Pl:Tag:waterway=river

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg waterway = river
Finlay River emptying into the north end of Williston Lake.jpg
Opis
Rzeka. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-river.png
Grupa: Cieki
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Implikuje
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

waterway=river – tag do oznaczania położenia rzeki.

Opis obiektu

 Rzeka to naturalny ciek. Może płynąć w naturalnym korycie lub być ograniczona wałami.
Mniejsze strumienie, które może przeskoczyć dorosły człowiek, oznaczamy w OSM za pomocą tagu waterway=stream.

W przypadku szerszych rzek możemy również zaznaczyć obszar zajmowany przez wodę, tagiem natural=water + water=river.
W przypadku żeglugi śródlądowej, kanałów, utworzonych dla statków, stosujemy waterway=canal.
W przypadku mniejszych, sztucznych, cieków, wykorzystywanych do odwadniania pól stosujemy waterway=drain.

Mapowanie

Zobacz: Waterways
ElementWay.png

Zaznaczamy linię linia przedstawiającą rzekę i dodajemy tag waterway=river.

Kierunek rzeki powinien być w dół biegu rzeki (tzn. rysujemy rzekę w kierunku, w którym ona płynie).

Podobnie jak w przypadku dróg, ważne jest to, aby topologia rzek była poprawna. To znaczy, że gdy chcemy dostać się z jednego miejsca rzeki do drugiego, musi być kawałek waterway=* między nimi. Oznacza to, że lina obrazująca rzekę jako waterway=river nie powinna kończyć się na brzegu innej rzeki, ale połączyć się z kolejną linią waterway=river obrazującą środek innej rzeki.

W przypadku, gdy rzeka przechodzi przez zbiornik wodny, poprawnym jest rysowanie jej również w obrębie tegoż zbiornika.[1][2]

Relacja rzeki

Długie rzeki są zazwyczaj ujmowane w relacji. Zobacz więcej na stronie relation waterway.

Dodatkowe znaczniki

  • name=* – nazwa rzeki w lokalnym języku, jeśli znana.
    • Stosujemy format name:*=* dla nazw w innych językach.
  • width=* – szerokość w metrach. Przybliżona średnia szerokość rzeki przez większą część tego kawałka rzeki. Domyślna jednostka to metry.
  • depth=* – głębokość rzeki. Maksymalna głębokość rzeki, uśredniona wartość dla danego kawałka rzeki. Domyślna jednostka to metry.
  • maxwidth=* – oznaczenie maksymalnej szerokości, ważne szczególnie np. w śluzach, pod mostami.
  • maxheight=* – oznaczenie maksymalnej wysokości dostępnej dla jednostki pływającej (skrajnia pionowa), szczególnie ważne np. pod mostami.
  • river:waterway_distance=* – kilometraż rzeki w tym punkcie.

Propozycje

Przypisy