Fi:UKK

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Fi:FAQ)
Jump to navigation Jump to search

an unequal sign

This article is a translated version of the original article, but the content appears to be out of sync with the reference text (usually the English or German version). Please update this translation if possible.Auttaa kääntämään tämä suomi!

UKK - Usein kysyttyjä kysymyksiä

Projekti

Mihin OpenStreetMap-projektia tarvitaan?

Kaikissa maissa paikkatiedon käyttäminen ei ole maksutonta. Useissa maissa (ml. Suomi ja Iso-Britannia) kansallista paikkatietoa kerätään ja käsitellään valtion alaisissa virastoissa, joiden toimintaa rahoitetaan verorahoin. Tällaisten virastojen tuottamista paikkatietoaineistoista veronmaksajien on kuitenkin maksettava aina täysi hinta, kun aineistoista halutaan saada kopioita käyttöön. Yhdysvalloissa valtion virastoissa tuotettu TIGER-aineiston kaltainen raakadata on käytettävissä ilman rajoituksia (public domain). Raakadatasta jalostettu paikkatieto ja valmiit kartat sen sijaan ovat yleensä kaupallisia ja tekijänoikeuksin suojattuja.

Kaupallisten karttavalmistajien kartat sisältävät valheita, tai tarkemmin sanoen tahallisia virheitä, joiden tarkoitus on paljastaa luvaton kopiointi. Tarkoituksellisia virheitä saattavat olla puuttuvat tiet tai esimerkiksi kirkot ja koulut, joita todellisuudessa ei ole edes olemassa. Tällaisten virheellisten ominaisuuksien löytyminen toisesta kartasta paljastaa kartantekijän luvattoman kopioinnin. Kaupallinen kartta saattaa sisältää väärää tietoa kartan julkaisun jälkeen tapahtuneiden tiemuutosten takia tai kartan tuottajalle on voinut yksinkertaisesti sattua inhmillisiä virheitä.

Vaikka hyväksyisitkin tällaisen karttatuotteen puutteineen, et silti voi tehdä karttatiedoista muuta kuin valokopioita. Yleensä tämäkin on luvallista vain tiettyyn pisteeseen saakka (fair use). Et voi korjata virheellistä katunimeä, lisätä baaria kadun varteen tai käsitellä aineistoa digitaalisesti maksamatta tästä kalliisti. Hinta mahdollisesti kipuaisi tavallisen kuluttajan ulottumattomiin. Entäpä karttapalan lähettäminen ystävälle, lisääminen kutsukirjeen liitteeksi tai kiinnittäminen ilmoitustaululle? Äkkiarvaamatta mikään näistä ei välttämättä olekaan aivan laillista.

Teknologinen kehitys on johtanut edullisiin GPS-laitteisiin, joiden ansiosta yhteistyönä on mahdollista kehittää omia karttoja, joita aikaisemmin mainitut käytön rajoitteet eivät koske. Mahdollisuus osallistua oman asuinseudun kartoittamiseen syventää paikallistuntemusta. Kuinka voit kertoa kotiseudustasi, ellet pysty hahmottamaan sitä kartalla?

Miksi ette yksinkertaisesti käytä Googlen karttoja aineistona?

Lyhyt vastaus
Koska nämä kartat ovat tekijänoikeuslain suojaamia ja oikeudenhaltijoidensa, kuten valtiollisten kartoituslaitosten, omistamia. Google ja muut ilmaiset verkossa toimivat karttapalvelut maksavat lisensointimaksuja näiden karttojen käytöstä. Ilman lisensointimaksuja näitä karttoja ei projektissa voisi käyttää.

Pitkä vastaus
Tietokoneohjelmien parissa työskentelevät lienevät tietoisia sanan free monimerkityksellisyydestä (suom. ilmainen/vapaa) puhuttaessa digitaalisista hyödykkeistä, joiden sanotaan olevan free. Vaikka jokin asia olisikin ilmainen (free), ei se välttämättä tarkoita sitä, että käyttäjä olisi vapaa (free) tekemään sillä mitä haluaa. Google Maps on toki ilmainen, mutta sen käyttö ei suinkaan ole vapaata.

