Pl:Tag:waterway=river

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg waterway = river
(droga_wodna= rzeka)
Nau im Langenauer Ried 600x450.jpg
Opis
Rzeka. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w openstreetmap-carto
Rendering-waterway-river.png
Grupa: Rzeki
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do droginie może być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Powiązane oznaczenia
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Wikidane
Status: w użyciu

waterway=river - stosowany do oznaczania położenia rzeki.

Opis obiektu

Rzeka
Należy pamiętać, że liniowe drogi wodne powinny zawierać kompletne opisy.

Dla szerszych rzek możemy, również, podać szerokość rzeki za pomocą waterway=riverbank.
Dla naturalnego obszaru wodnego stosujemy natural=water, a dla sztucznego zbiornika wodnego landuse=reservoir.
Dla małych cieków wodnych, które może przeskoczyć dorosły człowiek, stosujemy waterway=stream.
Dla żeglugi śródlądowej, kanałów, utworzonej dla statków, stosujemy waterway=canal.
Dla mniejszych, sztucznych, cieków wodnych, wykorzystywanych do odwadniania pół stosujemy waterway=drain.

Mapowanie

Zobacz: Waterways
ElementWay.png

Zaznaczamy linię linia przedstawiającą rzekę i dodajemy tag waterway=river.

Kierunek rzeki powinien być w dół biegu rzeki (tzn. rysujemy rzekę w kierunku, w którym ona płynie).

Podobnie jak w przypadku dróg, ważne jest to, aby topologia rzek była poprawna. To znaczy, że, gdy chcemy dostać się drogą wodną z jednej miejsca rzeki do drugiego, musi być kawałek waterway=* (drogi wodnej) między nimi. Oznacza to, że lina obrazująca rzekę jako waterway=river nie powinna kończyć się na brzegu innej rzeki, ale połączyć się z linią obrazującą środek innej rzeki.

Dodatkowe znaczniki

  • name=* nazwa rzeki w lokalnym języku, jeśli znana.
Stosujemy format name:xx dla nazw w innym języku.
  • width=* szerokość w metrach. Przybliżona średnia szerokość rzeki przez większą część tego kawałka rzeki. Możemy stosować width=5 lub width=5 m, aby oznaczyć rzekę o szerokości 5 metrów.
  • depth=* głębokość rzeki. Maksymalna głębokość rzeki, uśredniona wartość dla danego kawałka rzeki.
  • maxwidth=*
  • maxheight=*
  • maxlength=*
  • maxspeed=*

Zobacz też

  • waterway do rysowania długich rzek w relacji gdzie występuje kilka sposobów połączenia

Propozycje

Zobacz też