Cs:Key:source

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg source
Popis
Odkazuje na zdroj informací o všech značkách v databázi OSM. Show/edit corresponding data item.
Skupina: anotace
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relacimay be used on changesets
Viz též
Status: de facto

Značka source=* se používá k označení zdroje informace (tzv. metadata) přidané do OpenStreetMap. Tato značka může být užitečná pro kontrolu a pro pomoc dalším uživatelům, kteří mohou chtít vědět, odkud se vzala data, která upravují. Důvodem může být např. posouzení relevance přesnosti údajů:

- původní záznam o poloze bodu od Mappera č. 1 je jiný, než má nyní k dispozici Mapper č. 2
- pokud Mapper č. 1 připsal source=survey - tedy polohu zná z vlastní zkušenosti - a Mapper č. 2 bod zaměřil pomocí GPS, je vysoce pravděpodobné, že zaměření pomocí GPS je opravdu přesnější
- Mapper č. 2 může záznam opravit a hodnotu survey změnit na GPS.

V moderních editorech je značka source=* typicky přidávána k sadě změn, když je provedena změna a nikoliv jako značka na nějaké informaci, která může být aktualizována v různých časech podle různých zdrojů. Ovšem zdá se, že historická praxe značení objektů nebo jednotlivých atributů ještě nebyla oficiálně prohlášena za zastaralou, takže nemažte tyto značky source.

Když je zkombinováno více zdrojů informací (v sadě změn nebo na objektu/atributu), použijte prostě standardní konvenci pro násobné hodnoty v OSM a oddělte je středníkem, např. "source=survey;local knowledge" (když kombinujete informace z vašeho vlastního průzkumu a místní znalosti).

Jak používat na sadách změn

Když nahráváte/ukládáte vaše změny do hlavní databáze OSM, jsou vaše změny vždy označeny jako sada změn s vaším uživatelským jménem, časem změny, atd. K této sadě změn byste měli přidat vysvětlující komentář a také značku source=* popisující, jak byly informace získány. Když aktualizujete nebo měníte existující objekt (uzel, cestu, plochu, relaci, atd.), uveďte prostě zdroj vašich změn, jelikož předchozí sady změn a jejich zdroje jsou stále k vidění v historii objektu. Zdroj uveďte i když je stejný jako ten z předchozí editace, protože není implicitní.

Historické použití na objektech a atributech

Když byla tato stránka vytvořena, bylo běžnou praxí přidávat značku source=* na objekty, které byly upraveny a nikoliv k sadě změn. Tato sekce popisuje specifika tohoto způsobu použití. Toto použití nebylo oficiálně prohlášeno za zastaralé, takže nezačínejte s vymazáváním značek source=*, dokud nebude obecná shoda na jejich vymazání.

Nejčastějším způsobem jak provádět značení ve starém stylu je/bylo jednoduše přidat značku source=* na editovaný objekt, například budovu nebo silnici.

Často je vhodné použít oddělené značky pro každou z hlavních značek, například source:name=*, source:ref=*, source:addr=* popisující, jak byly získány informace o jméně, referenci a adrese.

V editoru Potlatch lze přidat značku source=* k prvku stiskem klávesy 'b'.


Jak používat (historie)

Přidejte značku source=*, kterou popíšete, jak byly získány informace o nějakém prvku. Také prosím značku aktualizujte, pokud kontrolujete nebo aktualizujete hodnotu nějaké značky na základě nového průzkumu. Například, prvek mohl být původně zakreslen podle nějakého leteckého snímkování a je označen source=NPE. Pokud později vylepšíte jeho tvar za pomoci snímků Bing, pak změňte hodnotu source na source=Bing. Pokud je hodnota značky odvozena z více zdrojů, pak použijte source=NPE;Bing nebo podobně.

Jednoduchá značka source (historie)

Jednoduchá značka source se používá, mají-li všechny značky spojené s prvkem stejný zdroj. Například::

  1. source=survey říká, že všechny značky byly přidány na základě průzkumu v terénu.
  2. source=Bing říká, že všechny značky byly přidány dle snímků Bing.