Joidenkin projektien osalta Google Maps -palvelun rajapinnan käyttäminen on täysin kelvollinen ratkaisu, mutta sama ei päde kaikkiin tilanteisiin. Projektimme tarvitsee vapaata kartta-aineistoa, jota ohjelmoijat, kartta-aineistojen kerääjät tai ketkä tahansa voisivat käyttää ilman Googlen rajapinnan rajoittavia käyttöehtoja.

Tässä vaiheessa saattaa herätä aiheellinen vastakysymys: toteutettakoon asia sitten niin, että käyttäjä voisi poimia koordinaatteja yksinkertaisesti Googlen kartalta. Tämähän toki voidaan vapaasti/ilmaiseksi tehdä, eikö totta?

Valitettavasti ei. Google Maps -kartat perustuvat pitkälti kahden suurimman karttatuottajan, Navteqin ja Tele Atlaksen, lähdeaineistoon. Nämä yritykset vuorostaan ovat hankkineet kartta-aineistoa käyttöönsä Iso-Britannian Ordnance Surveyn kaltaisilta virastoilta. Koska karttadatan kerääminen on vaatinut virastoilta monien miljoonien eurojen sijoituksia, huolehtivat nämä organisaatiot luonnollisesti tarkkaan tekijänoikeuksistaan.

Datan poimiminen Googlen kartalta muodostaisi alkuperäisestä aineistosta johdetun teoksen. Tällaista teosta sitoisivat kaikki alkuperäistä aineistoa koskevat tekijänoikeudelliset rajoitteet. Näin kerätystä aineistosta täytyisi käytännössä maksaa lisensointimaksuja ja sitoutua alkuperäisten karttatuottajien vaatimiin sopimusrajoituksiin. Juuri tätä OpenStreetMap-projekti haluaa välttää.

Älä sekoita ohjelmiston tekijänoikeusmerkintöjä tai käyttöehtoja kartta-aineiston käyttöehtoihin. Googlen karttarajapintaa saa toki käyttää käyttöehtojen mukaisesti avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa, mutta sallittua on nimenomaisesti ohjelmiston - Googlen karttarajapinta - käyttäminen. Tästä ei voida vetää johtopäätöksiä koskien karttarajapinnan avulla esitettyjä karttoja, joita turvaa niiden oma tekijänoikeussuoja.

Toistaiseksi on epäselvää tulkitaanko ilmakuvaan vertaamalla luotu karttadata johdetuksi teokseksi, jota siten sitoisi ilmakuvan tekijänoikeussuoja. Koska tästä asiasta ei ole varmuutta, projektissa pitäydytään käyttäjien keräämässä, taatusti omassa ja itsenäisessä lähdemateriaalissa.

Lisää lukemista:

 • Google Maps -karttarajapinnan käyttöehdot. Huomaa erityisesti kohta Map Information:
  • "Geocoding data for map content in Google Local is provided under license by Navteq... and/or Tele Atlas... and subject to copyright protection and other intellectual property rights owned by or licensed to NAVTEQ, TANA and/or such other third parties."
  • "Also, you may not use Google Local in a manner which gives you or any other person access to mass downloads or bulk feeds of numerical latitude and longitude coordinates."
 • OpenStreetMapin postituslistan viestiarkisto. Voit etsiä keskusteluja esimerkiksi hakusanoilla "derived works" tai esimerkiksi viestiketjua "London locations" lokakuulta 2005.

Voiko tällainen projekti tuottaa tarkkoja karttoja?

Wiki-tyyliselle työskentelytavalle on luonteenomaista, ettei tiedon täyttä tarkkuutta voida taata. Toisaalta, harvoin kaupallinen karttakaan on tae tiedon oikeellisuudesta. Itse asiassa joihinkin karttoihin lisätään virheitä aivan tarkoituksellisesti.

Wiki-työskentelyssä olennaista on jokaisen yksittäisen käyttäjän oma panos tarkan datan tuottamisessa. Jos yksi käyttäjä syöttää epätarkkaa tietoa, tahallisesti tai vahingossa, loput 99.9% käyttäjistä voivat tarkistaa, korjata ja hankkiutua tiedosta eroon. Hyvää tarkoittavien käyttäjien suuri osuus mykistää yksittäisten mätien omenoiden äänen.

