Sq:FAQ

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Faqja kryesore Ndihmë (en) Informacione Shiko hartën Bashkëpuno (en) Editorët (en) Fjalorth Guida e fillestarëve

Eshtë OpenStreetMap apo Open Street Maps?

OpenStreetMap është shkrimi i saktë. Një fjalë, tre shkronja kapitale, një hartë. OpenStreetMap është gjithashtu një Trademark.

Përse OpenStreetMap?

Përse po krijoni OpenStreetMap?

Të dhënat gjeografike (geo data) nuk janë të lira në shumë pjesë të botës. Në përgjithësi këto vende/shtete i kanë dhënë detyrën e zhvillimit të hartës për të agjenci të ndryshme qeveritare që në këmbim përfitojnë para duke i shitur të dhënat përsëri tek ju, mua ose kompani të ndryshme. Nëse jetoni në një nga këto vende, atëherë taksat tuaja paguajnë për zhvillimin e hartës dhe pastaj ju duhet të paguani përsëri për të marrë një kopje të saj. Në të dhënat e papërpunuar SHBA (të tilla si TIGER) është në domenin publik, megjithatë të dhënat e rafinuara (edituata) dhe hartat finale janë copyright me karakter komercial.

Përse nuk përdorni Google Maps për të dhënat tuaja?

si mundet që një projekt si ky të krijojë harta të sakta?

Me sa shikoj ju keni shumë të dhëna gjeospaciale. Nga i gjetët?

Përse të dhënat ndonjëherë nuk janë të sakta?

Kush e zotëron OpenStreetMap?

Si mund të ndihmoj dhe unë?

Redaktimi

Redaktimi me Potlatch

Redaktimi me JOSM

Përdorimi i hartave OSM dhe të dhënave

Pyetje nga specialistët e projekteve GIS

Tematika administrative