Ca:Changeset

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2114245. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.
Captura de pantalla de les metadades del conjunt de canvis 20 millonésimo (la seva història (en)). Aquest conjunt de canvis incloïa només un element.

Un conjunt de canvis és un grup d'edicions a la base de dades fets per un sol usuari en un curt període de temps (vegeu Edició).

Per exemple, si voleu afegir algunes cases noves al mapa, podeu fer servir un únic conjunt de canvis per a:

 • afegir una nova via (p. ex., un nou carrer urbà)
 • esborrar una àrea (p. ex., una àrea forestal desapareguda per les cases)
 • canviar les etiquetes d'un element existent (p. ex., afegir un límit de velocitat a una carretera existent).

Obertura i tancament de conjunts de canvis

Els conjunts de canvis s'«obren» al principi d'una sessió d'edició i es «tanquen» al final. Un conjunt de canvis tancat és fix i no pot ser editat més. Un conjunt de canvis pot tancar-se explícitament (consulteu la documentació dels editors que estigueu usant), o automàticament (després d'un període d'inactivitat, actualment una hora). El mateix usuari pot tenir diversos conjunts de canvis oberts en qualsevol moment. Els conjunts de canvis tenen una capacitat màxima (actualment 10.000 elements), un temps màxim d'obertura (actualment 24 hores) i un temps d'espera (actualment 1 hora).

Grandària geogràfica dels conjunts de canvis

Milers de voluntaris revisen centenars de contribucions al dia (per exemple, a través d'osmcha.org) per mantenir la qualitat del cartografiat en la seva zona i orientar els nous cartògrafs. La majoria d'eines de revisió tenen capacitats de filtratge limitades: si bé permeten filtrar els conjunts de canvis que es superposen en àrees específiques, la grandària del requadre delimitador de cada conjunt de canvis està definida pels dos objectes modificats que estiguin més allunyats.

Quan es realitzen canvis que abarquen una gran àrea geogràfica, això porta al fet que aquests conjunts de canvis s'incloguin en els filtres de revisió de molts cartògrafs, la qual cosa fa que sigui enutjós per a ells centrar-se en els conjunts de canvis que realment toquen objectes dins de la seva àrea local d'interès.

Com a resultat, alguns revisors marquen com a dolents els conjunts de canvis (d'altra banda bons) només per la seva grandària.

No existeix un consens en tota la comunitat sobre la grandària òptima dels conjunts de canvis. Alguns cartògrafs sostenen que un conjunt de canvis no hauria d'abastar més d'un continent, mentre que uns altres prefereixen que els conjunts de canvis no siguin mé grans que una sola ciutat.

Per evitar conflictes i com a cortesia amb els revisors, es recomana:

 • combinar els canvis en una àrea geogràfica petita (dins d'una ciutat, districte o província)
 • mantenir els canvis dins del mateix país


Exemples:

 • esteu afegint/modificant 10 objectes en 2 ciutats distants => feu 2 conjunts de canvis, 1 per ciutat.
 • si esteu afegint/modificant 5 objectes en 5 països => feu 5 conjunts de canvis, 1 per país.
 • pujeu o deseu els canvis abans de moure el mapa a una àrea diferent

Etiquetes en conjunts de canvis

Captura de pantalla de les noves etiquetes de conjunts de canvis introduïdes amb iD v2.4.0

Els conjunts de canvis tenen parells clau=valor adjunts (etiquetes). La gran majoria dels conjunts de canvis tindran aquestes dues etiquetes:

 • comment=* – descripció de per què un cartògraf va fer aquest grup de canvis, o què es va canviar. Alguns programes (per exemple, www.osm.org) no mostren aquesta etiqueta com una etiqueta sinó com un resum o encapçalament del conjunt de canvis (vegeu la captura de pantalla que encapçala aquesta secció).
  Encara que és opcional, s'anima als cartògrafs a fer ús complet d'aquesta etiqueta establint una descripció significativa, generada per humans (no un missatge automatitzat), ja que es mostrarà en quasi totes parts on el conjunt de canvis estigui llistat, i és probable que sigui llegit per altres cartògrafs per tractar d'entendre el que ha succeït. Vegeu també Bons comentaris en conjunts de canvis.
 • created_by=* – especifica el programa d'edició que va fer els canvis.

Algunes altres etiquetes comunament usades inclouen:

 • imagery_used=* – indica quines imatges es mostraven en l'editor.
 • source=* – especifica la font per a les edicions que s'han fet en aquest conjunt de canvis.
 • bot=yes – per a edicions automatitzades, realitzades per un programa (també denominat script o bot).
 • locale=* - emmagatzema l'idioma usat per l'editor (JOSM, per exemple, fa servir created_by=JOSM/1.5 (13367 en) amb les últimes lletres indicant l'idioma).
 • review_requested=yes - permet a l'usuari sol·licitar que algú revisi el conjunt de canvis. iD i JOSM tenen una opció per inserir aquesta etiqueta, i OSMCha (i altres eines) la identifiquen i permeten localitzar conjunts de canvis amb aquesta etiqueta. Vegeu també aquesta entrada de bloc sobre el tema (en).