Paljon riippuu toki siitä, mistä näkökulmasta asiaa haluaa tarkastella. Wikipedia-projekti on osoittanut, että suuren ja laadukkaan tietomäärän kerääminen on mahdollista, mutta väistämättömien virheiden pois perkaaminen voi olla työlästä.

Tällä hetkellä ei ole käytettävissä helppoja työkaluja seurata kaikkia tuoreimpia muutoksia tai vain tietyn karttakohteen muutosten monitorointia. Kaikista muutoksista tallennetaan kuitenkin täysi taaksepäin kelattavissa oleva muutoshistoria, joten työkaluja ilmaantunee tarpeen riittävästi kasvaessa.

Suora vastaus itse kysymykseen: asia selviää parhaiten itse arvioimalla. Valitse kartalta hyvin tuntemasi alue ja vertaile kuinka hyvin kartta vastaa paikallistuntemustasi. Saatat löytää virheitä ja epätarkkuuksia. Vielä todennäköisemmin huomaat, ettei alueelta löydy karttaa lainkaan. Tällä hetkellä tärkein tavoitteemme on parantaa karttamme kattavuutta kopioimatta mitään olemassa olevilta kartoilta. Muokkaaminen on helppoa - sinä voit olla avuksi!

Miksi data on ajoittain epäjohdonmukaista?

Sloganin mukaisesti OpenStreetMap on yhteistyössä tuotettu, vapaasti muokattava maailman kartta. Tietokantaan on aina mahdollista päätyä hetken mielijohteesta tehtyjä muokkauksia, testimielessä tehtyjä kokeiluja ja puhtaita käyttäjien virheitä. Toisaalta OpenStreetMapin vahvuus piilee juuri siinä, että käyttäjäyhteisö kykenee nopeasti päivittämään karttaa vastaamaan ympäristön muutoksia.

Kuka omistaa OpenStreetMapin?

Me kaikki. Paikkatieto ja ohjelmisto ovat kaikkien projektiin osallistujien omaisuutta. OpenStreetMap Foundation pyrkii ajamaan projektin etua, ja sen jäsenet ovat OpenStreetMapin käyttäjien demokraattisesti valitsemia.

Mitä lisenssinne sallii minun tehdä?

Aihetta koskevia kysmyksiä on koottu Legal FAQ-sivulle, mutta se ei ole kaiken kattava tietopaketti ja osa aiheista vaatii vielä keskustelua.

Loppuvuodesta 2007 lähtien OpenStreetMap Foundation on käsitellyt lisensointikysymystä, mistä tuorein tieto on luettavissa täältä.

Kuinka voin auttaa?

Kuinka voin osallistua?

On monia tapoja auttaa OpenStreetMap-projektia. Mikäli omistat tallentavan GPS-laitteen, voit kerätä paikkatietoa ja lähettää sitä www-palvelun kautta OSM-tietovarastoon. Vaikka et omistaisi GPS-laitetta, voit silti olla avuksi. Erilaisia auttamistapoja on listattu tälle sivulle.

Kuinka kommunikoitte?

OpenStreetMapin käyttäjäkunta on laaja koostuen ihmisistä ympäri maailmaa. Käyttäjät puhuvat eri kielillä keskittyvät kukin omiin mielenkiinnon kohteisiinsa. Kommunikointi ei varmastikaan ole erityisen hyvällä tasolla! Asian eteen on kuitenkin tehty työtä, ja yhteydenpitoon on useita eri kanavia:

Lue tarkemmin yhteydenpitotavoista täältä.

Voinko tukea projektia ostamalla makeita oheistuotteita?

Kyllä. Lue kauppapaikkasivulta lisää vinkeistä esineistä.

Kartan muokkaaminen

Olen tallentanut reittejä GPS-laitteella. Mitä seuraavaksi?

Voit lähettää GPS-laitteen reittijäljet OpenStreetMap-tietokantaan, jotta kaikki voivat hyödyntää niitä kartan piirtämisessä. Tehdäksesi tämän, sinun täytyy ensin luoda OSM-käyttäjätili. Muiden käyttäjien lähettämiä reittijälkiä voit tarkastella täällä.