Více značek source (historie)

Má-li prvek více značek, pak můžete použít jmenný prostor source, abyste informovali, ke které značce se source vztahuje. Například:

  1. source:geometry=Bing říká, že geometrie (tvar a poloha) objektu, jsou dle snímků Bing.
  2. source:name=survey říká, že název byl získán na základě průzkumu v terénu.
  3. source:name=OS Locator říká, že název byl odvozen z OS Opendata Locator.
  4. source:name=massgis říká, že název byl importován z Massachusetts open data source.
  5. source:name=cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre. Mise à jour : 2011 říká, že název byl přidán z verze 2011 francouzských katastrálních dat.
  6. source:addr=* definuje zdroj informace o adrese.

Existují i jiné značky, nebo mohou být zavedeny v rámci jmenného prostoru source.

Poznámka o maxspeed (historie)

Všimněte si, že značka source:maxspeed=* se často používá principiálně trochu jinak, než je uvedeno výše. Jde o výsledek historického vývoje (současné použití source bylo definováno v pozdější době). Hodnoty u source:maxspeed=* slouží k uvedení informace o tom, z čeho omezení rychlosti vychází - např. zda je definováno značkou (konkrétní nebo obecnou, např. Obytná zóna), nebo všeobecnou skutečností (komunikace v obci nebo mimo obec) apod. Pokud chcete ke značce source:maxspeed=* přidat informaci o tom, jak byl údaj získán, pak buď použijte source:maxspeed způsobem popsaným na této stránce a použijte 'maxspeed:type' pro typ rychlostního omezení. Například:

maxspeed=40
source:maxspeed=survey
source:maxspeed:date=2012-11-20
maxspeed:type=sign

znamená, že na místě byla průzkumem dne 20.11.2012 zjištěna dopravní značka omezující rychlost na 40 km/h.

Konkrétní hodnoty

Obecné zdroje používané lidskými mappery

Hodnota Země Význam Website Poznámka
common knowledge celosvětově Uživatel OSM má tuto informaci z mnoha neoficiálních zdrojů a věří, že je to obecně dostupná informace komukoliv. Například většina lidí ví, že velký oceán mezi Evropou, Afrikou a Amerikou se nazývá Atlantický.
extrapolation celosvětově Informace byla extrapolována z jiné informace, ale pořád lepší, než jen odhad
GPS celosvětově Někdy změřil polohu pomocí GPS, GLONASS, Galileo, ATLAS nebo jiného satelitního přijímače ale neokopíroval informaci z mapy, která mohla být v přijímači instalována. Buď to udělal uživatel OSM, který upravoval objekt (a mohl nahrát i stopu GPS), nebo uživatel OSM stáhl jednu nebo více stop GPS z databáze OpenStreetMap (nebo se stalo obojí). (Toto byla výchozí hodnota ve starších verzích editoru JOSM)
local knowledge celosvětově Uživatel OSM má nějaký vztah k oblasti (bydlí tam, pracuje, často navštěvuje...) a toto ví z první ruky nebo od ostatních v oblasti
mapillary celosvětově Informace byla vyfotografována a každý ji může zkontrolovat pomocí doplňku pro fotografie Mapillary(en). Mapillary je služba na sdílení fotografií označených místem pořízení (otevřená alternativa k Google Streetview). Lze být také konkrétnější a odkázat přímo na konkrétní fotografii (viz mapillary=*)
photograph celosvětově Informace byla vyfotografována (nikoliv letecky nebo satelitně)
survey celosvětově Uživatel OSM tam byl a viděl to sám. Uživatel OSM mohl, ale nemusel, provést nějaká přesná zaměření pomocí GPS nebo teodolitu.

