Pl:Potlatch 2

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Potlatch 2
P2-osm.png
Licencja WTFPL
Platforma web-based (Flash)
Język angielski
Strona internetowa http://www.openstreetmap.org/edit?editor=potlatch2
Język programowania ActionScript
Logo programu

Potlatch 2 (P2) to edytor map działający w przeglądarce internetowej.

Aplikacja jest całkowicie przepisaną, nową wersją edytora Potlatch 1. Do działania wymaga pluginu Flash, dlatego nie jest dostępny dla każdej przeglądarki.

Aby skorzystać z Potlatch 2 należy zalogować się na stronie openstreetmap.org, kliknąć w przycisk Edycja i wybrać opcję Edytuj w Potlatch 2.

Oprócz tego istnieje kilka zmodyfikowanych wersji na innych stronach web.

 • Przykładowo wersja specjalizująca się w szlakach leśnych i polnych, trasach wędrówek pieszych i jazdy konnej znajduje się na stronie Mapa turystyczna i jazdy konnej.

Ulepszenia w stosunku do Potlatch 1

Najważniejszymi nowymi cechami są:

 • Przyjazne dla użytkownika tagowanie z dającymi się indywidualnie dopasować szablonami
 • Rendering WYSIWYG
 • wektorowe warstwy tła
 • elastyczne undo / redo
 • OAuth- Wsparcie dla zastosowania go w innych stronach web.

Dołącz się!

Błędy / sugestie wprowadzania ulepszeń

 • Jeśli odkryjesz błąd powodujący utratę danych lub inny błąd, który poważnie ogranicza jego zastosowanie, zamelduj ten fakt na stronie Blockers.
 • Każdy inny błąd należy meldować na stronie Bugs.
 • Jeśli uważasz, że brakuje jakiegoś ważnego elementu w Potlatch 2, zgłoś to na stronie Suggested enhancements.

Pomóż programować!

Potlatch 2 jest napisany w ActionScript 3 z Flex framework. Byłoby świetnie, gdybyś mógł pomóc w rozwoju tego programu!

Kod źródłowy znajdziesz tutaj svn. Zaabonuj potlatch-dev mailing list, aby nawiązać kontakt z deweloperami programu. Więcej przeczytasz na stronie OpenGeoData blog post Obejrzyj także prezentację z WhereCamp.EU 2010.

Potlatch 2 na własnej stronie internetowej

Potlatch 2 może być umieszczony na własnej stronie internetowej i dostosowany do indywidualnych potrzeb. Pozwala to na wykorzystanie specjalnie dostosowanych wersji na przykład dla mapujących rowerzystów lub dla poszczególnych krajów. Więcej przeczytasz na stronie Deploying Potlatch 2.

Obsługa

 • Skróty klawiaturowe

Funkcje przejęta z Potlatch 1:

Obsługa myszy

Przy standardowych ustawieniach myszy dla PC poniższe rozkazy funkcjonują z wciśniętym lewym klawiszem myszy.

 • Przesuń mapę: Wjechać kursorem myszy na puste miejsce na mapie, wcisnąć lewy klawisz myszy i poruszać nią
 • Wybierz drogę lub punkt: raz kliknąć
 • Przesuń drogę lub punkt: Aktywować drogę jednym kliknięciem, przesuwać z wciśniętym lewym klawiszem myszy
 • Wstaw nowy punkt w drogę: 1. Aktywować drogę jednym kliknięciem 2. kliknąć z wciśniętym klawiszem Shift w miejsce gdzie chcesz wstawić punkt
 • Kontynuuj rysowanie drogi: 1. kliknąć na końcowy punkt drogi 2. Kliknąć w miejsce na mapie, gdzie chcesz wstawić nowy punkt.
 • Rozpocznij rozgałęzienie drogi: shift+click; kliknąć na istniejący lub nowo wprowadzony punkt na drodze z wciśniętym klawiszem Shift
 • Wybór wielu elementów: ctrl+click; Kliknąć trzymając klawisz Ctrl na punkty lub drogi / poligony (Mac: Command-click)

Skróty klawiaturowe

 • C - close changeset = zamknij Changeset
 • D - dim main map layer = Wzmocnienie przejrzystości narysowanych elementów
 • P - make parallel way (if way selected)= Utwórz linie równoległa do aktywowanej kliknięciem drogi
 • R - repeat tags from previously selected way/node = Przekazanie właściwości poprzednio wybranego obiektu do obiektu obecnie zaktywowanego
 • S - save = Zapisz zmiany
 • T - toggle simple/advanced tag panel = przełączanie między prostą i zaawansowaną edycją panela tagowania tag
 • V - reverse way (if way selected) = Odwróć kierunek drogi (np. ulicy jednokierunkowej lub rzeki)
 • W - select way (if node in way selected) = Zaktywuj drogę w której punkt kliknąłeś
 • X - split way (if node in way selected) = Podzielić drogę w wybranym punkcie
 • Y - simplify way (if way selected) = Uprościć geometrie edytowanej drogi (usunąć zbyt gęsto obok siebie leżące punkty)
 • Z - undo = cofnij
 • + - add new tag = Dodaj nowy tag
 • - - remove node from this way only = Usuń punkt
 • / - cycle through overlapping ways (at selected node, or where the way was clicked) ( # - on german keyboards)= Zmienić kolejność pokrywających się dróg, linii= Przenieść elementy na pierwszy plan
 • Cursor keys - pan map = Klawisze strzałek > Przesunąć mapę
 • Page Up - zoom in = Obraz w górę > Powiększyć mapę
 • Page Down - zoom out = Obraz w dół > Zmniejszyć mapę
 • Delete/backspace - delete currently selected node = del/wstecz > Usuń wybrany element
 • Shift-delete/backspace - delete currently selected way = shift+del/wstecz > Usuń wybrana drogę
 • Enter/Escape - stop drawing way = Wstrzymać rysowanie drogi
 • Space-drag - realign background = Spacja + przycisk myszy + przeciągnięcie > Dostosować położenie obrazu satelitarnego (Cofnięcie rozkazu nie jest możliwe! Reset: Przejść do widoku mapy i powrócić do Potlatcha)

Zmiany

 • Pokaż History obiektu

H - history of selected object: removed - 1) click on object id # at top left. skrót klawiaturowy H do pokazywania history obiektu został usunięty.
Zamiast tego: Kliknij w modusie Advanced na ID-Nr wybranego obiektu. Otworzy się nowe okno z różnymi informacjami o obiekcie. Znajdziesz tam też link do historii obiektu.