Cs:Tag:waterway=ditch

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg waterway = ditch
Sloot.JPG
Popis
Příkop, strouha - malý člověkem vytvořený vodní tok pro odvod vody. Často se nachází poblíž silnic. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-stream.png
Skupina: Vodní cesty
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošemůže být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Použijte waterway=ditch pro jednoduché úzké umělé vodní toky pro vysušování přilehlé půdy, pro odvod srážek nebo podobně. Příkopy jsou obvykle rovné (narozdíl od přírodních potoků). Mohou obsahovat trochu vody, nebo být suché po většinu roku - pro vyznačení tohoto faktu můžete použít intermittent=*.

Pro větší umělé toky pro odvodňování typicky obložené betonem nebo podobně viz waterway=drain. Pro přírodní menší toky použijte waterway=stream. Pro suchý příkop určený k zamezení přístupu na druhou stranu zvažte použití barrier=ditch.

Jak mapovat

Viz také: Vodní cesty

Vytvořte jednoduchou lineární cestu ve směru toku a přidejte waterway=ditch.

Pokud je příkop používán pro zavlažování, navrhuje se přidání značky irrigation=yes.

Ilustrace

Viz také