Sq:Glossary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Faqja kryesore Ndihmë (en) Informacione Shiko hartën Bashkëpuno (en) Editorët (en) Fjalorth Guida e fillestarëve
Ndihmë


Së shpejti do të kemi edhe një fjalorth që do të jetë i nevojshëm në këtë wiki!


Shqip Englisch Kuptimi
API API Application Programming Interface është lidhja ndërmjet programmeve të sistemit dhe programeve të përdoruesit.
atributi tag shiko "Cilësia"
Lat
latitude
tag
to tag
FAQ Frequently Asked Questions - shqip: "pyetje të zakonshme" ...dhe përgjigjet më të mira për to
area
GPS GPS
gjurmë GPS-i track
GPX GPX
ID ID numri i identifikimit
JOSM JOSM
tile
map
kartograf mapper
to map
node
Lon
longitude
way
amenity
Mapnik Mapnik
object
OpenStreetBugs OpenStreetBugs vegël për të shënuar gabimet në hartë
OSM OSM
OSM-Wiki OSM-Wiki
Osmarender
posicion position
Potlatch Potlatch
pikë node
Relacion relacion
çelës key
segment segment
junction
vlerë value
paraqitje to render
Wiki Wiki
Wikipedia Wikipedia
shkalla e zmadhimit zoom level