Pl:Słowniczek

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Glossary)
Jump to navigation Jump to search
Spis treści O projekcie OpenStreetMap Przeglądanie Jak wnieść wkład Wkład w dane mapowe Edytowanie Słowniczek Przewodnik dla początkujących


Ta strona zawiera listę "terminów technicznych i potocznych" używanych w projekcie OpenStreetMap i wokół niego.

A · B · C · D · E · G ·  I  · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · X

Uwaga: Jest to dość arbitralne, co zostało uwzględnione na tej stronie. Ta lista z pewnością nie jest kompletna. Istnieje wiele słów żargonu i nazw oprogramowania w OpenStreetMap i wokół niego. W rzeczywistości tytuły stron używane w całej wiki często są krótkie i "słodkie", często pojedyncze słowa, z definicją pojawiającą się u góry strony, więc możesz znaleźć lepszy opis terminu przez wyszukiwanie.

A

 • API : Application Programming Interface - API OSM zapewnia wysoki poziom dostępu do OpenStreetMap bazy danych, umożliwiając klientom żądanie i edycję obiektów z bazy danych. Jest to zgodne z podejściem REST do budowy usług sieciowych. A.K.A OSM "Protokołu"
 • Applet : Zobacz Java Applet
 • Area : W terminach renderowania mapy, obszar jest zacienionym poligonem reprezentującym np. park lub obszar przemysłowy. Brak elementów danych dla obszaru. Są one po prostu reprezentowane jako "linia", która zamyka się sama (jest zamknięta) i jest oznaczona tagami, które należą do obszarów.

D

 • Database : "Baza danych" OSM to miejscem, w którym przechowujemy nasze dane mapowe (w prostych słowach oznacza to, co jest gdzie). Z technicznego punktu widzenia jest to właściwie instalacja PostgreSQL działająca na różnych serwerach, ale większość aplikacji uzyskuje do niej dostęp za pośrednictwem interfejsu API.
 • Data Primitive : Stary termin dla niższego poziomu rodzaju danych: węzły, linie i relacje. W większości przypadków wycofano tę terminologię na korzyść Elementy.

E

 • Edytowanie: Oprogramowanie i aplikacje do edycji funkcji w bazie danych OpenStreetMap.
 • Elementy : Podstawowe elementy modelu danych pojęciowych OpenStreetMap świata fizycznego. Składają się z "węzłów", "linii" i "relacji".
 • Extent: Część obszaru regionu pokazana na mapie. Zobacz Wikipedia:Map extent.

G

I

 • Imagery : Obrazowość.
 • Import : (znany również jako Bulk Importing) to proces przesyłania danych zewnętrznych do OSM.
 • iD : ID oznacza identyfikator, ale iD to również nazwa naszego głównego oprogramowania do edycji opartego na przeglądarce ... co może być mylące. Używamy identyfikatorów i dużo mówimy o identyfikatorach w kontekście technicznym OpenStreetMap. Często odnosimy się do liczbowych identyfikatorów Elements lub użytkowników OpenStreetMap (patrz User ID).

J

 • Java : Może odnosić się do poniższych warunków:
  • Java Runtime Environment : Sposób uruchamiania programów w języku programowania Java.
  • Java : Język programowania, którego używamy dla niektórych komponentów peryferyjnych, takich jak edytor JOSM i framework Osmosis.
 • Java Applet : W kontekście OpenStreetMap można usłyszeć wzmiankę o "aplecie java" odnoszącym się do bardzo starego interfejsu Editing, który kiedyś pojawił się na stronie OpenStreetMap.org zastąpiony przez Potlatch, a następnie iD.
 • JOSM : Java OpenStreetMap edytor . Jest to najbardziej zaawansowane narzędzie do przeglądania i edycji map napisane przez Imi. Działa na większości komputerów i umożliwia użytkownikowi przeglądanie, edytowanie i przesyłanie danych do bazy danych OpenStreetMap.

K

 • k="coś" v="coś jeszcze" zobacz Tagi
 • Key : Pierwszą częścią jest klucz reprezentujący szerszą grupę lub kategorię. Druga część tagu to Wartość (para klucz=wartość)

L

 • Layer : Służy do opisania względnej wysokości obiektów mapy, oddzielenia różnych części arkuszy stylów, sposobu pokazania różnych rzeczy w JOSM itp.

M

 • Map Features
 • Mapping - to słowo jest zbyt wieloznaczne, ale wielu z nas i tak go używa:
 • Mapnik : Mapnik jest biblioteką GIS; zbiór kodu, który wykonuje takie czynności, jak reprojektowanie i renderowanie danych geo-przestrzennych. Mapnik jest wykorzystywany przez OSM do generowania kafli na slippy map.
 • Mapping : proces zbierania danych dla mapy OSM. Zwykle odbywa się to pieszo, rowerem lub samochodem z odbiornikiem GPS i równolegle zapisuje nazwy ulic.
 • Multipolygon

N

 • NMEA : Format używany do reprezentowania danych zebranych przez urządzenia GPS.
 • Node : Obiekt z identyfikatorem, szerokością geograficzną i długością geograficzną. Węzły mogą również mieć znaczniki. Zobacz Elementy#Węzeł i OSM XML/XSD.

O

 • Object : Często używane do odwoływania się do OpenStreetMap "Elements" (Node, Way i Relation, patrz wyżej), ale mogą odnosić się do innych pojęć technicznych (niejednoznacznych).
 • OCOSMD : Obsessive Compulsive OpenStreetMapping Disorder. (poszukaj OCOSMD na swoją ulubionej wyszukiwarce w celu obejrzenia więcej przykładów)
 • OGC : Open Geospatial Consortium (http://www.opengeospatial.org/) to organizacja non-profit, która określa standardy użytkowania i przechowywania danych geoprzestrzennych.
 • Open : Staramy się robić wszystko w duchu otwartości. Nasze mapy są "otwarte" pod tym względem, że każdy może z nich korzystać (niezależnie od kwestii licencjonowania), każdy może zobaczyć, jak zostały utworzone, każdy może uczestniczyć w tym procesie.
  Ponadto większość naszego oprogramowania to Open Source, co oznacza, że programiści mogą w ten sposób uczestniczyć w opracowywaniu projektu.
 • Open Source : Oprogramowanie stworzone w duchu otwartości, z kodem źródłowym otwartym do pobierania, modyfikowania i redystrybucji (za darmo).
  Aby uniknąć nieporozumień, nie odnoś się do niego jako OS!
 • Ordnance Survey - Organizacja mapująca w Wielkiej Brytanii, z niezwykle szczegółowymi mapami zebranymi i finansowanymi przez podatnika ... a następnie sprzedana im z powrotem po zbyt wysokich cenach. Aby uniknąć nieporozumień, nie mów o tym jako o OS!
 • OS : Niestety OS to skrót od trzech różnych rzeczy, o których możemy mówić w tym kontekście: patrz "Ordnance Survey", "Open Source", lub "Operating System" powyżej.
 • OSGeo : Open Source Geospatial Foundation promuje rozwój i wykorzystanie oprogramowania geoprzestrzennego opartego na społeczności.
 • OSM : OpenStreetMap. Cały ten projekt. Zobacz O projekcie OpenStreetMap.
 • .osm : Format XML, który jest tworzony przez serwer OSM. Służy do komunikacji z API, a także do cotygodniowego wrzucania na Planet.
 • Osmarender : (zostało przerwane) Renderer używany przez projekt Tiles@home, także nazwa domyślnej warstwy tiles@home z tego powodu.

P

R

 • Redaction: Usunięcie z widoku dane, na które użytkownik nie wyraził zgody na nowe warunki i licencję dla twórców OpenStreetMap i licencja zmienia się na Open DataBase License (ODBL). Zobacz [1].
 • Ref : "Tag" służący do wprowadzania numerów referencyjnych np. dla dróg. Na przykład M 24 otrzymuje klucz/wartość "ref = M 24", patrz Map_Features na wiki.
 • Relacja : Relacje są nowym rodzajem elementu dodanego niedawno. Są to w zasadzie grupy obiektów, w których każdy obiekt może przybierać określoną rolę. Relacje mogą również zawierać znaczniki.
 • Revert: Może odnosić się zarówno do cofania usunięć i częściowego lub pełnego wycofywanie zestawu zmian.
 • Router : Usługa / urządzenie do wyznaczania trasy między dwoma punktami geograficznymi za pomocą OSM lub innych danych mapowych (często wykorzystywanych jako pomoc w nawigacji).
 • Ruby : Wielofunkcyjny język programowania. Mamy wiele skryptów do manipulacji danymi i bibliotek w Ruby. Interfejs protokołu został pierwotnie napisany w czystej Ruby przed przeniesieniem do "Ruby on Rails".
 • Ruby on Rails : Nazywany w skrócie "Rails". Ruby framework do szybkiego tworzenia aplikacji opartych na danych. Główne komponenty OSM zostały przeniesione do "Ruby on Rails", zobacz The Rails Port.
 • The Rails Port : Główne komponenty OSM: Interfejs protokołu (API) i komponenty "front end " strony głównej są często określane jako "The Rails Port", ponieważ doszło do dużego postępu, aby je przenieść (zmienić kod) na "Ruby on Rails". Pierwotnie były napisane czystym "Ruby". "Rails port" działa na Servers/dulcy.