Tarkoituksena on, että reittijälkiä käytetään referenssinä varsinaisten karttakohteiden piirtämisessä. Piirtämisen voi tehdä parillakin tavalla:

 • Potlatch on flash-ohjelma, jolla karttakohteita piirretään suoraan verkkosivulle upotetussa editorissa
 • JOSM on täysiverinen editointiohjelma, jolla karttakohteita voidaan luoda ja muokata ennen niiden tallentamista OSM-tietokantaan

Kuinka lähetän ilmaista kartta-aineistoa?

Vapaasti käytettävissä olevaa (public domain) karttadataa on mahdollista tallentaa OSM-tietokantaan. Varmista, että aineisto todellakin on julkaistu rajoittamattomaan vapaaseen käyttöön (nk. public domain). Jos olet epävarma aineiston lisensoinnista, tai jos kyseessä on hyvin suuri tietomäärä, tiedustele asiaa ensin keskustelupalstalta tai käytä muita viestintäkeinoja. Uusista tietolähteistä kuuleminen kiinnostaa varmasti! Voit myös lisätä aineistolähteestäsi kuvauksen potentiaalisten tietolähteiden listalle.

Massalähetyksiin on ehkä parasta käyttää OSM-rajapintaa suoraan. Toisaalta aineisto voidaan avata JOSM-editoriin päällekkäisille tasoille vertailtavaksi ja suorittaa lähetys .osm -tiedostoksi tallennettuna.

Mitä aineistoja kartan teossa voi hyödyntää?

Suurin osa kartoista on tekijänoikeussuojattuja. Suojattuihin karttoihin lukeutuvat mm. Google Maps ja painetut paperikartat, vaikka ne olisi itse skannattuja. Kaupallisilla ilma- ja satelliittikuvilla on myös tekijänoikeudellinen suoja.

Älä käytä OpenStreetMap-aineistoa muokatessasi mitään tekijänoikeussuojattuja karttoja (ellei niiden lisenssi ole yhteensopiva OSM-lisenssin kanssa). "Käyttämiseksi" lasketaan mm. kartan päällä jäljentäminen, nimistön kopioiminen kartalta tai koordinaattipisteen poimiminen kartalta. Varmuuden vuoksi katsomme kaiken tällaisen käytön kopioimiseksi tai tekijänoikeusslangilla ilmaistuna johdetun teoksen tuottamiseksi. Nyrkkisääntönä: älä edes vilkuile tekijänoikeussuojattuja aineistoja muokatessasi OpenStreetMapin karttaa.

Mitä aineistoja sitten voidaan hyödyntää? Eipä juuri mitään, mistä johtuen kartoitustyö on täytynyt käynnistää käytännössä tyhjästä. On kuitenkin joitakin potentiaalisia tietolähteitä, joista esimerkiksi yhdysvaltalaista TIGER-raakadataa ja Alankomaiden osalta AND-aineistoa on jo tuotu OSM-tietokantaan. Sallittua on hyödyntää tekijänoikeudelliselta suojaltaan rauenneita aineistoja, vaikkakin ne ovat kovin vanhoja. Lisäksi projektilla on lupa käyttää Yahoo!:n ilmakuvaa taustakarttana kartan piirtämisessä.

Lähetin GPS-reittijälkeni. Sivulla lukee "PENDING" ja jonon pituus on 8 tuntia. Mikä avuksi?

Ruuhkaisina aikoina, erityisesti viikonloppuisin, reittijälkesi lisääminen tietokantaan saattaa tosiaan kesää hetken. Karttoitaminen on kuitenkin mahdollista ilman odottamistakin.

Jos käytät Fi:Potlatch-editoria, klikkaa reittijälkesi nimen oikealla puolella näkyvää edit-linkkiä (ei sivun yläreunan Edit-välilehteä.

Jos käytät JOSM-editoria, voit avata tietokoneelle tallennetun reittijälkesi editorin tasoksi.

Muokkaaminen Potlatchilla

Lisätietoja erillisellä Potlatch/FAQs sivulla.

(OSM:n sivuilla oleva Muokkaa-linkki johtaa Potlatchiin. Jos et siis tiedä mitä editoria käytät, todennäköisesti se on Potlatch!)


Muokkaaminen JOSMilla

Miksi kaupungin/alueen lataaminen epäonnistuu?

