Ca:FAQ

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

an unequal sign

Aquest article és una traducció de l'original , però el contingut sembla estar desfasat o incomplet. Si us plau actualitza la traducció si t'és possible.

Preguntes freqüents sobre OpenStreetMap.

¿Per què OpenStreetMap?

Per què fem l'OpenStreetMap?

A Gran Bretanya l'Automobile Association (AA) va ser condemnada per copiar mapes d'Ordnance Survey en els quals hi havia dades deliberadament falses (The Telegraph, 8 August 1999).

A moltes parts del món, i també a l'Estat espanyol, les dades geogràfiques (geodades) públiques no són d'ús lliure. Generalment, en aquests països s'ha delegat la tasca de realitzar l'elaboració d'aquest tipus d'informació a diverses institucions vinculades al govern (com l'ICC a Catalunya o l'IGN a Espanya) que a la vegada venen aquesta cartografia a persones com vós, obtenint uns guanys per aquest fet. Si viviu en un d'aquests països, esteu pagant dos cops per aquesta informació pública. La primera per la seva generació, mitjançant els vostres impostos, i la segona en adquirir una còpia de les dades.

En països com els EUA les dades cartogràfiques en brut (sense tractar), que pertanyen al govern, com els fitxers TIGER, són de domini públic. Per contra, els fitxers ja editats i corregits posseeixen, per norma general, drets d'autor per poder comercialitzar-los.

Els productes que aquests organismes proveeixen amb la informació geogràfica i cartogràfica contenen en alguns casos dades incorrectes, o els denominats ous de Pasqua, amb la finalitat de poder descobrir i deixar en evidència a aquelles persones que hagin fet una còpia d'aquestes dades sense autorització. Aquest tipus d'enganys apareixen als mapes en forma d'elements inexistents, topònims imaginaris, marques d'aigua digitals, o punts de control d'ínfima mida, inapreciables a simple vista per la persona que els consulta (o copia) però que es reconeixen fàcilment per aquelles entrenades per cercar-los. Si realitzeu un mapa utilitzant com a base aquestes dades podeu estar copiant sense adonar-vos un d'aquests ous de Pasqua i descobrir-se l'ús fraudulent. Així mateix, el mapa que vau comprar pot ser incorrecte pel simple fet de que el va comprar fa un any i actualment s'han obert nous vials o simplement perquè la informació era errònia des d'un principi.

Si encara accepteu tots aquests termes, en molts llocs no podreu fer res més que un ús limitat d'aquesta cartografia. No podreu, per exemple, corregir el nom d'un carrer, afegir nous llocs d'interès o utilitzar les dades en un programa d'ordinador sense haver de pagar un considerable preu per fer-ho. Molts més diners dels que probablement tingui. ¿I si desitgeu enviar-l'hi a un amic, remetre per correu el mapa juntament amb una invitació o posar-lo a un taulell d'anuncis? Molts d'aquests usos són menys legals del que podríeu imaginar.

Els avenços tecnològics ens han permès disposar de dispositius GPS econòmics que permeten crear els vostres propis mapes en col·laboració amb molts altres usuaris sense que aquestes dades tinguin cap de les restriccions abans mencionades. La possibilitat de portar-ho a terme us permet donar a conèixer al món el lloc on viviu. Si no existeix a un mapa no es coneixerà!

I per què no utilitzo Google Maps per a les meves dades?

Resposta breu:

Degut a que les dades estan protegides amb drets d'autor i de propietat d'institucions com l'Instituto Geográfico Nacional o altres. Google o qualsevol altre posseeix la seva llicència. Si nosaltres l'utilitzem haurem de pagar per fer-ho.

Resposta llarga:

És un tema de llibertat, no de preu; no és el mateix lliure que gratuït. La cartografia de Google Maps és gratuïta però no és lliure ja que conté copyright.

Yahoo ha arribat a un acord amb OpenStreetMap per permetre utilitzar les seves imatges aèries.

Si les necessitats del vostre projecte cartogràfic només requereix de la API de Google Maps, enhorabona. Però això no és cert en el cas de tots els projectes. Necessitem d'un conjunt de dades gratuïtes que permetin als programadors, activistes socials i cartògrafs complir amb les seves necessitats sense veure's limitats, ja sigui per l'API de Google o de les seves condicions d'ús.

Arribats a aquest punt, la resposta habitual és "Per què no fer simplement que la gent cartografiï directament sobre un mapa de Google, emmagatzemant llavors les coordinades de latitud i longitud a la base de dades d'OpenStreetMap? Això és gratuït, oi?".

Lamentablement, no. Les dades utilitzades a Google Maps s'obtenen de NAVTEQ i Tele Atlas, dues grans empreses de cartografia. Aquestes, al seu torn, han obtingut algunes d'aquestes dades dels organismes cartogràfics nacionals (com l'ICC i l'IGN). Aquestes empreses han invertit diversos milions d'euros per a la recopilació d'aquestes dades, per la qual cosa, comprensiblement, volen protegir els seus drets d'autor.

Si reculliu les dades des de Google Maps esteu creant una "obra derivada". Qualsevol d'aquestes dades derivades mantenen les condiciones de drets d'autor de la llicència original. A la pràctica això vol dir que les seves dades estan subjectes als drets de llicència i a les restriccions contractuals d'aquests proveïdors de cartografia. Això és exactament el que OpenStreetMap intenta evitar.

Si us plau, no us deixeu enganyar per consideracions de drets d'autor de programari o de termes d'ús. L'API de Google Maps es pot incorporar a projectes de codi obert, segurament. Però això només regula la forma com s'utilitza el programari, però no té cap implicació per les dades que es mostren en aquesta API, que posseeix encara drets d'autor.

(No està clar encara si està permès crear una obra derivada a partir d'una fotografia aèria: algunes lectures de la legislació espanyola suggereixen que podeu fer-ho sense 'heretar' els drets d'autor de la fotografia. Una decisió definitiva en aquest aspecte podria obrir noves vies per a l'OpenStreetMap i projectes similars, però l'absència d'aquesta decisió fa que continuem utilitzant únicament les nostres pròpies fonts, dades 100% lliures.)

Més informació

 • Termes i condicions de Google Maps: en català i en anglès. Pareu atenció particularment a la secció Informació sobre mapes, en la qual s'indica:
  • "Les dades de codificació geogràfica de Google Maps es proporcionen amb llicència de Navteq North America LLC ("NAVTEQ"), Tele Atlas North America, Inc. ("TANA") o altres tercers i estan subjectes a les lleis de protecció de drets d'autor i altres drets de la propietat intel·lectual que pertanyen a NAVTEQ, TANA o altres tercers, o que s'ofereixen amb llicència d'aquests."
  • "Així mateix, no es permetrà utilitzar Google Maps de cap forma que us permeti, a vós o a un altre usuari, accedir a baixades o fils en massa de coordenades numèriques de latitud i longitud."
 • L'arxiu sobre les llistes de distribució d'OpenStreetMap. Si ho desitgeu podeu realitzar cerques per frases com "derived works" (obres derivades) o per un fil de discussió d'octubre del 2005 anomenat "London locations" (Llocs de Londres).
 • Per als usuaris del Regne Unit, aquí hi ha una recopilació útil d'enllaços a legislacions sobre drets d'autor.

Com pot un projecte d'aquesta natura crear mapes precisos?

Per la pròpia natura de l'estil de treball wiki en què es fonamenta l'OpenStreetMap, no existeix cap garantia d'exactitud de cap tipus. Però en realitat pocs mapes propietaris garanteixen la seva precisió. De fet, com s'ha explicat, a vegades s'alteren de forma artificial per introduir errors intencionadament.

L'essència de l'estil wiki de treball col·laboratiu és que tots els usuaris tenen interès en utilitzar dades precises. Si una persona agrega dades inexactes, ja sigui amb mala intenció o de forma accidental, l'altre 99,9% de les persones ho pot comprovar, reparar-lo o desfer-lo. La gran majoria dels participants tenen bones intencions i poden corregir automàticament a les poques pomes podrides.

El projecte Viquipèdia ha mostrat que és possible recopilar una gran quantitat de dades de bona qualitat, però també que a vegades pot ser difícil eliminar errors inevitables.

Actualment a OpenStreetMap no hi han processos o mecanismes com la monitorizació dels canvis recents o les llistes de seguiment que si existeixen a la Viquipèdia i que pot utilitzar-se per a supervitzar fàcilment edicions. D'altra banda, sí s'emmagatzema un historial complet de modificacions, pel que al futur es podran implementar aquests mecanismes tan aviat com es desenvolupin les eines a OSM.

Un historial complet és emmagatzemat per a cada usuari. Des del 21 d'abril de 2009 els usuaris poden afegir resums dels canvis que han fet igual que a la Viquièdia, i hi ha la pestanya "Historial" a la pàgina principal que mostra la llista de canvis recents en l'àrea seleccionada.

Fins ara la millor manera de respondre a aquesta pregunta és que vostè mateix jutgi la qualitat de les dades que facilita OpenStreetMap. Una manera és la d'escollir una àrea que conegui bé i utilitzi el visualitzador d'OpenStreetMap per veure com de correctes son les dades del mapa respecte al que vostè ja coneix. Potser veurà alguna cosa incorrecta o inexacta. El més probable és que simplement no trobi res degut a que ningú ho ha cartografiat encara. En aquest moment, el nostre principal repte és ampliar la nostra cobertura sense copiar els mapes existents. De la mateixa forma que a la Viquipèdia, és senzill editar, així que vostè pot ajudar a aquesta feina!

Veig que hi ha un munt de dades de cartografia ja existents ¿d'on procedeixen?

Cartografia d'Holanda donada per AND.

¡Tenim una gran quantitat de contribuents molt actius!

També estam important dades TIGER dels EE.UU. i dels Països Baixos (aquests últims donats amb amabilitat). Estem sempre cercant i revisant fonts potencials d'informació cartogràfica de tercers. No obstant totes aquestes geodades han de provenir del domini públic o sota llicència de fonts obertes que siguin compatibles amb la nostra Llicència de OpenStreetMap. També en aquells àmbits en els que existeixen dades lliures aquestes son millorades independentment, mitjançant l'edició al estil wiki, per la nostra comunitat de col·laboradors.

A les zones on no existeixen aquestes fonts de dades (la major part) hem d'enfrontar-nos un full en blanc i realitzar el treball de camp nosaltres mateixos. Malgrat partir de cero, hem aconseguit un bon nivell de contribucions a molts llocs.

¿Per què a vegades les dades son inconsistents?

"OpenStreetMap és un mapa lliure i editable del mon sencer. Està fet per persones com vostè." Això vol dir que la base de dades sempre estarà sotmesa als capricis, la experimentació i els errors de la comunitat; en això es fomenta la principal força de OSM ja que, entre altres coses, això permet adaptar ràpidament les nostres dades als canvis del mon físic.

¿Qui és l'amo d'OpenStreetMap?

Vostè com a contribuïdor. Les dades i el software son propietat dels seus col·laboradors. La Fundació OpenStreetMap protegeix els interessos del projecte i els seus membres son escollits democràticament per els usuaris d'OpenStreetMap.

¿Sota quina llicència es distribueixen les dades del projecte OpenStreetMap?

Actualment la cartografia d'OpenStreetMap es distribueix sota els termes de la llicència Creative Commons 2.0: els contribuïdors al projecte permeten la copia i distribució de les dades i fer obres derivades d'aquests sempre que es reconegui a la Fundació OpenStreetMap i als seus contribuïdors com els seus autors i es comparteixi sota una llicència idèntica a aquesta.

Des de la comunitat OpenStreetMap s'està discutint un problema conegut de les llicències Creative Commons aplicades al llicenciament de dades geogràfiques. S'entén que l'objectiu de les llicències CC ha estat les obres creatives i no la creació i agregació de dades.

Per fer front a aquesta qüestió, la Fundació OpenStreetMap està recolzant el desenvolupament d'una llicència lliure que s'adapti més fàcilment als continguts de bases de dades com la del projecte OSM: la Open Database License (ODbL). L'objectiu d'aquesta nova llicència és deixar ben clar la protecció jurídica de les dades geogràfiques recopilades i la forma en que es poden utilitzar amb altres dades o derivats d'aquestes.

Hem de considerar aquest procés com un signe de maduració dels projectes de recopilació de dades lliures com OpenStreetMap, ja que aquestes no només s'ocupen de qüestions relatives als objectius del projecto, sinó que també d'aquells assumptes jurídics que afecten, a aquest cas, a la comunitat OSM.

¿Què em permet fer la seva llicència?

Tenim un FAQ Legal que li donarà algunes claus, però no és definitiu i actualment està sotmès a debat.

Des de finals de 2007 la Fundació OpenStreetMap ha estat considerant diferents qüestions sobre la llicència: aquí està l'última actualització.

Com puc ajudar?

Com puc participar?

Existeixen moltes formes de contribuir al projecte OpenStreetMap. Si posseïu un dispositiu de Sistemes de Posicionament Global (GPS) podeu utilitzar-lo per capturar dades i utilitzar les nostres eines en línia existents a la pàgina d'OpenStreetMap per pujar-les a la nostra base de dades comuna. Si no posseïu cap GPS també podeu ajudar, per exemple, assenyalant errors que existeixen al mapa que conegueu mitjançant Notes (noms de carrers erronis o desconeguts, cruïlles de vies incorrectes, elements que ja no existeixen o han canviat, etc.). El vostre coneixement local és molt apreciat a l'OSM!

Altres formes de col·laboració les podeu veure a la pàgina Getting Involved.

Com ens comuniquem?

La comunitat OpenStreetMap és gran i està estesa a molts països, parla diversos idiomes i posseeix grups de col·laboradors amb interessos en diferents àrees. ¡Això fa que la resposta sigui que no sempre ens comuniquem molt be! Però fem tot el possible.

Tenim diversos canals de contacte.

 • Tenim moltes llistes de distribució. Aquestes posseeixen un tràfic de conversacions molt elevat. És en aquestes llistes de correu on transcorren la major part de discussions i on es prenen les decisions. Hi han també les llistes per a desenvolupadors i per a principiants, a més d'altres, més de 20, que tracten sobre diferents temes i en diversos idiomes (vegeu llistes de distribucions). Si desitgeu realitzar alguna cerca als arxius de missatges de les llistes podeu utilitzar The Mail Archive.
 • El fòrum existent a forum.openstreetmap.org és un bon lloc per aconseguir l'ajuda.
 • Per xerrar en qualsevol moment tenim el nostre canal de IRC principal, és irc://irc.oftc.net#osm. Existeixen un parell més de xats. Vegeu Contact#IRC
 • Alguns anuncis i esdeveniments interessants es divulguen al bloc.
 • I finalment aquesta wiki. És utilitzada de forma més general per organitzar referències i informació, que per a discussions, però les marques o etiquetes que utilitzem al mapa (vegeu Map Features) son recollits a la wiki.

Vegeu Contacte per a més informació.

Puc mostrar el meu recolzament comprant articles originals d'OpenStreetMap?

I tant! Mireu a la pàgina de Merchandise per veure la quantitat de productes interessants a la vostra disposició.

Edició

Edició de dades mitjançant l'editor en línia Potlatch d'OpenStreetMap.
Editor Merkaartor.

Posseeixo dades GPS, com puc utilitzar-les per ajudar a l'OpenStreetMap?

Podeu pujar els trackslogs que captureu amb el vostre GPS a l'OpenStreetMap de forma que vós i altres puguin cartografiar sobre ells dibuixant els mapes. Us haureu de donar d'alta com a usuari de l'OSM abans de realitzar això. Vegeu les traces que estan pujant en aquests moments altres col·laboradors.

Un cop hàgiu fet això, podeu utilitzar aquestes dades en brut del GPS com a guia per dibuixar les carreteres i camins a l'OpenStreetMap. Ho podeu fer de les següents formes:

 • Editant les vostres dades en línia utilitzant el Potlatch, un programa escrit en Flash molt fàcil d'utilitzar i que s'executa directament al navegador web.
 • Editant en local de forma fora de línia utilitzant el JOSM, una potent eina desenvolupada per la comunitat OSM per editar dades GPS al vostre ordinador abans de pujar-los al servidor. Encara que l'JOSM és l'editor que més utilitzen els col·laboradors de l'OpenStreetMap, existeixen també altres editors com el Merkaartor.

Tinc dades de domini públic que no han estat obtingudes del meu GPS, com puc pujar-les?

