Pl:Visibility of GPS traces

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Widoczność śladów GPS

Ślady z sygnaturą czasową są rysowane kolorami w zależności od szybkości w JOSM. Ślady bez sygnatury czasowej rysowane są z kolorze purpurowym.

Ogólnodostępna widoczność śladów GPS na openstreetmap.org może być skonfigurowana na Upload przez użytkownika.

Dostępne są 4 opcje.

Opcja Związane z załadowaniem przez użytkownika Publiczna lista śladów GPS Znaczniki czasu przez API Punkty przez API Rodzaj opcji
Zidentyfikowana tak tak tak tak Opcja rekomendowana.
Publiczna tak tak nie tak Opcja historyczna
Niezidentyfikowana nie nie tak tak Opcja preferowana względem opcji 'prywatnej'
Prywatna nie nie nie tak Opcja prywatna
  • Zidentyfikowana oznacza, że trasa będzie udostępniana publicznie w Twoich śladach GPS oraz na ogólnodostępnych listach śladów GPS, czyli inni użytkownicy będą mogli pobrać surowego ślad i skojarzyć go z Twoją nazwą użytkownika. Dane podawane przez punkty API na ścieżce będą odwoływać się do oryginalnej stronę ze śladami. Znaczniki czasu punktów śladowych są dostępne poprzez publiczne GPS API.
  • Publiczna oznacza, że trasa będzie udostępniana publicznie w Twoich śladach GPS oraz na ogólnodostępnych listach śladów GPS. Dane podawane przez punkty API nie bedą się odwoływać do Twojej oryginalnej stronę ze śladami. Znaczniki czasu punktów śladowych nie są dostępne przez API GPS publicznej, choć punkty są chronologicznie zaznaczone. Jednak inni użytkownicy nadal są w stanie pobrać surowego ślad z publicznej listy śladów i wszelkich znaczników czasu w niej zawartych.
  • Niezidentyfikowana oznacza, że trasa nie pojawi się na żadnej publicznie dostępnej liście śladów, ale punkty na ścieżce nadal będą dostępne za pośrednictwem publicznej GPS API ze znacznikiem czasu. Inni użytkownicy będą tylko w stanie ściągnąć przetworzonych punkty na ścieżce Z Twojego śladu, ale nie będą one związane bezpośrednio z nazwą użytkownika
  • Prywatna oznacza, że ślady nie pojawią się na żadnej publicznej liście śladów, ale punkty na ścieżce będą nadal dostępne w osi czasu, za pośrednictwem publicznej GPS API bez znaczników czasu.

Niektóre programy do edytowania (np. JOSM) pokazują informacje związaną z czasem pobrania śladów GPS, jeśli edytor może uzyskać sygnaturę czasu. Ta informacja, związana z czasem pobrania śladu, może być przydatna do stwierdzenia dokładniejszego określenia danych o ruchu lub mapowanej funkcji, na przykład, zatrzymanie się na światłach, jazda z maksymalną, dozwoloną, prędkością, i tak dalej. Jednak informacje związane z czasem pobrania śladu nie są tak ważne dla większości celów kartograficznych. Oczywiście współrzędne śladu (szerokość i długość) są najważniejsze. Mając to na uwadze, można zdecydować się na przedstawić koordynatów śladu bez sygnatury czasu, jeśli bardzi nam pasuje nieznaczny wzrost poziomu prywatności.

Należy również pamiętać, że nawet jeśli to nawet nie jest na publicznej liście, ktoś może skojarzyć te punkty na ścieżce z Tobą pośrednio, wnioskując, że punkty na ścieżce w słabo zaludnionym obszarze, muszą pochodzić od jakiegoś użytkownika, który również edytował tu dane. Wszelkie zmiany (drogi/węzły/tagi etc) są zawsze publiczne związane z nazwą użytkownika.

Zobacz naszą Politykę Prywatności aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności.