Pl:Overpass API/Overpass QL

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Overpass API logo.svg
edit
Overpass API · Odniesienie do języka API · Przewodnik językowy · Terminologia fachowa · Obszary · Przykłady zapytań · Rzadkie edycje · Stałe ID · FAQ · więcej (polski) · Strona internetowa
Status serwerów · Wersje · Rozwój · Projekt techniczny · Instalacja OSM3S servera · Warstwa zgodności XAPI · Render linii transportu publicznego · Aplikacje · Kod źródłowy i problemy
Overpass turbo · Asystant · Skróty Overpass'a turbo · Arkusze stylów MapCSS · Eksport do GeoJSON · więcej (polski) · Rozwój · Kod źródłowy i problemy · Strona internetowa
Overpass Ultra · Overpass Ultra extensions · Arkusze stylów MapLibre ·więcej (polski) · Kod źródłowy i problemy · Strona internetowa

Overpass QL (skrót od "Overpass Query Language") to drugi język zapytań stworzony dla Overpass API; pierwszy jest Overpass XML.

Overpass QL jest proceduralnym, imperatywnym językiem programowania napisanym przy pomocy składni w stylu C. Dokument ten ma stanowić pełne odniesienie do struktury Overpass QL.


Zobacz więcej na angielskiej wersji strony