Si teniu dades de domini públic obtingudes de fonts que no son el vostre GPS (per exemple, informació pública de la web d'un municipi) podeu afegir-les a la nostra base de dades. Assegure-vos de confirmar que les dades són, efectivament, de domini públic. Si no esteu segur del tipus de llicència o si es tracta de una gran quantitat de dades, comenteu-ho abans (Contacte).Estem molt interessats en escoltar-vos! També podeu afegir una nova entrada a la llista de fonts de dades potencials descrivint-ho.

Per a bolcats massius d'informació a la base de dades pot ser més interessant utilitzar directament l'API de l'OpenStreetMap. D'altra banda pot ser que sigui millor revisar les dades conjuntament.

Edició amb el Potlatch

Vegeu la pàgina [[Potlatch/FAQs] Potlatch/PMF].

El Potlatch és l'editor de mapes que veieu quan premeu la pestanya "Edita" a la principal. Si no sabeu quin editor esteu utilitzant, de ben segur sigui el Potlatch!

Edició amb el JOSM

Captura de JOSM amb la Red Geodesica d'Ordre Inferior (ROI) donada per l'Institut Geogràfico Nacional (IGN) a OpenStreetMap.

Existeix cap tutorial en català/espanyol per saber utilitzar el JOSM?

En català encara no, però en espanyol sí que n'hi ha. Amb motiu de la GvSIG Valencia mapping party es va crear una guia que recull els conceptes bàsics per poder utilitzar l'editor JOSM. Podeu trobar aquest tutorial aquí.

He intentat baixar-me la meva ciutat/poble/regió. Per què no funciona?

El més possible és que l'àrea que esteu intentant baixar sigui massa gran i és possible que la vostra sessió al servidor hagi expirat abans de finalitzar la baixada de les dades. Proveu de baixar-vos primer una àrea petita per assegurar-vos que no hi ha problemes. Si ha funcionat intenteu baixar-vos les dades de la vostra ciutat poc a poc. Ara mateix no es poden baixar àrees més grans de 0,3 graus de desplaçament.

Si realment necessiteu dades per grans àrees la millor forma de fer-ho seria baixar l'arxiu planet.osm, que es genera setmanalment. Aquest arxiu és bàsicament una instantània de la base de dades de OSM i conté totes les dades vàlides.

Vull crear un vial molt llarg. Com baixo les dades OSM per un àrea tan gran?

Per a que sigui possible manipular de forma senzilla vials extensos, no hauréu de fer un ÚNIC camí tan gran. Millor, hauríeu de segmentar-lo en diversos trams. La regla general és que cap camí hauria de ser més llarg de 10-15 kilòmetres, encara que generalment acostumen a ser molt més curts.

Els programes per a l'anàlisi de xarxes i planificació de rutes, per exemple, seran capaços d'unir fàcilment els diferents trams del camí en un únic nou. De qualsevol forma, aquest tipus d'aplicacions necessitaran postprocessar les dades OSM.

Per a les autopistes, per exemple, es fan trams de cada sentit de la via d'una sortida a la següent. També les interseccions de les autopistes haurien de ser el punt on s'hauria de dividir una via en diversos segments.

Per què no funciona la meva connexió?

Hi han dues connexions diferents pel projecte OpenStreetMap: una és per accedir només a aquesta wiki, i l'altra és per al lloc web, API i els fòrums. Us heu de registrar a la pàgina de registre del projecte OpenStreetMap per poder treballar amb les dades OSM.

Qüestions per usuaris de Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG)

Quin datum geogràfic utilitza OpenStreetMap?

L'OpenStreetMap utilitza exclusivament el datum WGS84 lat/lon (EPSG:4326). Totes les traces pujades i editades haurien d'estar en WGS84, el datum utilizat per defecte pels receptors GPS.

Quina és l'escala cartogràfica per un nivell de zoom particular del mapa?

La següent taula mostra les escales nominals per a cada nivell de zoom. Son dades extretes de http://labs.metacarta.com/osm/

Per tant l'exemple equivalent més proper al Mapa Topogràfico Nacional 1:25.000 del IGN seria el nivell 14 de zoom (nominalment un 1:27.000)

Cartografia d'OSM al SIG lliure OpenJump.
Renderizació del centre de la ciutat de Toronto (Canadà) utilitzant Mapnik.

Nota: Les xifres estan arrodonides a milions des de el nivell 8 al 2.

