Cs:Tag:waterway=river

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg waterway = river
Finlay River emptying into the north end of Williston Lake.jpg
Popis
Řeka - zakreslená lineární cestou ve směru toku. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-river.png
Skupina: Vodní cesty
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošemůže být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Značku waterway=river použijte pro lineární tok větších přírodních vodních toků ve směru jejich toku. Uvědomte si, že lineární cesty by měly tvořit kompletní popis vodní cesty, po které lze navigovat.

Zvažte, zda není vhodnější jiná ze značek:

 • waterway=stream pro malé vodní toky, které může zdravý dospělý člověk přeskočit.
 • waterway=canal pro člověkem vytvořené vodní kanály, pro použití plavidly.
 • waterway=drain pro menší člověkem vytvořené vodní toky pro odvodňování polí.


Jak mapovat

Hlavní článek: River

Viz také: Vodní cesty

Chcete-li zmapovat řeku, pak prostě zakreslete cesta cestu. K ní přidejte značku waterway=river. Směr cesty by měl být po proudu (zakreslete tedy cestu ve směru, kterým řeka teče).

Stejně jako u silnic je důležité, aby byla správná topologie řek. To znamená, že pokud se můžete po vodě dostat z jedné části řeky na jinou část, pak mezi nimi musí být kus cesty označené waterway=*. To implikuje, že cesta označená waterway=river by neměla končit na břehu jiné řeky, ale měla by být protažena až na středovou cestu jiné řeky.

Doplňkové značky:

 • name=* pro název řeky v místním jazyce, je-li znám. Například 'River Thames', 'Vltava'.
 • Použijte značku ve formátu name:xx abyste přidali názvy řeky v jiném jazyce, například name:de=Moldau pro Vltavu.
 • width=* pro zaznamenání šířky v metrech. Toto je průměrná šířka daného kousku řeky. Můžete použít width=5 nebo width=5 m, abyste označili řeku v dané části širokou 5 metrů.
 • CEMT=* - CEMT je klasifikace evropských vnitrozemských vodních toků
 • draft=* - hloubka splavné části řeky
 • intermittent=yes sděluje, že vodní tok nebo plocha jsou pouze občasné
 • tidal=yes - sděluje, že řeka je v přílivové oblasti
 • maxwidth=*
 • maxheight=*
 • maxlength=*
 • maxspeed=*

Plocha řeky

Pro vodní těleso vytvořené řekou, které indikuje šířku a tvar řeky, viz River.

Whitewater

Schéma Whitewater v OpenSeaMap. V projektu Whitewater Maps jsou specifické objekty pro kajakáře a jiné nadšence vodních sportů. Najdete tam návod instalace předvoleb "Watersport" pro JOSM.

Viz také

 • Relace waterway - relace pro zakreslování dlouhých řek, kde je potřeba spojit několik cest.

Navrhováno: