Pl:Overpass turbo

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Overpass API logo.svg
edit
Overpass API · Odniesienie do języka API · Przewodnik językowy · Terminologia fachowa · Obszary · Przykłady zapytań · Rzadkie edycje · Stałe ID · FAQ · więcej (polski) · Strona internetowa
Status serwerów · Wersje · Rozwój · Projekt techniczny · Instalacja OSM3S servera · Warstwa zgodności XAPI · Render linii transportu publicznego · Aplikacje · Kod źródłowy i problemy
Overpass turbo · Asystant · Skróty Overpass'a turbo · Arkusze stylów MapCSS · Eksport do GeoJSON · więcej (polski) · Rozwój · Kod źródłowy i problemy · Strona internetowa
Overpass turbo

Overpass turbo jest internetowym narzędziem do eksploracji danych z OpenStreetMap. Znajdziemy go na http://overpass-turbo.eu.

Działa do każdego zapytania Overpass API i pokazuje wyniki na interaktywnej mapie.

Ten program jest prowadzony przez Martina Raifera. Kod źródłowy znajduje się na github.
Ogromne podziękowania dla Rolanda, który utworzył interfejs Overpass API, bez którego to narzędzie nie byłoby dostępne.