Taula de Nivells/Escales
Nivell de Zoom Escala nominal Metres per píxel
18 1 : 1.693 0,597164
17 1 : 3.385 1,194329
16 1 : 6.771 2,388657
15 1 : 14.000 4,777314
14 1 : 27.000 9,554629
13 1 : 54.000 19,109257
12 1 : 108.000 38,218514
11 1 : 217.000 76,437028
10 1 : 433.000 152,874057
9 1 : 867.000 305,748113
8 1 : 2 milions 611,496226
7 1 : 3 milions 1.222,992453
6 1 : 7 milions 2.445,984905
5 1 : 14 milions 4.891,969810
4 1 : 28 milions 9.783,939621
3 1 : 55 milions 19.567,879241
2 1 : 111 milions 39.135,758482

Visiteu a més http://almien.co.uk/OSM/Tools/Scale/

Tingueu en compte que l'escala varia segons el cos (latitud).

Per què no s'estan utilitzant els esquemes i programari de l'Open Geospatial Consortium (OGC) a l'OpenStreetMap?

Actualment exisitexen moltes eines que es recomanen usar a l'OpenStreetMap. El problema é que moltes d'elles són difícils d'usar i mantenir per diversos motius, i la gent és molt reticent a ajudar voluntàrimanet en la seva implementació i gestió. Inicialment es va utilitzar Mapserver com a servidor cartogràfic per a servir les versions dels nostres mapes, però, desgraciadament, hem trobat que això és complicat, lent i difícil d'ampliar, per això es va substituir per Mapnik.

No és que la comunitat de l'OpenStreetMap estigui contra les normes del OGC, sinó que l'OpenStreetMap s'ha construït utilitzant, de forma repetida, l'aproximació més simple possible per a generar mapes del mode més útil. L'atenció se centra en les dades associats a carrerers i al manteniment d'una wiki enfocada a l'edició on tots els canvis que es registren poden revertits. Aquestes eines no permeten la forma de treballs que ens agradaria.

Cualquier ayuda es necesaria a la hora de escoger las herramientas y normas OGC que deberíamos utilizar para conseguir una integración eficaz con nuestros sistemas ya existentes. Por favor póngase en contacto si usted cree que puede facilitarnos el tiempo y la experiencia para hacer esto.

Vegeu també Why not GPX per a una discusió similar sobre perquè el format GPX fou refusat com a format d'emmagatzematge.

He georeferenciat fotografies/shapefiles/waypoints de la meva zona. Com puc pujar-los?

Ens agradaria disposar de les vostres fotografies aèries o imatges de satèl·lit georeferenciades en alta resolució en el cas de que estiguin lliures de restriccions de drets d'autor per a obres derivades, o si sou el titular dels drets d'autor i ens podeu concedir aquests drets. Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant les llistes de correu. També podeu contribuir amb les vostre imatges a l'OpenAerialMap, aquestes restaran disponibles com a capa base per els editors Potlatch i JOSM.

Si us plau, per a shapefiles i altres formats de dades poseu també en contacte amb nosaltres mitjançant les llistes de correu.

Existeix cap lloc on pugui baixar les dades directament en formats SIG?

A la pestanya Exporta que hi ha al visor del mapa és possible baixar-se l'àrea que s'està visualitzant en aquest moment en diversos formats d'imatge vectorials i raster (.svg, .png, .pdf, etc.) a més de l'OpenStreetMap XML Data (.osm). Si necessiteu altres formats diferents (.gml, .kml, .shp, postgis, etc.) haureu de baixar-vos el fitxer .osm de la zona concreta (o el Planet.osm per grans àrees) i utilitzar alguns dels programes conversors existents, com osm2shp o OSM Translator. Per obtenir més informació al respecte visiteu la pàgina Exportació.

D'altra banda, és possible baixar les dades OSM per la majoria dels països d'Europa i altres continents en format de fitxer .osm i .shp des de aquest lloc o aquest altre (en aquest últim també en format Garmin .img) amb conversions i actualitzacions periòdiques, encara que la totalitat de les dades associades a cada element no acostumen a estar recollides (per exemple número de carrils per sentit, codi de la carretera, tipus d'asfalt, etc.). Des de aquí es possible baixar, ja en format shapefile, geodades lliures que provenen de diferents fonts, entre les que es troba l'OpenStreetMap, amb una major varietat de capes que els anteriors (la base de dades s'actualitza dos cops cada mes).

