Pl:Tag:waterway=riverbank

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg waterway = riverbank
Dscf1891-800.jpg
Opis
Brzeg rzeki. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Base layer water.png
Grupa: Cieki
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Zobacz też
Status: dezaprobowanyPage for proposal

an unequal sign

Ten artykuł jest przetłumaczoną wersją, ale treść jest niezsynchronizowana z tekstem oryginalnym (zazwyczaj wersja angielska). Proszę zaktualizuj to tłumaczenie jeśli to możliwe.

waterway=riverbank – stosowany do oznaczania położenia obszaru obejmującego brzegi rzeki.

Opis obiektu

 Brzeg
Opisuje "system znakowania" dla dużych rzek, lub odcinków rzek, które są na tyle szerokie, aby mogły być mapowane jako obszar obejmujący brzegi wody/rzeki.
Przykład: River Thames, przepływająca przez Central London.

Dla małych rzek nie jest konieczne rysowanie obszaru obejmującego brzegi rzeki, ale nadal może być interesujące, zwłaszcza jeśli jest ona nieregularna.

Mapowanie

Ilustracja kilku sposobów mapowania rzeki

Rendering

Rendering-waterway-riverbank.png

Ogólne oznaczenia

Obszar rzeki powinien być oznaczony jako linia zamknięta linia zamknięta (co oznacza, w tym przypadku obszar) poprowadzona wzdłuż brzegów rzeki, a zamknięta na każdym końcu (ostatni węzeł na drodze jest również pierwszym na tej drodze).
W praktyce, jeśli szeroka rzeka stają się coraz dłuższa, rzeka zostanie odwzorowana w postaci serii przyległych obszarów (ways 1 i 3 na szkicu powyżej). Obszary te powinny być oznaczone jako waterway=riverbank.

Ponadto (i jak to się robi w przypadku mniejszych rzek) lina oznaczona jako waterway=river (way 4 na szkicu powyżej), musi zostać odwzorowana zgodnie z kierunkiem przepływu rzeki (tj. od źródła do morza) wraz z linią łączącą najgłębsze punkty koryta rzeki. Należy upewnić się, że te linie są topologiczne poprawne jak w przypadku tagu highway=*.

Nowe oznaczenia

Nowy schemat tagowania został zatwierdzony, w którym każda powierzchnia wody dostaje znacznik natural=water wraz z water=river, water=canal lub podobnymi.

Obrys rzeki może być jeszcze oznaczone jako waterway=riverbank (ponieważ ciągle są brzegiem rzeki), choć nie jest to konieczne, i brzegi rzeki nie są więcej traktowane jako obszary.

Dodatkowa linia z tagiem waterway=river jest nadal potrzebna do określenia nurtu rzeki i umieszczenia tagowania trasy żeglugi, jak w ogólnym tagowaniu.

Wyspy na rzece

Powinna być określona relacja multipolygon i wyspa oraz główne brzegi rzeki powinny być zawarte w tej relacji. Główna linia brzegu rzeki (way 1 w szkicu powyżej) będzie mieć rolę 'outer' a linie dla wyspy (way 2 w szkicu powyżej) będą mieć rolę 'inner'.

Zjednoczenie przypadku wyspy i normalnego stanu z relacją multipolygon

Innym sposobem, aby oznaczyć te dużych rzekach przy użyciu relacji multipolygon będzie utworzenie tylko jednej relacji dla całej rzeki. Eliminuje to potrzebę tworzenia dowolnych cięć wzdłuż rzeki. Jednak dłuższe rzeki odwzorowywane w ten sposób mogą być problemem dla niektórych użytkowników danych.

Possible-river-relationship.png

Tagi ​​używane:

 • Ogólne oznaczenia
type=multipolygon + waterway=riverbank + name=* + ... dla relacji zawierającej ways 1 do 7

lub

 • Nowe oznaczenia
type=multipolygon + natural=water + water=river + name=* + ...
 • Człony ways 1 do 6 mają role 'outer' i way 7 ma role 'inner'
 • Ways 1 do 6 są oznaczone waterway=riverbank. Way 7 może nie być oznaczona lub jeśli jest, to może być już wcześniej odpowiednio oznaczona.
Ponieważ waterway=riverbank jest zwykle używane tylko na obszarach, ten sposób oznaczania konfliktuje z tą definicją.
Możemy również skorzystać z natural=riverbank, aby uniknąć nieporozumień czy jest to obszar, czy nie.
 • Kierunek linii nie ma znaczenia

Dopływy rzek

River crossing.svg

Way 1 i 2 powinny zawsze być oznaczone waterway=river z dodatkowymi tagami, takimi jak name=*.
Należy również upewnić się, że są połączone węzłem. To może być ważne dla trasy statków lub innych analiz połączeń rzek.

Istnieje kilka możliwości dla odwzorowania brzegów rzeki.

 • 'Prosty sposób na tagowanie' – Rzeki takie jak ta mogą być odwzorowywane za pomocą linii zamkniętych obszar gdzie 3,4 i 5 byłoby połączone, z dodatkową sekcją zamykając pętlę gdzieś tam, i oznaczone waterway=riverbank. Podobnie 6,4,7,8 i niektóre dodatkowe segmenty linii zamkniętej zostaną odwzorowane jako pojedyncza linia zamknięta. Odcinek 4 będzie miał te same węzły w obu kierunkach.
 • Relacja MultiPolygon – Zamiast linii zamkniętej możemy stosować Relation:multipolygon relacja, zawierający linie 4 i 6 do 8 dla poziomej rzeki, i od 3 do 5 dla pionowej rzeki. Wieloboki są bardziej skomplikowane, ale mają pewne zalety. Mogą być większe i mogą wykluczać obszary wysp ('inner'). Oznaczenie będzie wtedy: type=multipolygon + waterway=riverbank

Powyższe dwa podejścia mają nieścisłość, ponieważ linia pomiędzy dwoma rzekami na połączeniu (numer 4) nie są brzegiem rzeki, więc idealnie nie powinny być oznakowane jako wspólne. Nowe oznaczenie water=river w połączeniu z wielobokiem, oferuje alternatywę:

 • Wielobok z dokładnie oznaczonymi brzegami rzeki – Dwa różne obszary rzeczne będą odwzorowane jako type=multipolygon + natural=water + water=river + name=* + ... Wtedy oprócz oznakowania MultiPolygon poszczególne linie 3 do 8 uzyskają tag waterway=riverbank, z wyjątkiem way 4, która nie jest brzegiem rzeki.

