Sk:Changeset

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Changeset (sada zmien) je súbor zmien uskutočnených jedným používateľom počas krátkeho časového úseku. Jeden changeset môže napríklad obsahovať pridanie nových prvkov do mapy, pridanie alebo úpravu značiek pre existujúce prvky alebo vymazanie prvkov.

Úpravy môžu byť pridané do jestvujúceho changesetu, ak je ešte otvorený. Changeset môže byť buď uzatvorený explicitne (pre bližšie informácie si naštudujte dokumentáciu k vášmu editoru) alebo sa uzavrie automaticky po stanovenej dobe neaktivity (aktuálne jedna hodina). Jeden používateľ môže mať viacero aktívnych (otvorených) changesetov naraz. Changeset má maximálnu kapacitu (aktuálne 50 tisíc úprav) a maximálnu životnosť (v súčasnosti 24 hodín).

Funkcia histórie na www.osm.org zobrazuje changesety zasahujúce do zobrazenej oblasti.

Značky pre changesety

Changesety majú priradené značky. Drvivá väčšina changesetov bude mať nastavené nasledovné:

  • comment=* – objasňuje, prečo maper urobil túto zmenu alebo čo sa zmenilo.
    Jedná sa o voliteľnú značku, ale maperom sa odporúča ju používať a napĺňať ju zmysluplnými (nie strojovo generovanými) hodnotami tak, aby ďalší maperi pochopili, o čo v danej sade zmien šlo.
  • created_by=* – zväčša býva pridaný automaticky a popisuje editor alebo skript, ktorý daný changeset vytvoril.

Ďalšími často používanými značkami sú:

  • imagery_used=* – opisuje, aké satelitné/letecké snímky boli počas editovania použité
  • source=* – popisuje zdroj, na základe ktorého boli úpravy vykonané
  • bot=yes – použité pre automated edits vykonané programom (skriptom alebo botom)