Cs:Tag:waterway=canal

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg waterway = canal
Grand Union Canal Walk by the canal - geograph.org.uk - 3135952.jpg
Popis
Kanál - velká umělá vodní cesta, často pro dopravní účely. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-river.png
Skupina: Vodní cesty
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: používáno

Použijte značku waterway=canal pro člověkem vytvořenou vodní cestu používanou pro dopravu nebo také pro největší kanály vytvořené za účelem zavlažování. Pro menší umělé toky pro zavlažování zvažte použití waterway=drain nebo waterway=ditch. Pro přírodní vodní toky použijte waterway=river nebo waterway=stream. Pro vodu vedenou potrubím použijte man_made=pipeline.

Jak mapovat

Viz také: Vodní cesty

Vytvořte jednoduchou cestu ve směru toku vody kanálem a označte ji jako waterway=canal. Aby byla možná navigace, ujistěte se, že na obou koncích navazuje správně na jiný vodní prvek, včetně jiného kanálu, řeky, potoka, jezera, atd.

Části toku se zdymadlem by měly být označeny lock=*, s uzly na obou koncích označenými waterway=lock_gate. Použitelnost pro plavbu různými plavidly lze určit různými značkami. Použijte boat=*, abyste sdělili, že se lze plavit na lodi s vesly, motorboat=* pro lodě s motorem. Pro komerční plavbu použijte v Evropě značku CEMT=* a jinde značku ship=*.

Inženýrské stavby lze zmapovat pomocí cutting=*, embankment=*, bridge=aqueduct a tunnel=*. Zvažte přidání width=* pro určení šířky v metrech, například width=5 nebo alternativně použijte natural=water + water=canal, abyste zakreslili plochu vodní hladiny kanálu jako doplněk k lineárnímu prvku kreslenému prostředkem.

Použijte pro pojmenování name=* a volitelně name:xx, například name:fr=*, pro název v jiném jazyce.

Značkou service=* můžete sdělit, pro jaký účel byl kanál vytvořen:

Vykreslování

Kanály se ve standardním schématu Mapniku vykreslují jako modré čáry. Na mapě fluv.io se vykreslují tmavozeleně.

Waterway canal.png

Ilustrace

Viz také

Běžné chyby značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!