Todennäköisesti ladattava alue oli niin suuri, että palvelin aikakatkasi yhteyden. Varmista, että ongelma johtuu tästä kokeilemalla pienemmän alueen lataamista. Jos pienemmän alueen lataus toimii, lataa haluamaasi aluetta pienemmissä osissa. Tällä hetkellä 0,3 asetta (jompaankumpaan ulottuvuuteen) suurempien alueiden lataaminen ei ole mahdollista.

Jos suurten alueiden lataaminen on kuitenkin välttämätöntä, kokeile viikoittain luotavaa planet.osm-tiedostoa. Se sisältää kaikki olennaiset tiedot OSM:n tietokannasta.

Miten voin ladata pitkän tien luomista varten ison alueen?

Teiden käsittely on helpompaa, kun ne tehdään useammassa pienemmässä pätkässä yhden todella pitkän sijaan. Tie tulisikin jakaa osiin, nyrkkisääntönä yhden pätkän pituus saa olla korkeintaan 10-15 km. Lähes aina pätkät ovat kuitenkin paljon lyhyempiä.

Reitinlaskentasovellukset ja muut vastaavat osaavat automaattisesti siirtyä pätkältä toiselle. Nämä tiedot jälkikäsiteltäisi kuitenkin joka tapauksessa.

Esimerkiksi moottoritiellä luonnollinen pätkän pituus on rampilta toiselle. Tarvittaessa esimerkiksi nopeusrajoituksen muuttuessa pätkiä voi olla useampikin. Risteyksissä tulisi pätkien kohdata.


Kartta

Teillä on jo paljon karttadataa. Mistä se on peräisin?

Meillä on monia hyvin innokkaita auttajia!

Yhdysvaltojen osalta tuomme tietokantaamme vapaasti käytettävissä olevaa TIGER-aineistoa ja Alankomaiden osalta meille on ystävällisesti lahjoitettu AND-karttatietoa. Tämän lisäksi pidämme silmämme muita potentiaalisia tietolähteitä. Kaiken tuotavan paikkatiedon on kuitenkin oltava vapaasti hyödynnettävissä olevaa (public domain) tai muuten lisenssimme kanssa yhteensopivaa. Vaikka vapaata kartta-aineistoa joltain alueelta saisimmekin, on aineistossa yleensä paljon parannettavaa.

Meidän on kuitenkin lähdettävä liikkeelle tyhjästä niillä alueilla, joista vapaita aineistoja ei ole saatavissa. Tästä huolimatta joissakin paikoissa on jo saavutettu hyvä kattavuuden taso nollatilanteesta huolimatta. Vilkaise esimerkiksi karttavertailuja The Register -uutispalvelun uutisessa.

Miksei muutokseni karttaan näy heti?

Aiemmin karttaa piirtävän ohjelman tietokanta päivitettiin erikseen joka keskiviikko ja muutokset tulivat näkyviin vasta kun kartan kutakin pientä karttakuvapalasta katsottiin seuraavan kerran. Joillain muiden luomilla karttatasoilla tämä pitää yhä paikkansa (mm. opencyclemap), mutta oletuskartta ("Mapnik-taso") sivulla [1] lisää nykyään muutetut karttapalaset piirtojonoon viimeistään parin minuutin sisään.

Ohjelma piirtää aina isomman palasen alusta asti uudestaan, joten pidemmälle kartoitetuilla alueilla piirtämiseenkin voi mennä useampia sekunteja. Jos muutoksia ei näy, valitse kartan alanurkasta permalink -linkki, odota muutama minuutti ja pakota sivun uudelleenlataus. Huomaa myös että eri zoomaustasojen karttapalasia ei päivitetä yhdellä kertaa, eli muutoksesi saattavat näkyä yhdellä tasolla, mutta eivät vielä toisella.

If, for some reason, it doesn't notice your changes, you can go to informationfreeway.org; zoom into the area you want, at zoom level 12 (you'll see a 12 at the bottom right); hover over the relevant tile, when a dashed border will appear; and press 'R' (for "render"). It will then be added to the list for tiles@home computers to render.

