementWay.png

Přidejte podél schodiště cesta cestu a označte ji značkou highway=steps.

Vyznačte, kterým směrem schodiště stoupá nebo klesá značkou incline=up — když cesta směřuje nahoru — nebo naopak značkou incline=down. Dle konvence by měla cesta směřovat pokud možno nahoru, ale klíč incline=* by měl být vždy přidán k cestě (viz diskusní stránku(en) pro více informací).

V minulosti byla užívána značka direction=up/down namísto značky incline=up/down, ale toto bylo prohlášeno za zastaralé, jelikož klíč direction=* se používá pro několik dalších účelů.

Doplňkové značky

  • step_count=* - počet schodů
  • handrail=* - je zde zábradlí?
  • tactile_paving=yes/(no)/incorrect - pokud je na obou koncích schodů značení pro nevidomé
  • surface=* - popisuje povrch
  • ramp=* - je zde rampa?
  • level=* - která patra spojují (např. ve stanicích)
    • level=0;1 - z přízemí do prvního patra
  • width=* - šířka v metrech
  • name=* - má-li schodiště svůj název

Eskalátor

highway=steps + conveying=yes/forward/backward/reversible

Můžete také popsat směr eskalátoru: incline=up/down. Pro více informací viz conveying=*.

Příklady

Ilustrace/Popis Značky Mapnik Osmarender
Escalinata del Calvario de Toluca.jpg

highway=steps

ramp=no
step_count=*
handrail:left=no
handrail:right=no

Mapnik steps.png Osmarender steps.png
Stairs with ramp.jpg

highway=steps

ramp=yes
wheelchair=no
ramp:stroller=yes
ramp:bicycle=yes
handrail=yes

Mapnik steps.png Osmarender steps.png


Viz například Brémy.

Viz také