Cs:Tag:highway=road

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = road
Road.png
Popis
Dočasné označení silnice neznámé třídy Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-highway-road-mapnik.png
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Tato značka se používá pro silnici/cestu/stezku/ulici/průjezd/dálnici/atd. o neznámé klasifikaci. Je záměrně vágní: cokoliv označené značkou highway=road může být jakýkoliv druh “silnice” od nejmenších stezek pro pěší až po největší dálnici (v podstatě může nabývat jakékoliv hodnoty z hodnot highway=*). Tato značka by měla být použita pouze dočasně, dokud nedojde k řádnému prozkoumání lokality a pak by se měla změnit, aby obsahovala správnou klasifikaci. Pokud třídu silnice znáte, tuto značku nepoužívejte.

Považujte ji za chybu

Mappeři a mapovací software by měli považovat za chybu, když je cesta označena jako highway=road. Mapovací software by měl varovat uživatele, aby se ujistil, že skutečně nezná typ silnice. Chyba je pak opravena použitím správné klasifikace silnice.

Pokud je tato značka použita, pak implikuje i fixme=*. Tedy nemusíte přidávat todo=FIXME, fixme="Neznámá klasifikace", atd. Jen byste tím přidělávali práci dalšímu maperovi, který by změnil typ silnice a odstraňoval značku fixme=*.

Silnice bez názvu

Často se také tato značka používá v situaci, kdy silnice má nějaký název, který se ovšem nepodařilo zjistit, nebo ani zjišťován nebyl. Pokud se zjistí, že silnice žádný název nemá, pak se podívejte na tento návrh, jak mapovat, pokud silnice nemá název(en).

Vykreslování

Jelikož je tato značka tak vágní, je těžké doporučit konkrétní vykreslování. Při pochybnostech značku nevykreslujte vůbec. Pokud už se na nějaké mapě rozhodnete značku vykreslovat, pak se doporučuje, aby vypadala jinak než ostatní vykreslené cesty, aby se vyloučila nejednoznačnost.

Standardní vrstva dlaždic

Na standardní vrstvě dlaždic(en), je tato značka vykreslována takto: Rendering-highway-road-mapnik.png

Jiné implikace

Mappeři by neměli očekávat, že takto označené cesty budou nějak užitečné koncovému uživateli. Její nejasnost způsobuje, že je jen málokdy k něčemu dobrá. Má to následující implikace:

  • Neočekávejte, že highway=road bude vykreslena
  • Neočekávejte, že po highway=road bude nějaký software navigovat
  • Očekávejte, že highway=road bude ignorována aplikacemi určenými pro koncové uživatele

Viz také