If your data is still not appearing and you are pretty sure that the one or the other renderer has done its job, then you might have a tagging problem. Check that:

 • all your ways are tagged with something appropriate that will be rendered (eg highway=unclassified)
 • your tags are in lower case: HIGHWAY and Highway will not work.

What shall I do for roads that have multiple values for a tag?

Separate the values with semi-colons - e.g. nat_ref="B500;B550" for a road that is both the B500 and the B550 at the same time. You may see other characters being used as delimeters e.g. '/', ' ', '-' or "#", but these are incorrect. Semi-colon is the recommendation ';'

What makes a road belong to a city?

This is often asked by beginners. There should be a closed way marking the extent of the city with a "place"- and a "name"- tag as well as a single node with a name and place to mark where to draw the city-name. In the actual map such a shape does not exist for many cities, thus only the distance to the node that marks the city can be used in these cases. For exceptional cases an is_in can be used.

Toinen käyttäjä on poistanut tekemiäni muutoksia, jotka ovat kuitenkin oikeita. Mitä minun pitäisi tehdä?

Ota häneen yhteyttä ja kerro asiasta. Selvitä ensin muokkaajan nimi...

 • Potlatchissa (napsauta OSM:n sivuilla Muokkaa), napsauta virheellistä kohtaa ja paina näppäimistöstä H (ja sitten Cancel/Peruuta),
 • In JOSM, click the way look in the Author's panel (use the button in the bar down the left side or CTRL-A to make this visible if not already)
 • In the OsmRender map rendering (use the + button on the map on the OSM home page to see this), at the highest zoom level streets are labelled with the user name of the person who last changed that way.

You can then go to their user page, which for a user called Fred28 would be at https://www.openstreetmap.org/user/Fred28 . Click "Send message" to send them a message. (This will not work if the user has chosen to be anonymous, though Potlatch does not allow users to make anonymous edits).

You can use Potlatch's revert and undelete functions to restore the previous version of a way.

Incidentally just moving the position of a way means the node positions are changed: the way itself is unchanged.

Sisäänkirjautuminen ei onnistu

OSM-projektissa on kaksi eri käyttäjätunnusjärjestelmää: tälle wikille ja toinen verkkosivustolle, sovelluksille ja foorumille. Rekisteröidy verkkosivujen rekisteröitymissivulla ennen muutosten tekemistä.

GPS-laitteet

Why didn't my GPX file upload properly?

Your GPX should consist of trackpoints with valid timestamps. The ele(vation) tag is optional and will default to 0. Note if using a Garmin GPS device: Many of these units have the facility to save the track that strips out the timestamps. Saved tracks will fail to be imported to OSM because of this. Instead make sure you upload GPX files created from the active track(s) from the device rather than any tracks you have saved.

The format for the gpx files as below is acceptable:

<?xml version="1.0"?>
<gpx
 version="1.0"
creator="GPSBabel - http://www.gpsbabel.org"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/0"
xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/0
http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.xsd">
<time>2005-11-07T14:00:09Z</time>
<trk>
 <name>ACTIVE LOG</name>
<trkseg>
<trkpt lat="52.564001083" lon="-1.826841831">
 <ele>115.976196</ele>
<time>2005-11-07T12:03:31Z</time>
</trkpt>
</trkseg>
</trk>
</gpx>

There are two things the importer won't do. First, it won't take in GPS points without timestamps as they're to be used to work out speed and so on. The other is that it doesn't import waypoints and your file consists only of waypoints.

The reason for this is that if you reset many GPS units or download map data to them, then you often get copyrighted data put in the GPX. The most famous example is that if you reset a Garmin GPS unit then it will put the locations of the Garmin offices around the world as waypoints on the unit.

Why are the points on my tracks spaced out?

This is due to the GPS device (usually a Garmin) being set to record on 'Auto', which saves space by recording fewer points on straights. It's not usually a problem in rural areas, but isn't much use for city mapping. To make the gps record more points, go to the track settings menu on your GPS, and change the recording method to either 'Time', or 'Distance'.