S

 • Segment : Segmenty były elementami w przeszłości (w starych wersjach interfejsu OSM API).
 • SiRFstar III : Chipset "GPS" firmy SiRF Technologies.
 • Slippy Map : Słowo 'slippy' (zamiast 'static') służy do podkreślenia, że obraz mapy może być przeciągany, pozwalając użytkownikowi zobaczyć, co jest poza krawędzią wyświetlacza.
 • Source : Tag który może być użyty do wskazania źródła niektórych informacji (np. metadanych) dodanych do OpenStreetMap.
 • SVG : Scaleable Vector Grapics. Format XML do reprezentowania grafiki wektorowej. Mapy SVG można wydłużyć za pomocą karty eksportu lub utworzonej przez Osmarender.

T

 • Tagging : Czynność dodawania tagów do (pary "klucz=wartość") do elementów lub opisu znaczników jak w "Schemacie oznaczania".
 • Tag : Tag to para "klucz=wartość", ustawiona na obiektach OpenStreetMap, takich jak "węzeł", "linia" lub "relacja". Każdy tag składa się z nazwy klucza i wartości. Jest to zapisywane jako "klucz=wartość" (np. <highway=residential>) lub czasami jako k=key, v=value (k=highway v=residential), co jest bliższe temu, jak wygląda XML.
 • Trace : "Trace" zwykle odnosi się do śladu GPS (inaczej znany jako "GPS Track", patrz Rejestrowanie śladów GPS). Używamy słowa "trace" na stronie: traces. "Trace" jest również czasownikiem, jak w "Tracing" (niejednoznaczny. Zobacz poniżej)
 • Tracing : Jest niejednoznaczny, odnosząc się do szkicowania danych nad zdjęciami lotniczymi (np. "Kopiowanie obrysu budynku") lub tworzenia śladów za pomocą odbiornika GPS.
 • Track : Słowo "Track" może odnosić się do "śladu GPS" (patrz Rejestrowanie śladów GPS) lub do rodzaju ścieżki/wyboistej drogi (patrz Track).
 • Tracklog : Jeszcze jedno słowo oznaczające to samo, co GPS track/trace.

U

 • User ID : w OpenStreetMap użytkownicy mają nazwy, a także numeryczne ID. "User ID" może odnosić się do jednego z nich. Bardziej poprawnie używane do tego ostatniego.

Numeryczne identyfikatory użytkowników są w dużej mierze ukryte, ale dostępne na zrzutach planety i używane w niektórych usługach końcowych jako bardziej niezawodny (nie można zmienić!) Identyfikator.

 • User Name : lub "Display name" to nazwa, której używamy do logowania się na stronie OpenStreetMap. Pojawia się również na stronie profilu i w adresie URL strony profilu.

V

 • Value : druga część tagu, który podlega kluczowi.

W

 • Way : ustalony zbiór jednego lub więcej Nodes. Linie są renderowane jako ulice/linie kolejowe/ścieżki/kanały itp. zgodnie ze znacznikami wskazującymi, jaki jest to rodzaj linii.
  Linie są ciągłe i nie rozgałęzione. (Możesz dostać się od początku do końca, idąc za kolejnymi odcinkami lini, bez "skakania" lub cofania) Zobacz Elementy#Linia i OSM XML/XSD.
 • WGS84 : elipsoida, na której opiera się "GPS". Wszystkie dane geograficzne w "OSM" używają WGS84.

Może to być bardzo różne w przypadku geodanych zebranych z innych źródeł. Na przykład Royal Observatory in Greenwich jest na 0°0'0"E w elipsoidzie dla map OS, ale na 0°0'5"W w WGS84.

Zobacz też

Zasoby zewnętrzne