Konkrétní zdroje používané lidskými mappery

Hodnota Země Význam Website Poznámka
Bing celosvětově Obkreslování staré verze (před zimou 2012) Microsoftích leteckých snímků Bing (ale nikoliv jejich map)
Bing 2012 celosvětově Obkreslování nové verze (od léta 2012) Microsoftích leteckých snímků Bing (ale nikoliv jejich map). Všimněte si, že se skutečně jedná o 2012 a nikoliv 2013, protože rozhoduje stáří snímků.
cuzk:km CZ Ruční nebo poloautomatické obkreslování české katastrální mapy http://www.cuzk.cz
digitalglobe celosvětově Obkreslení snímků DigitalGlobe / MapBox . někteří používají Mapbox jak doporučuje sám MapBox
Fugro 2005 DK Obkreslování leteckých snímků Fugroz roku 2005 http://www.fugro.com/divisions/survey/geospatial-services/aerial-mapping
landsat celosvětově Obkreslování leteckých snímků Landsat s nízkým rozlišením
uhul:ortofoto CZ Obvykle ruční obkreslování černobílé letecké mapy ÚHÚL
yahoo celosvětově Obkreslování leteckých snímků Yahoo
AGIV BE Obkreslování kvalitních obrázků z vlámské vládní organizace AGIV ( "Agentschap voor geografische informatie Vlaanderen" ) http://www.agiv.be Open data licence
AGIV crab BE Adresní data pocházející z databáze CRAB od agentury AGIV http://www.agiv.be Open data licence
GRB BE Informace o budovách (geometrie, poloha) pocházející z databáze GRB, také možná adresní data z tohoto zdroje. Alternativně adresní data mohou být načtena z databáze CRAB. (momentálně nejsou stejná) http://www.agiv.be/producten/grb Open data licence (2016)

Některé hodnoty často používané v Česku

Hodnota Význam Website Poznámka
cuzk:km Ruční nebo poloautomatické obkreslování české katastrální mapy http://www.cuzk.cz
cuzk:ruian Automatický nebo poloautomatický import z RÚIAN http://www.cuzk.cz adresy, budovy, parcely
lpis Poloautomatický import z LPIS - veřejného registru půdy http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/
uhul:ortofoto Obvykle ruční obkreslování černobílé letecké mapy ÚHÚL http://www.uhul.cz/
dibavod Automatický import vodních toků a ploch http://www.dibavod.cz vodní toky a plochy
HELP␣SERVICE␣-␣REMOTE␣SENSING... Automatický import některých silnic http://www.bnhelp.cz silnice
Bing Obkreslování Microsoftích leteckých snímků Bing (ale nikoliv jejich map) http://www.bing.com/maps/
csu:uir-zsj ČSÚ Územně identifikační registr - Základní sídelní jednotky http://www.czso.cz/ uzly obcí a částí obcí
gps zdrojem informace je přijímač GPS
bing:ortofoto Obkreslování Microsoftích leteckých snímků Bing (ale nikoliv jejich map) http://www.bing.com/maps/ alias k Bing
mvcr:adresa Import adres ČR adresní uzly
ropiky.net Automatický import ŘOPíků http://www.ropiky.net uzly

Další hodnoty můžete najít zde.


Značky používané různými softwary pro import dat

Hodnota Země Význam Website Poznámka
3dShapes NL 3dShapes landuse a obrysy budov v Nizozemí a kousek za hranicemi
AND NL Data darovaná v roce 2007 AND Automotive Navigation Data, viz AND Data wiki stránku.
artem;bing RU Viz wiki stránku.
BAG NL Adresy a budovy v Nizozemí
cadastre-dgi-fr FR WikiProject France/Cadastre francouzské katastrální mapy. Hlavně budovy, názvy silnic, administrativní hranice, adresy
cuzk:ruian CZ Zdroj importovaných dat o adresách, budovách a parcelách v Česku http://www.ruian.cz
dibavod CZ Zdroj importovaných dat o vodních tocích a plochách v Česku http://www.dibavod.cz
DOP_LVA DE source=DOP_LVA_BY_01 - (pilotní schéma od 12.12.2008 do 31.3.2009) rozšiřující OSM podle digitálních ortofotomap poskytnutých zeměměřičským ústavem v Bavorsku
Geobase_Import celosvětově Geobase data. Hlavně názvy míst.
HELP␣SERVICE␣-␣REMOTE␣SENSING... CZ Import částí silniční sítě v Česku http://www.bnhelp.cz
IBGE BR IBGE Import. Brazilská federální data
kapor2 SK Import cest a budov ze slovenského katastru [1]
KSJ2
LSIB3 celosvětově Mezinárodní hranice od Office of the Geographer and Global Issues (INR/GGI) [2]
NRCan-CanVec-7.0
NHD US National Hydrography Dataset. Importované řeky/jezera
NPS US US National Park Service Data.
OSAK DK Importovaná adresní data z oficiálního dánského zdroje
PGS celosvětově Prototype Global Shoreline. Málo detailní pobřeží generované ze snímků Landsat.
SanGIS␣Addresses␣Public␣Domain San Diego U.S. SanGIS vládní data
YahooJapan/ALPSMAP JP Informace darované Yahoo v Japonsku