Time: Time will record points every 'x' seconds/minutes/hours. This can be changed on some gps devices. Having this setting will use up the memory fast, but will increase the points considerably. The disadvantage of this method of saving is that when moving slowly with the GPS device the points will become densely packed. For example, many Garmin GPS's have a maximum tracklog capacity of 10,000 points. (Note that some devices also allow a log to be stored on a memory card in addition to the regular tracklog.) Setting a time interval of 1 second normally gives close to 3 hours of mapping (always a few points are not written due to errors and satellite availability). For fast road driving a 1 second interval gives very good trace information. The 1 second interval also works well for cycling in urban areas. For walking the rate can be decreased without loss of track definition to 2 or 3 seconds. The interval can also be increased when the mapping time needs to be extended but try to avoid unnecessary time intervals. You can change the time interval on the fly, useful if you decide to stay out longer than planned.

Some advantages of the time setting are that relative speed can be judged by the spacing, There are more points when you slow down for curves or turns and less on straightaways where you need fewer points.

Distance: Distance will record points every 'x' Meters/yards. This can be changed on some gps devices. Having this setting will use up the memory fast, although relative to your speed. The disadvantage of this method of saving is that when travelling on straight roads fast, (motorways/highways), unnecessary points will be recorded. Also if you are to be tracking a small area, if the 'x' value is too high, your route will be unclear. If set too high, distance recording can miss the subtleties of curves and direction changes, especially in urban areas.

Wrapping: If the option is available to turn on, or off the wrapping function, then having it off is also advised. Having wrapping on means that when full, the gps device will make room to record the latest section of your route, by deleting the beginning of your route. It will delete the beginning, point by point, at the same rate as new points are created. The exception would be when you are logging track data to a data card in some Garmin models. The beginning data will be deleted from the device's built in memory, but not from the data card.

Why do I get bad signal / traces in city centers / near big metal buildings?

For a GPS to work and achieve some accuracy it needs to receive at least three satellite signals. Often when in city centers there are many tall buildings that can block these signals and stop the GPS from being able to work out where it is. There may also be multi-path effects from the material making up the buildings around you, whereby signals bounce off them so the receiver actually thinks it is somewhere in the buildings around. Another factor that can affect this is the number and position of satellites that can be seen at the time of logging; trying the route on another day or a different time of day may give better results.

What GPS should I buy? Can I use a "satnav" in-car unit?

See GPS reviews. Some in-car units will generate the tracklogs that OSM use, but you must make sure you turn off the "Snap to Road" option - otherwise your tracklog will be linked to the copyrighted map in your satnav.

How can I download this data and put it in my GPS ?

If you have a Garmin unit, see OSM Map On Garmin. Several users provide ready-made Garmin format maps for you to download and copy to your GPS.

Using OSM maps and data

How do I link to a particular latitude and longitude on OSM from my own website?

You can link to the slippy map with a specific latitude and longitude and zoom level:

https://www.openstreetmap.org/index.html?mlat=[latitude in degrees with decimals]&mlon=[longitude in degrees with decimals]&zoom=[zoom level 1-17]

Or link to a static image

How can I display maps on my website?

The easiest way is to use static data, i.e. to export data (using the 'Export' tab) and put it onto your website.

For dynamic display there is a Google Maps-like Javascript API; see the Export page on this wiki.

Can I download a vector map?

Use the 'Export' tab to download in SVG or PDF format. If you need other formats, see the Export page on this wiki.

Developer questions

Why should I not begin development on a new editor, one better/different/prettier than current editors?

There are already several very useful OSM editors in development, and confusing the space with "yet another" platform will only duplicate effort. Please consider contributing to one of the editor development efforts already in progress, such as JOSM, Merkaartor, or Potlatch.

Why don't we spread the load on the OpenStreetMap database across a number of servers?

Sharing the OSM server load via MySQL replication, or BitTorrent, or carrier pigeon is often recommended, but the idea has so far gained little momentum -- in terms of real development effort. If you have the system administration or coding expertise to implement such a distributed system, please do not hesitate to volunteer on the mailing list.

As a starting point, you may want to familiarise yourself with the existing software infrastructure, as described in the Development pages.

I think I found a bug, what should I do?

If you find a problem with the map editing applet or the website, add it to the OpenStreetMap bug tracking database. We use trac, which uses your OSM username and password.

If you notice something incorrect/missing/wrong/unintelligible with the documentation you're reading right now, edit it! It's a wiki! For wiki advice and extensive documentation, see the mediawiki project, who created the software this wiki is running on.