(Należy pamiętać, że nawet jeśli stosowanie waterway=riverbank dla linii lepiej pasuje ze znaczeniem słowa "brzeg rzeki" w języku naturalnym, jednak jest to niezgodne z główną definicją waterway=riverbank jako tagu area. Więc skorzystamy z tej interpretacji na własne ryzyko. Można również użyć znacznika natural=riverbank aby obejść tą dwuznaczność)

Zmienny poziom rzeki w stosunku do brzegu

Wiele rzek, z biegiem czasu, różni się zdecydowanie poziomem wody, co utrudnia podjęcie decyzji, gdzie dokładnie przebiega granica między wodą a ziemią. Nie ma ostatecznego porozumienia jaki poziom wody powinny być traktowane jako wzorzec, ale istnieje kilka wskazówek, które mogą pomóc:

 • W przypadku rzek ze zmiennym poziomym wody zależnym od poziomu przypływu, powinny być odwzorowane tak jak dla natural=coastline.
 • W przypadku rzek o silnie zróżnicowanych poziomach wody, ale bez wyraźnego okresu powodzi, jest zwykle lepiej mapować wyższy niż niższy poziom wody.
 • W bardzo częstych przypadkach dotyczących rzek, objętych sezonową powodzią z dużo wyższym poziomem wody w stosunkowo krótkim czasie, na przykład w sezonie monsunowym lub z powodu nagłego topnienia śniegu ale niskim oraz względnie stałym poziomem wody przez resztę roku, jest lepiej nie mapować poziomu wody podczas powodzi.

Użyteczną zasadą byłoby mapować średnią z maksymalnych poziomów wody dla wszystkich miesięcy roku. Dla tych obszarów objętych powodzią są pewne pomysły na tagowanie, takie jak Proposed features/floodplain i Key:flood_prone.

 • Rzeki z dość stabilnym poziomem wody przez większą część roku, często mają wyraźne (choć czasem często się zmienia) koryto rzeki wskazujące normalną rozpiętość rzeki, nawet w porze suchej, kiedy rzeczywisty poziom wody jest znacznie niższy.
 • W przypadku suchych rzek, ma sens odwzorować rozpiętość rzeki w czasach kiedy rzeka nie jest sucha i dodać intermittent=yes. Należy zachować ostrożność w regionach gdzie woda była zasilana z rzeki do nawadniania lub innych celów, ponieważ rzeka często nie wypełnienia koryta rzeki, nawet podczas pory deszczowej w takich przypadkach.

Generalnie, te zasady mogą być stosowane bardziej, jeśli mamy lepsze dane (najlepiej gdy ktoś lokalnie obserwuje położenie rzeki). Podczas szkicowania ze zdjęć lotniczych, dopuszczalne jest aby po prostu robić to jak najlepiej w oparciu o to, co możemy zobaczyć (np. zakładając, że widoczne piaszczyste łachy zostały rozmyte, jak na zdjęciu poniżej).
Należy pamiętać, że zawsze należy być ostrożnym, aby uniknąć usunięcia obrysu mapowanego na podstawie wizji lokalnej, bazując na informacji opartej na zdjęciach lotniczych.

Wyspy rzeczne i piaszczyste łachy

Make river landsat.png

Dość powszechną praktyką jest, unikanie odwzorowania nietrwałych i szybko zmieniających się wysp (łach) na rzekach. Pokrywa roślinna na wyspach rzecznych może być czasem wykorzystywana jako wskaźnik ich trwałości, choć może to być również mylące – istnieje wiele przykładów wysp rzecznych bez roślinności, które są trwały przez wiele lat. Podczas mapowania ze zdjęć lotniczych lub satelitarnych, porównanie zdjęć z różnych lat może być bardzo pomocne.

Ograniczenia

Ograniczenia dodajemy do centralnej linii rzeki oznaczonej waterway=river.

Wskazówkę dla mapowanie brzegu rzeki

Potlatch 2

Opisuje jak korzystać z narzędzia "create parallel way" (utwórz drogę równoległą) w Potlatch 2 aby stworzyć brzeg rzeki z linii rzeki.
Metoda ta działa najlepiej, gdy mapujemy odcinek rzeki, która ma spójną szerokość i każda ze stron brzegu ma prawie identyczny kształt.

 • Tworzymy waterway=river na środku rzeki
 • Wybieramy fragment rzeki, która ma spójną szerokość
 • Wybieramy "parallel tool" (linię równoległą) lub wpisujemy "p"
 • Regulujemy dystans nowej "parallel way" od oryginalnej linii, tak aby nowa linia była równa połowie szerokości rzeki (powiększanie pomaga)
 • Tworzymy linię równoległą po przeciwnej stronie pierwotnej rzeki
 • Opisujemy obie nowe linie identycznie jako waterway=riverbank
 • Łączymy końce każdego nowego brzegu, aby utworzyć zamkniętą pętlę
 • Używamy narzędzia "merge ways" (scalić linie) aby scalić w jedną linię reprezentującą obszar rzeki.

Zobacz też