Cs:Key:mapillary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg mapillary
Mapillary logo.svg
Popis
Referenční kód obrázku z Mapillary Show/edit corresponding data item.
Skupina: reference
Vzor URL
https://www.mapillary.com/app/?pKey=$1
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Status: používáno

Tento klíč popisuje referenční kód obrázku Mapillary. Tento obrázek by měl být reprezentativním a může být zobrazen ve vyskakovacím okně na mapě nebo nějak podobně. Existuje-li více obrázků, měl by být upřednostněn "nejlepší" obrázek.

Pokud mapper vidí obrázek na stránkách Mapillary(en), pak jen potřebuje získat kód z URL následující po http://www.mapillary.com/map/im/. Například, značka mapillary=US-sClDbAWhtGYc-d3L4nw odkazuje na obrázek na adrese http://www.mapillary.com/map/im/US-sClDbAWhtGYc-d3L4nw

Pokud je záměrem jen odkázat na Mapillary jako na zdroj dat pro objekt OSM, pak stačí přidat značku source=mapillary k objektu nebo sadě změn.

Původ

Původ této značky: [1](en)

Vykreslování

OpenLevelUp(en) zobrazuje obrázky Mapillary přiřazené k objektům indoor=* a podporuje značky mapillary=* a mapillary:*=*.

Viz také

  • image=* - obecný klíč pro přidání odkazu na obrázek
  • wikimedia_commons=* - klíč pro přidání kategorie nebo obrázku z Wikimedia Commons