Ca:Notes

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Notes és una característica nova (23/04/2013) de la pàgina web OpenStreetMap.org. Els visitants poden clicar a "Afegeix una nota" al mapa, per marcar fàcilment els errors en les dades dels mapes. Aquesta funció només està destinada per als debats sobre les dades dels mapes, i no per a les notes de propòsit general com «Vaig ser aquí dissabte» o «Aquí va haver-hi un crim». Totes les notes són sempre públiques, visibles per qualsevol. Per enviar una nota nova o un comentari en una nota, no cal identificar-se o tenir compte d'OSM, però és recomanable fer-ho. Les notes pretenen ser un mitjà de comunicació bidireccional, i la capacitat d'un mapador per demanar més informació si és necessari per resoldre el problema és important. Els usuaris registrats rebran automàticament una notificació per correu electrònic si s'hi afegeix un comentari a la nota o el problema s'ha resolt.

Ús de les notes

Símbols usats en crear/mostrar notes. 1 = ubicació d'una nota nova;
2 = ubicació d'un error marcat;
3 = error solucionat

Creació d'una nota

Escriviu un missatge breu al mapa si trobeu a mancar alguna cosa o hi ha res malament, com per exemple "sentit únic al contrari" o "pont o pas a nivell?". Aquests comentaris els poden processar els editors del mapa.

Si teniu un compte d'usuari a l'OpenStreetMap, primer heu d'identificar-vos a la pàgina perquè la nota s'associï al vostre usuari. Però una de les coses bones sobre les notes és que no és necessari tenir un compte. Els visitants ocasionals de la pàgina poden crear una nota amb facilitat. Si voleu ser alguna cosa més que un visitant ocasional, creeu un compte.

L'enllaç per a «Afegeix una nota» es troba a la part inferior dreta del mapa principal d'OSM.

Examinant les notes

A la pàgina principal del mapa https://openstreetmap.org, apareixerà una nova opció al gestor de capes (part superior dreta), que us permet examinar les notes creades per altres persones. Aprofiteu aquesta opció per solucionar els problemes de la vostra zona!

Agregador RSS

Us podeu subscriure a un agregador RSS per a totes les activitats relacionades amb notes a la vostra zona. Això us permetrà estar informat dels afers reportats a la zona en què feu zoom. L'URL per l'agregador RSS és

https://api.openstreetmap.org/api/0.6/notes/feed?bbox=longitud_menor,latitud_menor,longitud_major,latitud_major

Visualització de les notes pròpies o les d'un usuari

Si un usuari s'ha identificat abans de crear una nota o fer un comentari en una ja existent, la nota o el comentari es marcaran com enviats per aquest usuari. Podeu veure totes les notes i comentaris enviats per un usuari determinat a la pàgina https://www.openstreetmap.org/user/xyz/notes, on xyz és el nom de l'usuari.

OpenStreetBugs

Podeu observar que les «notes» són un concepte semblant a l'OpenStreetBugs, que funciona des d'un lloc web i base de dades diferent. Es preveu que l'OpenStreetBugs caigui en desús i sigui substituït per les «notes», ja que ara aquesta funcionalitat està integrada en el lloc web principal de l'OSM i ofereix algunes característiques addicionals, com el contacte per correu electrònic.

API de les notes

L'API de les notes és descrita a la pàgina principal de l'API API v0.6 # Map Notes API

Aplicacions o llocs web de tercers tenen autorització per utilitzar les dades de l'OpenStreetMap i incloure la funcionalitat de notes mitjançant l'ús de l'API. No obstant això, aquesta característica només és d'utilitat si el contingut de les notes és de qualitat. Per tant, és important que les notes noves continguen prou informació i detalls perquè un mapador experimentat sigui capaç de solucionar el problema. També és important que faci notar als seus usuaris que aquesta funcionalitat només serveix per comentar en relació al contingut dels mapes, i no sobre aspectes generals de la seva web o aplicació.

A més, és important recordar que aquesta funcionalitat està pensada per a la comunicació de persones amb altres persones (editors de mapes). No és un mecanisme per incloure informació resultant de comprovacions automàtiques d'errors.

Estadístiques

http://resultmaps.neis-one.org/osm-notes

Desenvolupament

La integració de l'OpenStreetBugs al lloc web principal de l'OpenStreetMap és un afer que s'ha tractat des del mateix moment en què va aparèixer l'OpenStreetBugs, ha estat un de les 10 tasques principals i objecte d'un esforç de desenvolupament col·laboratiu en els últims anys. Les nostres felicitacions a tots aquells que han contribuït a fer aquesta funcionalitat possible!

En ser part del lloc web, el codi i la llista d'errors són al lloc web de l'OpenStreetMap a github.

Aplicacions que usen les notes