Cs:Key:width

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg width
Height demonstration diagram.png
Popis
Šířka objektu Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: používáno

Klíč width popisuje skutečnou šířku nějakého objektu. Hodnoty jsou normálně interpretovány v metrech. Je-li šířka uvedena v jiných jednotkách, pak se jednotka zapisuje oddělena mezerou za konec hodnoty (viz příklady). Jako oddělovač desetinných míst se vždy používá tečka.

Zdroj informací o šířce může být zadán do klíče source:width=*.

Příklady

Šířka Značení Poznámka
Dva metry width=2 Případně lze zapsat i jako width=2 m.
0.6 míle width=0.6 mi Prosím, povšimněte si použití desetinné tečky!
16 stop a 3 palce width=16'3" Použijte apostrof pro stopy a uvozovky pro palce. Bez mezer.

Obvyklé chyby

Značka Maximální šířka vozidla

Nepleťte si prosím určení skutečné šířky s dopravní značkou omezující maximální šířku vozidla maxwidth=*.

Subjektivní údaje

Nedoporučuje se, aby byla hodnota určena subjektivním či obecným popisem, např. width=narrow atd. Viz tento návrh.

Odhadované hodnoty

Pokud neznáte přesnou šířku, pak využijte klíč pro odhadovanou hodnotu est_width=*.

Nesprávné hodnoty

Často jsou nesprávně zadané hodnoty klíče. V následující tabulce jsou uvedeny příklady nesprávně zapsaných hodnot a jejich správného zápisu:

Špatně Vysvětlení Správně
width=2km Chybí mezera mezi hodnotou a jednotkou. width=2 km
width=0,6 Je použita desetinná čárka namísto desetinné tečky. width=0.6
width=12' 6" Mezi stopami a palci nemá být mezera. width=12'6"

Viz také