Pl:Tag:natural=water

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = water
Blowdown Lake.JPG
Opis
Obszar wodny, taki jak jezioro lub staw. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Base layer water.png
Grupa: Środowisko naturalne
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

natural=water - stosowany do oznaczania położenia obszaru wodnego.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar zajmowany przez wodę dodając tag natural=water, lub dodać go do relacja relacji multipolygon jeżeli jezioro zawiera wyspy lub jest zbyt duże aby wyrysować je pojedynczą linią.

Dodatkowe tagi

 • water=<rodzaj obiektu wodnego>

Tworzenie wysp na jeziorze

Aby utworzyć wyspy na jeziorze, jezioro powinno być ujęte jako relacja multipolygon.

Najpierw zaznaczamy obszar obszar jeziora:

 1. Tworzymy lub wybieramy relację multipolygon aby przedstawiło jezioro.
 2. * W Potlatch: przycisk wyglądający jak łańcuch tuż nad przyciskiem tagu otwiera relacje. Pozwala to utworzyć nową relację lub dodać linię do istniejącej relacji. Relacje są wymienione jako właściwości linii, tak jak znaczniki. Kliknięcie na lewej części relacji daje dostęp tagów relacji, a prawa część daje dostępów do roli tagu w relacji.
 3. Tagujemy relację jako multipolygon, natural=water, name=*, itp. Nadmiarowe tagi powinny zostać usunięte z linii.
 4. Dodajemy linię do relacji i zaznaczamy rolę jako outer.

Następnie rysujemy obszar w jeziorze, dodając wyspę jako pierścień wewnętrzny:

 1. Rysujemy lub wybieramy linię na całym obwodzie wyspy.
 2. Tagujemy wyspę odpowiednio tagami natural=*, name=*, itd. Jeśli brakuje tagu natural=*, wyspa będzie jako naturalny-typ (np las) teren otaczający jezioro.
 3. Dodajemy wyspę do relacji jeziora z rolę jako inner.

Tworzenie jezior na wyspach

 1. Rysujemy linię wokół jeziora
 2. Tagujemy go jako natural=water

Automatyczne mapowanie wody

 1. Wtyczka JOSM Scanaerial działa jak OCR dla wody. Trzeba każdorazowo jednego kliknięcia dla każdego jeziora.

Podobne tagi

waterway=* można wymienić kilka przydatnych, pokrewnych, funkcji.

Zobacz też