Cs:Tag:waterway=stream

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg waterway = stream
Stream on Heaphy Track.jpg
Popis
Potok Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-stream.png
Skupina: Vodní cesty
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: používáno

Použijte značku waterway=stream pro přírodní vodní tok, který je příliš úzký, než aby ho šlo klasifikovat jako řeku waterway=river (běžně akceptované pravidlo v OpenStreetMap je, že přes potok může aktivní, fyzicky schopná osoba přeskočit). Potok nemusí být stále naplněn vodou. V případě potoků o proměnné šířce nebo občasných potoků by se pravidlo uvedené výše mělo posuzovat za stavu vysoké hladiny.

Pro umělé, (člověkem vytvořené) malé vodní toky pro odvodňování, zvažte použití waterway=ditch nebo waterway=drain. Pro širší, člověkem vytvořené vodní toky určené k plavbě lodí, použijte waterway=canal. Pokud prvek, který mapujete nikdy neobsahuje vodu nebo jeho primárním účelem je zamezení přístupu na druhou stranu, pak použijte barrier=ditch.

Jak mapovat

Chcete-li zmapovat potok, zakreslete jednoduchou cestu a označte ji značkou waterway=stream. Směr cesty musí být ve směru toku (tedy stejně jako teče voda). Pokud se potok vlévá do jiného potoku, řeky nebo oceánu, pak se ujistěte, že oba prvky sdílejí společný uzel.

Doplňkové značky

  • name=* pro zadání jména potoka.
  • width=* pro zadání šířky potoka. Jedná o přibližný průměr šířky, po většinu délky této části potoka.
  • intermittent=yes sděluje, že potok nemá vodu po celý rok.
  • tunnel=culvert pokud potok teče pod silnicí, železnicí, cestou nebo podobným prvkem.

Viz také

  • Vodní cesty - obecné informace o vodních tocích
  • waterway=brook - jiná značka pro malé vodní toky, ale méně používaná