Ca:Notes

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2069344. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.
Una nota aportada per un visitant anònim, la qual dóna detalls que permeten a un usuari experimentat de l'OSM realitzar les millores al mapa.

Notes és una funcionalitat central del web OpenStreetMap.org. Us permet afegir un comentari al mapa per ajudar a altres a cartografiar o editar l'OpenStreetMap. Altres usuaris poden respondre a les vostres notes, per exemple, per sol·licitar detalls addicionals si fos necessari.

Exemple de nota vàlida i útil pot ser «aquí es va construir una nova carretera» o «aquesta botiga està tancada i ja no existeix».

No utilitzeu les notes per a discussions generals o per emmagatzemar informació que no s'utilitzi d'una altra manera a l'OpenStreetMap. Per exemple, mai afegiu notes com «Vaig estar aquí dissabte» o «Es va produir un delicte en aquest lloc».

Encara que no cal iniciar sessió per enviar una nova nota, és beneficiós fer-ho. Els usuaris registrats rebran un correu electrònic si s'agreguen comentaris a una nota o es resol el problema.

Fent servir les notes

Yes check.svg Què fer

Yes check.svg Utilitzeu aquesta funció per informar d'un error en les dades o per proporcionar informació addicional, per exemple, el nom d'un carrer o una adreça, etc.

No-Symbol.svg Què no fer
  • No copieu d'altres fonts com d'altres mapes, també si no costen diners o són del govern (només hi ha unes poques excepcions).
  • No discutiu. Si necessiteu discutir alguna cosa, si us plau, utilitzeu algun altre canal de contacte (una llista de correu, el fòrum, una trobada personal, etc.).
  • No publiqueu comentaris generals. Una nota ha de relacionar-se amb les dades del mapa a una ubicació específica. Si voleu contactar amb la comunitat sobre alguna cosa més general, si us plau, utilitzeu un canal de contacte més apropiat.
  • No utilitzeu les notes per a vosaltres d'una manera que siguin inútils per als altres. Encara que podeu fer servir les notes com a recordatori per a vosaltres mateix, aquestes han de contenir informació útil també per als altres. Les descripcions han de tener sentit per als altres.
  • No creeu notes automàtiques. Les notes han de ser una comunicació de persona a persona. Eviteu també anotar errors en les dades que ja són reportats per eines automatitzades de control de qualitat.

La funció de notes de l'OpenStreetMap permet tant als usuaris registrats com al públic en general indicar ràpidament on hi ha errors o omissions en les dades de l'OpenStreetMap, i que els col·laboradors de l'OpenStreetMap sàpiguen on es necessita el seu suport.

Afegir una nota

L'enllaç per a afegir enllaç per a «Afegir una nota» es troba a la part inferior dreta del mapa principal de l'OSM.

Add a note screenshot.png

Moveu el marcador a la posició correcta (amb la més gran precisió possible). Deixeu un missatge textual breu als col·laboradors de l'OpenStreetMap per dir-los el que està malament o el que falta.

Sigueu clar en el vostre missatge, per exemple, penseu que «camí equivocat» diu molt poc sobre com corregir-ho, però «El camí X en sentit est-oest del mapa, no existeix sobre el terreny» és molt clar.

AddingNotes.JPG

Si disposeu d'un compte a l'OpenStreetMap, primer hauríeu d'identificar-vos a la pàgina perquè la nota s'associï al vostre usuari, encara que els visitants ocasionals també poden afegir fàcilment una nota sense necessitat d'un compte. Si voleu ser una mica més que un visitant ocasional, creeu un compte.

El text introduït es tracta com un text simple, encara que, per exemple, openstreetmap.org reconeixerà i donarà format automàtic als enllaços. No s'admet el format de  marcat lleuger - a diferència dels missatges privats i les entrades de diaris.

Feu clic a la imatge per veure l'animació:

OSMNotesGuest.gif

Trobar les vostres notes

Per trobar fàcilment les notes no resoltes creades per (o comentades per) algun usuari (com les vostres pròpies notes), podeu utilitzar el servei Les meves notes OpenStreetMap.