Després de l'actualització 2.4.0 d'iD, les següents etiquetes s'afegeixen als conjunts de canvis:

L'historial de canvis de les etiquetes no s'emmagatzema en els propis conjunts de canvis: es pot deduir de l'historial en el seu conjunt.

També són possibles etiquetes de conjunts de canvis personalitzades. JOSM, Potlatch2 i iD permeten als usuaris finals especificar etiquetes de conjunts de canvis personalitzades (i inventar noves etiquetes si voleu, com quan s'etiqueten els elements de dades).

Visualització de conjunts de canvis

La funció Historial a www.osm.org mostra els conjunts de canvis de l'àrea visualitzada actualment. L'extensió geogràfica del conjunt de canvis es mostra mitjançant un rectangle taronja, que envolta tots els canvis realitzats. Per als «bots» que fan molts canvis petits a través d'una àrea àmplia aquesta pot ser prou gran (aquesta és la raó per la qual es mostren molts conjunts de canvis per a una àrea, fins i tot quan aquest conjunt de canvis sembla no ser rellevant.[1]) Existeixen millors eines de Control de qualitat que el rectangle taronja bàsic.

Es pot accedir directament als conjunts de canvis fent servir el següent esquema d'URL: https://www.openstreetmap.org/changeset/<Nombre de conjunt de canvis>. Una altra opció es fer servir la funció de consulta i seleccionar un element cartogràfic que mostrarà els detalls de l'element cartogràfic i l'últim conjunt de canvis per a ell.

Data i hora del conjunt de canvis

Cada conjunt de canvis té una marca de temps. L'interfície web d'openstreetmap.org dóna una data aproximada (per exemple, «fa més d'un any»). En passar el ratolí per damunt durant uns segons, apareix la data i l'hora exactes en forma d'informació emergent. També podeu veure la marca de temps en els fitxers XML: a la interfície web estan hipervinculats a la part inferior del panell que detalla el conjunt de canvis.

Discussions de conjunts de canvis

Les discussions sobre els conjunts de canvis es mostren a l'interfície web com a comentaris i respostes (una discussió!) sota les etiquetes dels conjunts de canvis. És un bon lloc per donar la benvinguda als nous usuaris i donar-los consells sobre les seves contribucions al mapa, o per discutir un conjunt de canvis que sembla problemàtic amb l'usuari que el va afegir. Les discussions sobre els conjunts de canvis són públiques, per la qual cosa altres membres de la comunitat de l'OpenStreetMap poden contribuir i veure el raonament de qualsevol canvi acordat. Per a més detalls, vegeu la guia pas-a-pas al bloc (en).

Enllaços que mostren algunes estadístiques sobre aquestes discussions:

Tècnic

El procediment tècnic per a la creació d'un conjunt de canvis.

Els conjunts de canvis van ser introduïts amb l'API v0.6 a l'abril de 2009. Els conjunts de canvis van ser «sintetitzats» per a edicions anteriors a aqueixa data. Per als detalls tècnics, vegeu la documentació de l'API 0.6 que conté una extensa documentació sobre els mateixos. Vegeu també la documentació Obtenir capacitats.

Algunes etiquetes es van usar inicialment en elements només per adjuntar metadades mostrades en els editors de mapes o en les eines de control de qualitat (com l'estat de terminació, les coses que cal fer, les aproximacions, les fonts, etc.). Des de la versió 0.6 de l'API, s'encoratja als editors de mapes i a les eines d'importació a que adjuntin aquestes etiquetes de metadades als conjunts de canvis que creen (els conjunts de canvis no són elements de dades) en lloc d'etiquetar cada element de dades afegit o modificat: aquestes antigues etiquetes d'elements estan ara documentades en aquest wiki com «descartables», el que significa que els editors poden eliminar-les silenciosament dels elements de dades quan els actualitzen (continuen sent utilitzables només en els conjunts de canvis, i continuen sent visibles en l'historial d'elements, en la versió indicada pel seu conjunt de canvis inicial, però els elements actualitzats o creats més recents ja no faran servir aqueixes etiquetes, adjuntes ara al conjunt de canvis vinculat a cada versió d'elements).

Bolcat de conjunts de canvis

Hi ha disponible un gran fitxer XML comprimit amb tots els conjunts de canvis a planet.osm.org. Es pot importar en una base de dades postgresql tant amb ChangesetMD com amb osmchanges-postgres.

Vegeu també

Propostes

Vet aquí una proposta per definir les etiquetes més comunes del conjunt de canvis que es poden usar per descriure les edicions: Proposed features/changeset_tags (incloent les anteriors)

Referències