Pl:Tag:natural=coastline

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = coastline
The Ravenscar coastline.jpg
Opis
Linia brzegowa. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-area-natural-coastline.png
Grupa: Środowisko naturalne
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Status: w rzeczywistości

natural=coastline - stosowany do oznaczenia linii brzegowej.

Opis obiektu

 Wybrzeże

Linia brzegowa

Zobacz: Coastline
Linia brzegowa jest opisana na stronie linia wysokiego poziomu wody między morzem a lądem. Zasadniczo jest to najwyższa linia, jaką woda osiąga w normalnych warunkach. (spójrzmy na zdjęcia poniżej, aby dowiedzieć się, jak wybrać linię.)

W okolicy Antarktydy, gdzie znajdują się półki lodowe, linia brzegowa jest odwzorowana na "linii oderwania się od lodowca", czyli linii, na której otwarta woda styka się ze stałymi półkami lodowymi. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Antarctica/Tagging.

Średnia niska linia wody jest pozycją najniższego przypływu.
Obecnie nie ma uzgodnionego sposobu oznaczania tej linii w OSM. Jednym ze sposobów ich oznaczania jest oznaczenie obszaru pomiędzy niską linią wody a linią brzegową OSM jako natural=wetland + wetland=tidalflat.

Mapowanie

ElementWay.png

co daje Element retaining wall rend.png

Kierunek linii należy prowadzić tak, aby ląd znajdował się po jej lewej stronie, a woda po prawej stronie linii (patrząc w kierunku strzałek). Jeśli traktujemy to jako śledzenie terenu, linia wybrzeża powinna przebiegać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Aby odwzorować linię brzegową należy narysować linię wzdłuż "linii wysokiego poziomu wody między morzem a lądem" dodając tag natural=coastline.

Edytowanie linii brzegowej

Oznaczanie linii brzegowej jest nieco inne niż w przypadku wszystkich innych funkcji OSM i powinno się zachować ostrożność, aby to zrobić poprawnie. Upewnijmy się, że stosujemy natural=coastline na linii, a nie na węźle lub relacji.

W przypadku mniejszych wysp można przeciągnąć jedną zamkniętą linię wokół obwodu wyspy, zamykając ją.
W przypadku większych lądów, linia brzegowa definiowana jest jako szereg odcinków liniowych, łączących początek z końcem.
Te sposoby muszą tworzyć ciągłą, powiązaną linię brzegową, a węzeł końcowy z jednej strony musi być węzłem początkowym następnego. Przerwa w linii brzegowej lub inny błąd może spowodować poważne utrudnienia podczas korzystania z tych danych.
Jeśli nie mamy pewności jak to edytować, najlepiej nie dokonywać większych zmian poza dostosowywaniem węzłów, aby lepiej dopasować do zdjęć lotniczych.

Walidator w JOSM może sprawdzić poprawność linii brzegowej. Używajmy go, jeśli edytujemy w JOSM. W przeciwnym razie użyjmy OSM_Inspector/widok wybrzeża na stronie OSM Inspector, aby sprawdzić błędy.

Linie brzegowe często pokrywają się z innymi elementami, takimi jak ujścia rzek, użytkowanie ziemi i granice. Możemy podzielić wybrzeże na tyle części, ile potrzebujemy, bądźmy pewni, że zawsze jest ciągła linia.

Nie oznaczamy węzłów lub relacji tagiem natural=coastline.

Linia brzegowa jeziora

Nie należy używać tego znacznika dla jezior słodkowodnych.
Jeziora są mapowane jako linie zamknięte lub relacje multipolygon z tagami takimi jak natural=water lub landuse=reservoir.

Zanim do OSM dodano relacje multipolygon, niektóre duże jeziora również zostały oznaczone tagiem natural=coastline, ale wszystkie zostały już przekonwertowane. Jedynym obiektem wodnym bez połączenia poziomowego z oceanami, które używa tego znacznika, jest  Morze Kaspijskie.
Nie należy używać tego znacznika dla żadnym innym wodnego obszaru śródlądowego.

Linia brzegowa ujścia rzeki

Linie rzeki oznaczone są jako waterway=river lub waterway=stream kończą się na linii brzegowej. na wspólnym węźle dla rzeki i linii brzegowej.
Większe rzeki oznaczone tagiem waterway=riverbank lub natural=water i water=river mają linię na ich ujściu oznaczoną tagiem natural=coastline. W takich przypadkach linia rzeki może również rozciągać się po drugiej stronie linii brzegowej, na przykład, jeśli istnieje wykopany kanał głębinowy lub oznakowany szlak żeglugowy.

Dyskusje

Istnieją dyskusje o tym, gdzie powinno dojść do przejścia między morzem a szeroką rzeką (oznaczoną waterway=riverbank); jest pogląd, że powinno to idealnie znajdować się na szczycie części falowej lub rzeki, ale przyjmuje się również, że skrzyżowanie może być bliżej ujścia rzeki, z częścią pływową rzeki oznaczoną tidal. Ważne jest, aby wybrzeże i brzeg rzeki połączyły, najmniej dwa sąsiednie węzły, aby stworzyć płynne połączenie między rzeką a morzem.
Jest propozycja określająca górne i dolne granice umiejscowienia tego skrzyżowania i jest inna propozycja opisująca oznakowanie rzek pływowych.

Źródła danych

Dane linii brzegowej dla większości części świata zostały pierwotnie wygenerowane z danych o niskiej rozdzielczości przy użyciu Prototype_Global_Shoreline importu i innych importów.
Niedokładne linie brzegowe można zauważyć głównie o wyglądzie piłokształtnym, podczas gdy w rzeczywistości linie brzegowe są w większości łagodnymi zakrętami. W wielu częściach świata linie przedstawiające linii brzegowe zostały następnie ulepszone albo poprzez śledzenie zdjęć lotniczych, albo zastąpione przez lepsze dane wektorowe.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas odwzorowania linii brzegowej ze zdjęć lotniczych. Te zdjęcia często nie są w odpowiedniej pozycji, więc linia brzegowa może wyglądać tak, że pasuje idealnie do obrazów, ale w rzeczywistości jest oddalona o kilkaset metrów. Należy upewnić się, że dane pasują do danych GPS.

Błędy i sprawdzanie spójności

Bardzo ważne jest, aby linia brzegowa została uformowana i poprawnie oznakowana. Pojedynczy błąd na linii brzegowej gdzieś w Afryce może oznaczać, że cały kontynent Azja-Afryka-Europa nie może zostać poprawnie wyciągnięty!

  • Należy, zawsze, upewnić się, że linia brzegowa ma właściwą orientację (ziemia po lewej, woda po prawej). Nie należy przecinać linii brzegowej nad samą sobą - nie ma to sensu i może spowodować, że renderers zachowa się źle.
  • Nie należy też używać tego samego punktu dwa razy (punktu lokalizującego), inaczej niż punkt początkowy/końcowy (jeśli jest to właściwe).
  • Jeśli chcemy utworzyć wyspę, zacznijmy mapowanie od nowa.
  • Używajmy codziennie aktualizowanego OSM Inspector - widok wybrzeża, aby sprawdzić błędy na linii brzegowej.

Przydatne tagi

Renderowanie w standardowej warstwie kafli na openstreetmap.org

Zobacz: Coastline#Rendering_in_Standard_tile_layer_on_openstreetmap.org

Zobacz też