Questions from GIS people

What geographic datums are used in OpenStreetMap?

OpenStreetMap uses the WGS-84 lat/lon datum exclusively. All uploaded tracks and edits should always be in WGS-84, the default datum for GPS receivers.

What is the map scale for a particular zoom level of the map?

The following table shows the nominal scales for each zoom level. Data from http://labs.metacarta.com/osm/

So, for example the nearest equivalent to an OS Landranger map at 1:50,000 is zoom level 13 (nominally 1:54,000).

Note: figures are rounded to millions from levels 8 to 2.

Table of Levels/Scales
Zoom level Scale as representative fraction Meters per pixel
18 1 : 1,693 0.597164
17 1 : 3,385 1.194329
16 1 : 6,771 2.388657
15 1 : 14,000 4.777314
14 1 : 27,000 9.554629
13 1 : 54,000 19.109257
12 1 : 108,000 38.218514
11 1 : 217,000 76.437028
10 1 : 433,000 152.874057
9 1 : 867,000 305.748113
8 1 : 2 million 611.496226
7 1 : 3 million 1222.992453
6 1 : 7 million 2445.984905
5 1 : 14 million 4891.969810
4 1 : 28 million 9783.939621
3 1 : 55 million 19567.879241
2 1 : 111 million 39135.758482

See also http://almien.co.uk/OSM/Tools/Scale/

Note that actual scale varies with cos(latitude)

Why aren't you using Open Geospatial Consortium (OGC) schemas and software for OpenStreetMap?

There are many existing tools which people often recommend for OpenStreetMap to use. The problem is, most of them are hard to use and maintain for a variety of reasons, and people are very reluctant to volunteer to help set them up and run them. We used to use MapServer for serving static versions of our maps, but unfortunately we found it to be unthreaded, slow and hard to extend - we replaced it with mapnik.

It's not that OpenStreetMap as a community is against OGC standards, but OpenStreetMap has been built iteratively using the simplest approach that could possibly generate useful maps. The focus is on street data and maintaining a 'wiki' approach to editing where all changes are logged and can be rolled back. Off the shelf tools don't support that in the way we'd like.

Help is needed on choosing which OGC tools and standards to use, and integrating them effectively into our existing systems. Please get in touch if you can spare the time and expertise to do this.

Also, see Why not GPX for a similar discussion about why GPX was rejected as a transport format.

Why don't you add OSM support to existing products, rather than writing your own route-planning program?

RoadMap is a promising PDA and desktop navigation software, which is open source and uses TIGER for US data, and (as of 2006) vmap0 data for the rest of the world. The RoadMap trunk does not yet support autorouting, but has speech synthesis (for street names, etc). Ehud Shabtai's RoadMap Editor[2] fork used in Freemap[3] which is in active development, has support for autorouting and has been ported to PocketPC and J2ME mobile phones in addition to the systems supported by RoadMap. It also has an interface which is more adapted to the small displays on mobile phones and PDAs. RoadMap Editor doesn't support OSM data currently.

Roadnav is another valid alternative, although contrary to RoadMap it offers no PocketPC support as of yet, and only supports TIGER data, although Digital Chart of the World (DCW) support is planned. It does support autorouting, however, and 3D views and aerial photos (wow!). The newest release of Roadnav has preliminary OSM support.

traveling-salesman is a rather new one. Mostly interesting for java-developers at this point.

I have geo-referenced photography/shapefiles/waypoints for my area, how can I upload them?

We'd love your high resolution geo-referenced aerial photography/satellite images if they are free of copyright restrictions for derived works, or you are the copyright holder and can grant us the relevant rights - get in touch via the mailing list. You can also contribute your imagery to OpenAerialMap, which is available as a background layer in Potlatch, Merkaartor and JOSM.

For shapefiles and other data formats, again, get in touch via the mailing list.

Admin

How can I close my account?

Contact a sysadmin, the sysadmin will disable your account and remove your details from the OpenStreetMap database. Your email address will usually be retained in the event that an OpenStreetMap sysadmin needs to contact you in the future.

If you have made any modifications or additions to OpenStreetMap, the sysadmin will ask you to license these under any future OpenStreetMap Licenses or to release as public domain.