Pl:Overpass API/Wording

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Overpass API logo.svg
edit
Overpass API · Odniesienie do języka API · Przewodnik językowy · Terminologia fachowa · Obszary · Przykłady zapytań · Rzadkie edycje · Stałe ID · FAQ · więcej (polski) · Strona internetowa
Status serwerów · Wersje · Rozwój · Projekt techniczny · Instalacja OSM3S servera · Warstwa zgodności XAPI · Render linii transportu publicznego · Aplikacje · Kod źródłowy i problemy
Overpass turbo · Asystant · Skróty Overpass'a turbo · Arkusze stylów MapCSS · Eksport do GeoJSON · więcej (polski) · Rozwój · Kod źródłowy i problemy · Strona internetowa
Overpass Ultra · Overpass Ultra extensions · Arkusze stylów MapLibre ·więcej (polski) · Kod źródłowy i problemy · Strona internetowa

Fachowa terminologia

Overpass API nieuchronnie może czuć się dość skomplikowany ze względu na szereg zaawansowanych funkcji. Jednak złe sformułowanie komunikatów nie powinno dodawać dodatkowej warstwy nieporozumień. Z tego powodu przygotowałem tę stronę z zamiarem, aby rdzenni (brytyjscy) angielscy użytkownicy sprawdzili, czy sformułowanie ma sens.
Dodatkowym celem tej strony może być odszyfrowanie komunikatów o błędach.

Będę od czasu do czasu sprawdzał tę stronę i naprawiał komunikaty, aby lepiej posługiwać się angielskim, jeśli istnieje zgoda co do lepszych komunikatów.

Należy pamiętać, że nie będę aktualizował tej strony przy każdej nowej wersji interfejsu Overpass API. Nie jest tak dlatego, że nie chcę, ale po prostu dlatego, że proces wydania jest już nadęty. Proszę przypomnieć mi, aby zaktualizować tę stronę, jeśli pojawi się komunikat, którego nie ma na tej liście.