Pl:Mapnik

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Mapnik
Mapnik-logo.png
Licencja: GNU Lesser General Public License
Platformy: Windows, macOS oraz Linux
Wersja: 3.0.16 (2017-11-16)
Język: angielski
Strona internetowa: http://mapnik.org
Języki programowania: C++ oraz Python

Mapnik – zestaw narzędzi open source służących do renderowania map.

Między innymi, jest on stosowany, aby uczynić pięć głównych warstw Slippy Map (nowoczesne mapy internetowe, które pozwalają powiększyć i przesuwać obraz) na stronie OpenStreetMap. Obsługuje wiele formatów geoprzestrzennych danych oraz zapewnia elastyczne opcje stylizacji do projektowania wielu różnych rodzajów map.

Mapnik jest napisany w C++ i może być przedstawiony w formie skryptu przy użyciu języków wiążących, takich jak JavaScript (Node.js), Python, Ruby i Java.
Używa Anti-Grain Geometry renderujące biblioteki i oferuje renderowanie antyaliasingu z dokładnością do subpiksela.
Może czytać ESRI shapefiles, PostGIS, TIFF rastery, .osm pliki, każde GDAL lub OGR obsługiwane formaty, pliki CSV i więcej.
Wstępnie zbudowane pakiety są dostępne dla systemów OS X i Windows i można je znaleźć na stronie Mapnik.org/download. Wiele dystrybucji Linuksa dostarcza pakiety – dowiedz się o nich na GitHub Mapnik Installation.

Więcej na temat korzystania Mapnika można dowiedzieć się na The Mapnik Wiki lub przyłączając się do forum irc://irc.freenode.net/mapnik

Należy pamiętać, że "Mapnik' jest projektem oprogramowania i nie należy mylić go z jednym z popularnych stylów map, które mogą być nazwane Mapnik.

Błędy lub graficzne propozycje dotyczące mapy głównej można zgłaszać na stronie internetowej OSM, w Github issues page for the "openstreetmap-carto" style (tileservers używają CartoCSS od sierpnia 2013 r.: wymagane jest zalogowanie się na konto github.com).
Problemy, pomysły, ulepszenia dotyczące oprogramowania Mapnika zgłaszamy na GitHub. Proszę sprawdzić wcześniej, czy ktoś inny nie zgłosił już tego samego problemu.

Przegląd

Przykład standardowego stylu OpenStreetMap Mapnika

Mapnik może przetworzyć wygląd map do różnych formatów graficznych – PNG, JPEG, SVG i PDF.
Głównym zastosowaniem Mapnika w OpenStreetMap jest renderowane wiele tysięcy 256 × 256 pikselowych kafli, które są wyświetlane w JavaScript Slippy Map interfejsie.

Style Mapnika

Mapnik umożliwia dostosowanie wszystkich kartograficznych aspektów mapy – obiekty na mapie, ikony, czcionki, kolory, wzory, a nawet niektóre efekty, takie jak budynki w pseudo-3D i cienie. To wszystko jest kontrolowane przez określenie źródeł danych oraz reguł stylów, najczęściej w języku XML, specyficznego na Mapnika.

Zasady stylu Mapnika wykorzystywane dla standardów OpenStreetMap są jako open-source i mogą być wykorzystane jako podstawa do własnej wizualizacji danych OSM, (patrz poniższy Standardowy styl OSM Mapnika). Inne style są również dostępne, takie jak te używane do renderowania MapQuest-Mapnik-Style.

Istnieje szereg zewnętrznych narzędzi, które mogą pomagać w tworzeniu stylów Mapnika. Cascadenik, Spreadnik i TileMill oferują języki stylizacji, które są bardziej zwarte i łatwiejsze do odczytu i zapisu niż wbudowany języka XML do Mapnika. QGIS posiada również wtyczkę o nazwie Quantumnik do tworzenia stylów Mapnika stosujący bardziej graficzny interfejs.

Źródła danych

Mapnik może korzystać z danych pochodzących z różnych źródeł: może też bezpośrednio przetwarzać dane OSM, bazy danych PostGIS, shapefiles i więcej.

PostGIS

PostGIS jest najbardziej powszechnym podejściem do wizualizacji danych OSM Mapnikiem. Dane OSM mogą być ładowane przez narzędzia takie jak osm2pgsql lub Imposm i dostępne za pośrednictwem zapytań SQL i funkcji GIS zdefiniowanych w stylach Mapnika.
Takie podejście może być wykorzystywane do bardziej zaawansowanych wizualizacji i jest głównym źródłem danych użytych przez warstwę Standard OpenStreetMap.

Shapefile

Shapefiles są powszechnym formatem przechowania i wymiany danych geograficznych. Oprócz PostGIS, styl Standard OpenStreetMap używa kilku Shapefiles do wizualizacji mapy.
Na przykład, wybrzeże lądowe jest rysowane przy użyciu Shapefiles, wygenerowane z linii oznaczonej jako natural=coastline przez Coastline error checker. Zobacz Coastline#Rendering.

GeoTIFF

Mapnik może renderować pliki GeoTIFF jako obrazy rastrowe. Jest to często stosowane dla map reliefowych. Zobacz Cieniowanie z Mapnikiem jako krok po kroku poradnik.

Raster images

W podobny sposób do GeoTIFF, Mapnik może również renderować obrazy bitmapowe, które nie zawierają żadnych informacji geokodowania. Obwiednia tych obrazów musi być określona za pomocą odrębnych parametrów.

OSM XML

Mapnik ma pewne ograniczone możliwości renderingu bezpośrednio z pliku OSM XML, ale nie jest to zalecane. Mimo to, mogą być przydatne do testowania instalacji Mapnika lub renderowania mapy ad-hoc.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Mapnik: Rendering OSM XML data directly.

Instalacja

Szczegółowe instrukcje instalacji, dla wielu platform, są dostępne na Mapnik Github wiki.

Standardowy styl OSM Mapnika

Można skonfigurować kopię stylu Standard OpenStreetMap Mapnika dla własnej wizualizacji, lub dostosować ją do własnego projektu.
Więcej informacji, w tym instrukcje dotyczące konfiguracji, patrz https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto.

Zobacz też