Cs:Key:image

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg image
Missing image icon with camera and upload arrow.svg
Popis
Odkaz na fotografii objektu Show/edit corresponding data item.
Skupina: anotace
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Viz též
Status: de factoPage for proposal

Klíč image=* byl používán uživateli pro uvedení odkazu na externí obrázek ilustrující označovaný objekt. Nicméně se stále vede spor, jestli taková značka má vůbec v OSM své místo.

Použití

Hodnota klíče by měla obsahovat odkaz na obrázek ilustrující daný objekt. Například odkaz na fotografii horské chaty u její značky tourism=alpine_hut.

Existují přinejmenším tři používané způsoby, jak odkaz naformátovat:

  •  URL (nebo  URI) odkazující přímo na samotný obrázek
  •  URL (nebo  URI) odkazující na stránku obsahující obrázek zároveň s popisem autorské licence obrázku a další informace
  • název souboru z Wikimedia Commons (formátováno jako File:image.jpg)

Chcete-li si udělat obrázek o tom, jak je v současnosti klíč používán, klikněte na pravé straně obrazovky na Taginfo a prohlédněte si hodnoty používané u nás i ve světě. Uvědomte si, že hodnoty jsou seřazeny podle jejich četnosti použití, takže možná budete chtít přeskočit až na stránku, kde jsou hodnoty o četnosti jedna.

Nevyřešené problémy

Tento klíč umožňuje zadat odkaz pouze na jeden obrázek, což nemusí být v některých případech dostatečné. Dále bylo poukazováno na fakt, že linky na vhodné obrázky jsou velmi subjektivní, mohou podněcovat editační války a jsou možným zdrojem spamu a tedy nejsou příliš vhodné pro OSM. Byly navrhovány jiné způsoby řešení, které by tyto problémy obcházely, ale žádný doposud nebyl přijat a široce používán.

Déle je potřeba zvažovat, na jaké obrázky je vhodné odkazovat:

  • Obrázky uložené na často používaných službách (např. Wikimedia Commons, Flickr) nabízejí výhodu strojově čitelné licence – bez této možnosti mohou být legálně zahrnovány do mapy i dalších aplikací pouze public domain obrázky. Ovšem není zcela jisté, že tento požadavek musí být striktně dodržován.
  • Obrázky svobodně licencované mohou být upřednostňovány před obrázky méně svobodně licencovanými. Opět ani zde není shoda, zda to má být vyžadováno.

Viz také

  • Proposed features/Image(en) - neaktivní návrh na definici tohoto klíče. Pozor! Informace v návrhu nejsou v souladu se současným použitím image=*.
  • diskusní stránka(en) o klíči image=* a diskusní stránka návrhu(en) – kde je diskutován obsah této stránky a nevyřešené problémy popisu klíče image=*.
  • Pokud chcete uvést odkaz na obrázek, podle kterého jste objekt mapovali, např. leteckou fotografii, pak radši použijte klíč source_ref=*.
  • Klíč wikimedia_commons - používá se pro odkaz na obrázky z Wikimedia Commons, včetně kategorií