Cs:Key:boat

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg boat
A.16 Fahrverbot.svg
Popis
Přístupové právo pro čluny Show/edit corresponding data item.
Skupina: Omezení
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošepoužití na relaci nespecifikováno
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Zákonem dané právo přístupu pro  čluny. V OSM se jedná o malé čluny a zábavná plavidla, včetně jachet.

Značka se také používá pro sdělení, zda lze po řece plout v lodi, což je ovšem nejednoznačné, jelikož to neposkytuje žádnou informaci o tom, pro jaké typy lodí to platí.

Hodnoty

Viz také popis na stránce access=*.

  • boat=unknown Přístupová práva jsou neznámá nebo nejasná. Toto je výchozí hodnota pro většinu prvků.
  • boat=yes Veřejnost má oficiální, zákonem zaručené právo plavby.
  • boat=designated Cesta je označena jako preferovaná, obvykle pro specifický typ dopravního prostředku.
  • boat=permissive Vlastník dal obecné povolení.
  • boat=private Vlastník dává povolení individuálně.
  • boat=no Přístup je zakázán, čluny nemají právo plavby.

Viz také