Actualment el format OpenStreetMap XML Data (.osm) no està suportat per OGR.

¿Hi ha alguna experiència en l'us de cartografia del projecte OpenStreetMap pel càlcul de rutes òptimes?

OpenRouteService

Sí, efectivament existeixen assajos, alguns dels quals ja avançats, per l'us de dades OSM al càlcul de camins òptims mitjançant coneguts algoritmes de cerca en grafs (A* i Dijkstra). A la majoria dels casos aquestes implementacions no tracten necessàriament el camí més curt, si no el de menor impedància en funció de les etiquetes OSM tingudes en compte. Fins ara no existeix cap experiència en l'anàlisi de rutes òptimes multimodals.

Alguns d'aquests desenvolupaments sobre el calcul de rutes òptimes son OpenRouteService i YOURS. Per conèixer un llistat complet de software amb aquestes funcionalitats que utilitzin en els seus motors de cerca dades d'OpenStreetMap, si us plau, consulti la pàgina sobre enrutament. I per estar al dia de totes aquestes experiències el projecte OpenStreetMap disposa d'una llista de distribució sobre Routing.

Sobre les dades OSM

Són consistents les dades de l'OpenStreetMap?

Plug-in Validator advertint d'errors, entre ells alguns topològics.

Degut a l'origen del projecte no es pot garantir la consistència topològica dels elements de la base de dades. No obstant, s'ha de tenir en compte que això també és comú a les dades de la majoria de les fonts cartogràfiques. Al llarg dels processos de digitalització de la cartografia poden donar-se errors fisiològics involuntaris comuns -dangles, overshoots, switchbacks, knots, loops, etc.- o en el moment d'etiquetar els objectes del mapa, produïnt-se per exemple errors de flux. Els editors com el JOSM, mitjançant connectors com el Validator, realitzen una validació topològica bàsica i avisen a l'usuari d'alguns d'aquests possibles errors de la cartografia que s'està editant.

Encara que, s'ha de remarcar que, en funció de l'ús de se li doni a les dades, és habitual realitzar un neteja prèvia dels elements gràfics. La finalitat és millorar la precisió dels mapes, corregir errors comuns d'aquests i eliminar els detalls innecessaris dels mapes complexos. Així, és possible que si, per exemple, es realitza un anàlisi de xarxes, pot que necessiti fer abans una edició prèvia de les dades per corregir errors de connexió. Sistemes d'Informació Geogràfica, com per exemple OpenJump o gvSIG entre d'altres, permeten realitzar de forma semiautomàtica una validació i correcció topològica de la informació gràfica.

Podeu determinar la qualitat de les dades OSM per la vostra zona d'interès mitjançant els informes generats per WayCheck, amb informació especialment enfocada al càlcul de rutes òptimes.

Existeix cap model de GPS "normal" que es pugui utilitzar amb els mapes de l'OSM?

Pantalla d'un Garmin Colorado 300 mostran un mapa OSM enrutable realizat amb mkgmap.

Molts models GPS de la marca Garmin estan preparats per poder utilitzar mapes derivats de dades de l'OpenstreetMap. Actualment és possible obtenir mapes .img de dades OSM, destinats al càlcul de rutes òptimes. Per saber on baixar aquesta cartografia vegeu aquesta pàgina. Tingueu en compte que Garmin utilitza un format de fitxer no documentat pels seus arxius de mapes. Encara que la cartografia OSM que es proporciona funciona, aquest format ha estat desxifrat parcialment mitjançant enginyeria inversa, pel que encara existeixen alguns desconeixements.

El format de fitxer cartogràfic TomTom és un format tancat, hermèticament emmagatzemat per l'empresa, per aquest motiu no hi ha programari que permeti convertir la cartografia OSM a aquest tipus de fitxer per al seu ús a dispositius i programair d'aquesta marca, i és poc probable que en un futur, si no és per part de l'empresa TomTom, es pugui portar a terme aquesta conversió.

D'altra banda alguns dispositius móbils amb GPS incorporat o extern, com PDA o telèfons mòbils, poden utilitzar cartografia OSM mitjançant la instal·lació de programair específic.