Examinar les notes

Per veure totes les notes actuals d'una àrea, aneu a la vista principal del mapa, feu clic al control «Selector de capes» a la part superior dreta del mapa, i seleccioneu la casella de verificació «Notes» (vegeu imatge).

ViewingNotes.JPG

Els marcadors de notes tenen els diferents estils que es mostren a la imatge de baix:

Símbols de notes del mapa
Icona Descripció
New note marker.png
Ubicació d'una nova nota (mentre està sent afegida)
Open note marker.png
Ubicació d'una nota no resolta
Closed note marker.png
Ubicació de nota resolta (no es mostraran les més antigues)

Després de seleccionar una nota, podeu comentar-la, per exemple, fent preguntes al contribuïdor (si és que va iniciar sessió quan va afegir la nota) o afegint informació addicional.

Resolució de notes

Les notes que ja no són vàlides han de marcar-se com a resoltes (requereix iniciar sessió). Per exemple, una nota relacionada amb un error al mapa ha de marcar-se com resolta una vegada que el mapa s'hagi actualitzat per a corregir aquest error. Les notes duplicades o invàlides també han de marcar-se com a resoltes.

Les notes resoltes no s'eliminen ni s'esborren. Després d'un període de set dies s'oculten de la vista. Les notes ocultes poden veure's fent servir el canal RSS i el paràmetre closed=-1 d'aquesta manera:

http://api.openstreetmap.org/api/0.6/notes/feed?bbox=longitud_menor,latitud_menor,longitud_major,latitud_major&closed=-1

Vegeu [question:76471/how-to-view-hidden-notes/76477|aquesta pregunta](en) al fòrum d'ajuda de l'OSM per a més detalls sobre com veure notes ocultes.

Denunciar notes

També és possible denunciar notes fent servir l'enllaç «Denunciar aquesta nota» sota el primer comentari (es requereix iniciar sessió). Això s'ha de fer en el cas de contingut no desitjat (spam), notes que continguin contingut abusiu o il·legal, o on aparegui informació sensible o confidencial. El grup de treball de dades revisarà totes les notes denunciades i ocultarà permanentment les que no siguin adequades.

Seguir notes a una àrea seleccionada

El mapa

Podeu utilitzar NotesReview per veure totes les notes del mapa.

Generar un canal RSS personalitzat

Primer, necessitareu conèixer les coordenades de l'àrea (quadre delimitador) que vulgueu seguir. Podeu utilitzar els filtres d'OSMCha per conèixer-les.

Desprès, copieu i enganxeu les coordenades al final d'aquesta URL:

https://api.openstreetmap.org/api/0.6/notes/feed?bbox=

Llista per a un país

El Resum sobre notes de l'OSM obertes/tancades serà d'utilitat.

Lectures addicionals

Suport en editors

Els editors de l'OSM ofereixen diversos tipus de suport per a notes.

iD i JOSM poden mostrar i actuar sobre elles, però és necessari usar una opció especial.

Vespucci descàrrega i mostra les notes per defecte, juntament amb els errors de l'Osmose.

StreetComplete mostra notes que inclouen preguntes i poden ser configurades per a mostrar-les totes. Els usuaris de StreetComplete també poden deixar notes manualment, especialment quan els objectes d'una determinada cerca estan desactualitzats (per exemple, es pregunta a l'usuari sobre l'horari d'obertura d'una botiga que ja no està). StreetComplete té un suport especial per a una forma fàcil de fer fotos i incloure-les en una nota com a enllaços.

Vegeu també

Les següents dues claus d'etiquetes:

  • key:note – encara que amb un nom similar, té una funció bastant diferent (utilitzada per a proporcionar a altres cartografiadors informació no òbvia sobre un element).
  • key:fixme – amb una funció parcialment similar (permet als contribuïdors marcar objectes i llocs que necessiten més atenció).

Enllaços externs