NL:Visibility of GPS traces

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Tracks met timestamps worden in JOSM getekend met wisselende kleuren op basis van de snelheid. Tracks zonder timestamps worden paars getekend.

De openbare zichtbaarheid van GPS-tracks op openstreetmap.org kan worden ingesteld door de gebruiker tijdens het uploaden. Er zijn 4 opties.

optie gelinked naar gebruiker publieke GPS trace lijst timestamps in de API trackpunten in de API Opmerking
Identificeerbaar Ja Ja Ja Ja
Publiek Nee Ja Nee Ja
Traceerbaar Nee Nee Ja Ja
Privé Nee Nee Nee Ja
  • Identificeerbaar betekent dat de track openbaar wordt getoond in Jouw GPS-tracks en in openbare GPS-track-lijsten. Bijvoorbeeld kunnen andere gebruikers de ruwe track downloaden en hem associëren met jouw gebruikersnaam. Trackpoints die d.m.v. de API worden gedownload zullen aan je oorspronkelijke trackpagina refereren. Tijden in de tracks zijn beschikbaar in de publieke GPS API.
  • Publiek betekent dat de track openbaar wordt getoond in Jouw GPS-tracks en in openbare GPS-track-lijsten. Trackpoints die d.m.v. de API worden gedownload zullen niet aan je oorspronkelijke trackpagina refereren. Tijden in de tracks zijn niet beschikbaar in de publieke GPS API, maar de punten zullen we chronologisch geordend zijn. Echter, andere gebruikers kunnen de track van de openbare GPS-track-lijsten downloaden met alle tijdinformatie.
  • Traceerbaar betekent dat de track niet wordt in openbare GPS-track-lijsten maar de trackpunten zijn wel beschikbaar door de publieke GPS API met tijdinformatie. Andere gebruikers kunnen alleen bewerkte trackpunten downloaden die niet aan jou herleid kunnen worden.
  • Privé betekent dat de track niet wordt in openbare GPS-track-lijsten, maar de trackpunten zijn wel beschikbaar in volgorde van tijd door de publike GPS API, maar zonder tijdinformatie.

Sommige editors (bijvoorbeeld JOSM) tonen tijdinformatie van GPS tracks als de editor deze kan opvragen. Deze informatie kan nuttig zijn voor het bepalen van verkeersgegevens of mapping functies, bijvoorbeeld, stoppen bij verkeerslichten, wettelijke maximum snelheid, etcetera. Maar tijd informatie is niet zo belangrijk voor de meeste kaarten. De coördinaten (lengte-en breedtegraden) van trackpunten zijn de belangrijkste dingen waarin we geïnteresseerd zijn. Met dit in gedachten moet je zelf beslissen welke informatie uit je trackpoints je aan anderen wil vrijgeven, afhankelijk van het niveau van privacy dat dit brengt.

Bedenk ook dat anderen je trackpoints nog altijd indirekt aan jou kunnen toekennen ook al zijn je trackpoints niet in de openbare GPS-track-lijsten, bijvoorbeeld als trackpunten in een dunbevolkt gebied zijn. Het is dan redelijk aan te nemen dat dan komen van de gebruiker die daar ook heeft bewerkt.

Zie ook onze Privacy Policy voor meer informatie over privacy.