Pl:Potlatch 2

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Potlatch)
Jump to navigation Jump to search
Potlatch 2
P2-osm.png
Licencja: WTFPL
Platforma: web-based (Flash)
Język: angielski
Strona internetowa: http://www.openstreetmap.org/edit?editor=potlatch2
Język programowania: ActionScript
Logo programu

Potlatch 2 (P2) to edytor map działający w przeglądarce internetowej.

Aplikacja jest całkowicie przepisaną, nową wersją edytora Potlatch 1. Do działania wymaga pluginu Flash, dlatego nie jest dostępny dla każdej przeglądarki.

Aby skorzystać z Potlatch 2 należy zalogować się na stronie openstreetmap.org, kliknąć w przycisk Edycja i wybrać opcję Edytuj w Potlatch 2.

Oprócz tego istnieje kilka zmodyfikowanych wersji na innych stronach web.

 • Przykładowo wersja specjalizująca się w szlakach leśnych i polnych, trasach wędrówek pieszych i jazdy konnej znajduje się na stronie Mapa turystyczna i jazdy konnej.

Ulepszenia w stosunku do Potlatch 1

Najważniejszymi nowymi cechami są:

 • Przyjazne dla użytkownika tagowanie z dającymi się indywidualnie dopasować szablonami
 • Rendering WYSIWYG
 • wektorowe warstwy tła
 • Elastyczne cofnij / ponów
 • OAuth – wsparcie dla zastosowania go w innych stronach web.

Dołącz się!

Błędy / sugestie wprowadzania ulepszeń

 • Jeśli odkryjesz błąd powodujący utratę danych lub inny błąd, który poważnie ogranicza jego zastosowanie, zamelduj ten fakt na stronie Blockers.
 • Każdy inny błąd należy meldować na stronie Bugs.
 • Jeśli uważasz, że brakuje jakiegoś ważnego elementu w Potlatch 2, zgłoś to na stronie Suggested enhancements.

Pomóż programować!

Potlatch 2 jest napisany w ActionScript 3 z Flex framework. Byłoby świetnie, gdybyś mógł pomóc w rozwoju tego programu!

Kod źródłowy znajdziesz tutaj svn. Zaabonuj listę dyskusyjną potlatch-dev, aby nawiązać kontakt z deweloperami programu. Więcej przeczytasz na stronie OpenGeoData blog post Obejrzyj także prezentację z WhereCamp.EU 2010.

Potlatch 2 na własnej stronie internetowej

Potlatch 2 może być umieszczony na własnej stronie internetowej i dostosowany do indywidualnych potrzeb. Pozwala to na wykorzystanie specjalnie dostosowanych wersji na przykład dla mapujących rowerzystów lub dla poszczególnych krajów. Więcej przeczytasz na stronie Deploying Potlatch 2.

Obsługa

Funkcje przejęte z Potlatch 1:

Obsługa myszy

Przy standardowych ustawieniach myszy dla PC poniższe rozkazy funkcjonują z wciśniętym lewym klawiszem myszy.

 • Przesuń mapę: Wjechać kursorem myszy na puste miejsce na mapie, wcisnąć lewy klawisz myszy i poruszać nią
 • Wybierz drogę lub punkt: raz kliknąć
 • Przesuń drogę lub punkt: Aktywować drogę jednym kliknięciem, przesuwać z wciśniętym lewym klawiszem myszy
 • Wstaw nowy punkt w drogę: 1. Aktywować drogę jednym kliknięciem 2. kliknąć z wciśniętym klawiszem Shift w miejsce gdzie chcesz wstawić punkt
 • Kontynuuj rysowanie drogi: 1. kliknąć na końcowy punkt drogi 2. Kliknąć w miejsce na mapie, gdzie chcesz wstawić nowy punkt.
 • Rozpocznij rozgałęzienie drogi: Shift+klik; kliknąć na istniejący lub nowo wprowadzony punkt na drodze z wciśniętym klawiszem Shift
 • Wybór wielu elementów: Ctrl+klik; Kliknąć trzymając klawisz Ctrl na punkty lub drogi / poligony (Mac: Cmd+klik)

Skróty klawiaturowe

 • CClose changeset = zamknij zestaw zmian
 • DDim main map layer = wzmocnij przejrzystość narysowanych elementów
 • P – make parallel way (if way selected) = Utwórz linię równoległą do aktywowanej kliknięciem drogi
 • RRepeat tags from previously selected way/node = przekaż właściwości poprzednio wybranego obiektu do obiektu obecnie zaktywowanego
 • SSave = zapisz zmiany
 • TToggle simple/advanced tag panel = przełącz między prostą i zaawansowaną edycją panela tagowania tag
 • V – Reverse way (if way selected) = odwróć kierunek drogi (np. ulicy jednokierunkowej lub rzeki)
 • W – Select way (if node in way selected) = zaktywuj drogę w której punkt kliknąłeś
 • X – Split way (if node in way selected) = podziel drogę w wybranym punkcie
 • Y – Simplify way (if way selected) = uprość geometrię edytowanej drogi (usunąć zbyt gęsto obok siebie leżące punkty)
 • Z – Undo = cofnij
 • + – Add new tag = dodaj nowy tag
 • - – Remove node from this way only = usuń punkt
 • / – Cycle through overlapping ways (at selected node, or where the way was clicked) ( # – on german keyboards)= Zmienić kolejność pokrywających się dróg, linii= Przenieść elementy na pierwszy plan
 • – Pan map = przesuń mapę
 • Page Up – Zoom in = powiększ mapę
 • Page Down – Zoom out = pomniejsz mapę
 • Delete/ Backspace – Delete currently selected node = usuń wybrany element
 • Shift+ Delete – Delete currently selected way = usuń wybraną drogę
 • Enter/Escape – stop drawing way = wstrzymaj rysowanie drogi
 • Space+przesuń mapę myszą – realign background = dostosuj położenie obrazu satelitarnego (Cofnięcie rozkazu nie jest możliwe! Reset: Przejść do widoku mapy i powrócić do Potlatcha)

Zmiany

 • Pokaż historię obiektu

H – history of selected object: removed – 1) click on object id # at top left. skrót klawiaturowy H do pokazywania history obiektu został usunięty.
Zamiast tego: Kliknij w modusie Advanced na ID-Nr wybranego obiektu. Otworzy się nowe okno z różnymi informacjami o obiekcie. Znajdziesz tam też link do historii obiektu.