Cs:Sada změn

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Snímek metadat sady změn číslo 20 000 000 (článek). Tato sada změn obsahovala jen jeden prvek.

Sada změn (changeset) sestává ze skupiny změn, které provedl jeden uživatel v krátkém čase (viz také: Editory). Jedna sada změn může například obsahovat přidání nových prvků do OSM, přidání nových značek k existujícím prvkům, změny hodnot značek prvků a také vymazání prvků.

Jednotlivé úpravy lze do sady změn přidávat pouze, pokud je stále otevřená; sadu změn lze buď uzavřít explicitně (podívejte se do dokumentace vašeho editoru), nebo se zavře sama po nějaké době nečinnosti (momentálně jedna hodina). Ten samý uživatel může mít otevřeno více aktivních sad změn v jeden moment. Sada změn má maximální kapacitu (momentálně 10 000 změn), maximální dobu života (momentálně 24 hodin) a timeout nečinnosti (momentálně jedna hodina).

Funkce Historie na www.osm.org ukazuje sady změn v momentálně zobrazované oblasti. Mají svůj "rozsah" (ohraničující rámeček), což je obdélník, který obklopuje všechny změny. U "robotů", kteří provádí malé změny po celém světě, může být rámeček celkem velký. To je důvod, proč se u nějaké oblasti zobrazí mnoho sad změn, které nevypadají, že by se dané oblasti týkaly. Existují i lepší nástroje(en).

K sadám změn lze přistupovat přímo pomocí následujícího URL: https://www.openstreetmap.org/changeset/<číslo sady změn> Další možností je použít funkci dotazu a vybrat nějaký prvek, což zobrazí podrobnosti o něm a také poslední sadu změn, která se ho týká.

Diskuse k sadě změn

Diskuse k sadám změn jsou poznámky a odpovědi zobrazené na webové stránce u podrobností sady změn. Je to dobré místo na přivítání nových uživatelů a poskytnutí rad pro jejich další práci nebo pro diskusi o sadě změn, která se zdá být problematickou, s uživatelem, který ji vytvořil a veřejně i s ostatními v komunitě OpenStreetMap. Více informací najdete v tomto návodu na blogu(en).

Nějaké statistiky o těchto diskusích jsou zobrazeny zde(en).

Značky na sadách změn

Sady změn mají na sobě dvojice název=hodnota (značky). Drtivá část sad změn bude obsahovat tyto dvě značky:

  • comment=* - komentář popisující, proč uživatel tuto sadu změn udělal nebo co změnil. Některé softwary (např. www.osm.org) nezobrazují tuto značku, ale jako shrnutí/hlavičku sady změn (viz obrázek).
    I když je to volitelné, doporučujeme mapperům, aby tuto značku plně využívali a dávali do ní smysluplný, člověkem čitelný popis (nikoliv automatickou zprávu), jelikož bude zobrazena téměř všude, kde je sada změn uvedena a je pravděpodobné, že ostatní mappeři ji budou číst, aby pochopili, co se stalo. Viz také Dobré komentáře sad změn(en).
  • created_by=* – popisuje editor nebo program, který změny provedl.

Další často používané značky zahrnují:

  • imagery_used=* – sděluje, jaké letecké snímky byly zobrazeny v editoru.
  • source=* – popisuje zdroj informací pro úpravy provedené touto sadou změn
  • bot=yes – pro označení automatických úprav(en) provedených programem (tedy skriptem nebo robotem)
  • is_in=*

Po té, co je sada změn uzavřena (v editoru nebo pomocí API), již značky nelze změnit a historie změn značek na sadách změn se neukládá.

Vlastní značky na sadách změn také existují. Když byly navrženy, byly zamýšleny pro flexibilitu vývojářů editorů a nikoliv pro zobrazení koncovým uživatelům, ovšem editory JOSM, Potlatch2(en) a iD(en) umožňují uživatelům zadat své vlastní značky na sadách změn (a vymyslet si nové značky dle potřeby, stejně jako když značíte jednotlivé prvky).

Technické informace

Technická proceduta vytvoření sady změn

Sady změn byly zavedeny v API v0.6(en) v dubnu 2009. Před tímto datem byly sady změn vytvářeny "uměle". Technické podrobnosti najdete v dokumentaci API 0.6(en), která obsahuje jejich velmi podrobný popis. Podívejte se i na dokumentaci Get Capabilities(en).

Některé značky se používaly v datových prvcích pouze pro připojení metadat zobrazovaných v mapových editorech nebo v nástrojích kontroly kvality dat (jako třeba stav úplnosti, věci, které je třeba dodělat, odhady, zdroje dat, atd.). Od API verze 0.6 by měly mapové editory a importní nástroje přidávat tyto značky metadat k sadám změn, které vytvářejí (sady změn nejsou datovými prvky), aniž by je přidávaly ke každému přidanému nebo změněnému datovému prvku. Tyto značky jsou nyní na wiki zdokumentované jako "nepotřebné", což znamená, že je lze bez upozornění vymazat z datových prvků při jejich úpravě v editoru (stále se ovšem používají v sadách změn a jsou stále viditelné v historii prvků ve verzi, na kterou odkazuje jejich původní sada změn, ovšem nově aktualizované nebo vytvořené prvky již tyto značky nepoužívají, protože jsou připojeny k sadě změn, která je odkazována z každé verze prvku).

Výpis sad změn

Existuje velký zabalený XML soubor se všemi sadami změn na stránce planet.osm.org. Lze ho naimportovat do databáze postgresql pomocí ChangesetMD(en) nebo osmchanges-postgres(en).

Viz také

Návrhy

Existuje návrh, který definuje více značek na sadách změn, které lze použít pro popis editací: Proposed features/changeset_tags(en) (včetně předchozích)