Statistika použití (lidští mappeři)

Hodnota Počet (změna počtu MM-YYYY) Význam Krátký zdroj Autor příspěvku
Bing (a "bing") >16,7 milionu (Green up.png červen 2016) Bing Korporace (Microsoft) Ceyockey(en)
cuzk:km >2,3 milionu (Red down.png červen 2016) Ruční nebo poloautomatické obkreslování české katastrální mapy Vláda (Česko) Ceyockey(en) (viz Značky používané různými softwary pro import dat
survey >1,7 milionu (Green up.png červen 2016) Cs:Key:source editor OSM Ceyockey(en)

Statistika použití importní software

Hodnota Počet (změna počtu MM-YYYY) Význam Krátký zdroj Autor příspěvku
BAG >18,8 (Green up.png březen 2017) viz BAGimport(en) Vláda (Holandsko) hodnota přiřazena při importu Import/Catalogue#One-Time Imports(en)
cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre. Mise à jour : 2010 >12,1 M (Red down.png červen 2016) viz FR:WikiProject France/Cadastre(fr) Vláda (Francie) Ceyockey
cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre. Mise à jour : 2011 >9,3 M (Red down.png červen 2016) viz FR:WikiProject France/Cadastre(fr) Vláda (Francie) Ceyockey
cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre ; mise à jour : 2012 >8 M (Red down.png červen 2016) viz FR:WikiProject France/Cadastre(fr) Vláda (Francie) Ceyockey
YahooJapan/ALPSMAP >5,1 M (Red down.png červen 2016) viz YahooJapanALPS Data Korporace (Yahoo Japan) hodnota přidělena na YahooJapanALPS Data/Highway
3dShapes >1,7 M (Red down.png červen 2016) 3dShapes Korporace (Object Vision) hodnota přidělena na Import/Catalogue#Ongoing_Imports
PGS & PGS(could be inacurately) >3,3 M (Red down.png červen 2016) Prototype Global Shoreline Vláda (USA) Ceyockey
cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre ; (M_or_m)ise à jour : 2009 >3,3 M (Red down.png červen 2016) viz FR:WikiProject France/Cadastre(fr) Vláda (Francie) Ceyockey
KSJ2 >0,7 M (Red down.png červen 2016) viz Import/Catalogue/Japan KSJ2 Import Vláda (Japonsko) hodnota přidělena na Import/Catalogue#One-Time Imports
NRCan-CanVec-7.0 >2.6 M (Red down.png červen 2016) CanVec#CanVec 7 Vláda (Kanada) Ceyockey
NRCan-CanVec-10.0 >5,7 M (Green up.png červen 2016) Canvec#CanVec 10 Vláda (Kanada) Ceyockey
NHD >3,1 M (Green up.png červen 2016) National Hydrography Dataset Vláda (USA hodnota přidělena na Import/Catalogue#One-Time Imports
NRCan-CanVec-8.0 >2,1 M (Equals-sign-blue.png červen 2016) CanVec#CanVec_8 Vláda (Kanada) Ceyockey
extraction vectorielle v1 cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadas. Mise à jour : 2010 >1,9 M (Equals-sign-blue.png červen 2016) viz FR:WikiProject France/Cadastre(fr) Vláda (Francie) Ceyockey
OSAK (2010) >1 M (Red down.png červen 2016) Adresní data uvolněná dánskou vládou. Vláda (Dánsko) rasher
CanVec 6.0 - NRCan >1.8 M (Red down.png červen 2016) CanVec#CanVec 6 Vláda (Kanada) Ceyockey
kapor2 >2,2 M (Green up.png červen 2016) WikiProject Slovakia/Sources#Cadastral map Vláda (Slovensko) Ceyockey
Regione Emillia Romagna >1,2 M (Green up.png červen 2016) IT:Emilia Romagna edificato Vláda (Itálie) Ceyockey
cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre ; mise à jour : 2008 >0,7 M (Equals-sign-blue.png červen 2016) FR:WikiProject France/Cadastre(fr) Vláda (Francie) ceyockey

Viz také