Cs:Key:fixme

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg fixme
Popis
Popis (možné) chyby v mapě. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Skupina: anotace
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de factoPage for proposal

Klíč fixme=* dovoluje mapperům označit objekty a místa, která vyžadují další pozornost. Můžou mít charakter "poznámky pro sebe" nebo žádosti o spolupráci směřované ostatním mapperům.

Liší se od note=* tím, že fixme=* pouze indikuje mapperovu domněnku, že je v místě nějaká chyba, zatímco note=* může obsahovat faktické informace pro další mappery. Jiné formy zápisu jsou FIXME=* a note=FIXME.

Tuto značku byste neměli používat k označování chyb, které lze detekovat automaticky pomocí nástrojů detekce chyb.

Související značky

  • comment=* - pro připojení textu popisujícího sadu změn pro ostatní mappery
  • description=* - pro připojení textu, který může být zobrazen koncovému uživateli mapy
  • note=* - poznámka pro sebe nebo další mappery
  • noexit=no - pro označení nekompletních cest (ne zcela zmapovaných)
  • source=* - pro označení zdroje nepotvrzených dat

Příklady

Použijte fixme=resurvey pro objekty s nepřesnými souřadnicemi spolu s source=*.

Použijte fixme=continue spolu s noexit=no pro uzly, které jsou posledními známými body na cestě, ale cesta zcela zřejmě pokračuje.


Cesta

  • highway=residential spolu s
  • fixme=tato sekce silnice ABCD byla mapována po paměti, přidejte GPX stopu a upřesněte

nebo jen

Uzel nebo cesta na křižovatce s

  • fixme=Tato křižovatka je kompletní s výjimkou nájezdu z XXX na YYY. Může někdo tento nájezd projet a zmapovat, prosím?

Dále nijak neznačená cesta obklopující nějakou část města s

  • fixme=znovu zjistit názvy v této oblasti, mapováno jen po paměti

Dále nijak neznačený uzel s

  • fixme=v této oblasti chybí nějaké ulice

když nelze zakreslit cestu obklopující oblast, protože se neví, jak daleko problém sahá.

Špatná použití

Nesprávně Vysvětlení Správně
amenity=place_of_worship s fixme=yes Není jasné, co by měl mapper opravovat. amenity=place_of_worship s fixme=zjistit, zda jde o katolický nebo evangelický kostel
tourism=museum s note=FIXME Co je zde za problém? tourism=museum s fixme=zjistit správný název, našel jsem dva různé
Chybějící hodnota podstatného klíče - např. název ulice, hodnota tracktype u značky track, atd.: "Zapomněl jsem zjistit název/tracktype/x. Může sem někdo zajít a zjistit to?" Jiný mapper již ví, že tu předmětná značka chybí díky tomu, že patřičná informace není v mapě! Spamování mapy značkou fixme=* s požadavkem "prosím vylepšete toto místo" by vedlo k opačnému efektu, protože se zahltí nástroje na sledování požadavků. Pokud vážně chcete značku opravit, pak se tam raději vraťte a fixme=yes nepoužívejte.

Toto není značka pro roboty ani automatizované úpravy

Tato stránka jasně říká Klíč fixme=* dovoluje mapperům označit (…) a já mám za to, že mappery se myslí "lidští" mappeři a jejich "ruční" příspěvky, ale nikoliv automatické úpravy roboty a masové přidávání klíče fixme=* kamkoliv, čímž se překryjí užitečné požadavky fixme=* jiných mapperů.

Nástroje zobrazující značky fixme

Viz také