Cs:Glossary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Glosář čeština/angličtina/němčina

CS EN DE Poznámka
značka Tag Eigenschaft/Attribut
klíč Key Schlüssel
hodnota Value Wert
uzel Node Knoten
cesta Way Linie
cesta, otevřená open way Offener Linienzug
cesta, uzavřená closed way Geschlossener Linienzug
relace relation Relation
role (relace) role (relation) Rolle (einer Relation)
člen (relace) member (relation) Datenelement (einer Relation)
zařízení, prvek občanské vybavenosti amenity öffentliche Einrichtung
plocha/area area Area/Fläche/Gebiet
Jak mapovat Tagging Wie kartieren?/Kartieren oddíl/nadpis
Vhodné kombinace Additional tags Tags die in diesem Zusammenhang gebraucht werden oddíl/nadpis
Stav Erhaltungsgrad darstellen oddíl/nadpis
Zobrazení Rendering oddíl/nadpis
Podobné značky Ähnliche Tags oddíl/nadpis

Primárně určeno pro sjednocení terminologie a usnadnění práce při překladech, prosím o průběžné doplňování
Majkaz (talk) 13:03, 10 April 2017 (UTC)