Ca:Visibility of GPS traces

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2080966. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.
Les traces amb marques de temps es dibuixen al JOSM amb colors segons la velocitat. Les traces sense marques de temps es dibuixen amb color porpra.

La visibilitat pública de les traces GPS en openstreetmap.org pot ser configurada en pujar-les per l'usuari. Existeixen quatre opcions:

Opció de privacitat Enllaçat a la pàg. de l'usuari Llista de traces GPS públiques Marques de temps via API Punts via AP Nota
Identificable si si si si Opció recomanada
Públic si si no si Opció històrica
Traçable no no si si És preferible a l'opció 'Privat'
Privat no no no si
  • Identificable significa que la traça es mostrarà públicament en EL teu llistat de traces i en el llistat de traces GPS públiques, és a dir, que d'altres usuaris podràn descarregar la traça en brut i associar-la amb el teu nom d'usuari. Les dades servides mitjançant l'API de conjunt de punts faran referència a la pàgina original de la traça. Les marques de temps dels punts de la traça estaran disponibles mitjançant l'API pública de GPS.
  • Públic significa que la traça es mostrarà públicament en El teu llistat de traces i en els llistats de traces GPS públiques. Les dades servides mitjançant l'API no faran referència a la seva pàgina de traces. Les marques de temp dels punts de la traça no estaran disponibles mitjançant l'API pública de GPS, encara que els punts s'ordenen cronològicament. Tanmateix, d'altres usuaris podran descarregar la traça en brut de la llista de traces públiques i les marques de temps que conté.
  • Traçable significa que la traça no apareixerà en cap llista pública però el conjunt de punts estaran disponibles mitjançant l'API pública de GPS amb marques de temps. Altres usuaris només podran descarregar el conjunt de punts processats de la seva traça que no es poden associar directament amb tu.
  • Privat significa que la traça no apareixerà en cap llista pública, però el conjunt de punts continuarà estant disponible en ordre de línia de temps mitjançant l'API pública de GPS i sense marques de temps.

Alguns editors (per exemple, el JOSM) mostren informació relacionada amb l'hora de la traça GPS si l'editor pot obtenir les marques de temps. Aquesta informació temporal pot ésser útil per a interpretar dades de trànsit o característiques de cartografiat, per exemple, parades en semàfors, velocitats de conducció màximes legals, etc.

El JOSM mostra totes les dades del GPS, independentment de l'opció de privacitat, mentre que la capa "Traces GPS de l'OpenStreetMap" en iD presenta només les traces marcades com "Identificable" o "Públic".

Tanmateix la informació de les marques de temps no és tan important per a la majoria dels propòsits de cartografiat. És evident que les coordenades de traces (punts de latitud i longitud) són el principal que ens interessa. Amb això en ment, pots decidir mostrar només les coordenades de les traces als altres usuaris sense marques de temps, si et sents més còmode amb el lleuger aument del nivell de privacitat que això comporta.

També tingues en compte que fins i tot si no està en la llista pública, algú podria associar aquests trackpoints amb tu indirectament; és a dir, pot deduir que els punts de la pista en una zona escassament poblada han de procedir de l'usuari que també va corregir les dades allà. Les edicions de dades (vies/nodes/etiquetes, etc.) sempre estan associades públicament amb el seu nom d'usuari.

Vegeu la nostra Política de Privacitat per a més informació sobre la privacitat.

Mira aquesta secció de la pàgina de discussió si et preguntes per què no apareixen les traces pujades (o apareixen puntejades) a la capa "Traces GPS d'OpenStreetMap" a iD.