Cs:Key:embankment

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg embankment
Mapping-Features-Road-Embankment.png
Popis
Násep. Show/edit corresponding data item.
Skupina: vlastnosti
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Viz též
Status: de facto

Popis

V dopravě je násep umělá vyvýšenina, na které leží silnice, železnice nebo kanál, v nízko ležícím terénu nebo na mokřině.

Také se může jednat o umělou vyvýšeninu nad okolní krajinou, která má sloužit k přesměrování nebo zabránění záplavy řekou, jezerem nebo mořem. Viz také: Proposed_features/Dyke (sic).

Použití

Přidejte značku embankment=yes k cestě, která je již označena jako highway=*, railway=* nebo waterway=*.

Pokud mapujete velmi podrobně, tak můžete také zakreslit dvě paralelní cesty a k oběma přidat značku man_made=embankment. Viz níže.

Na rozdíl od mostů je značka layer=* pro násep málokdy potřebná a neměla by se používat bez dobrého důvodu.

Vykreslování

Náspy zakreslené jednou cestou

Náspy, které sdílí cesty se silnicí, železnicí nebo vodní cestou by měly být vykreslovány se špicemi na obou stranách. (V současné době pouze v Osmarenderu, který již není v provozu.)

Osmarender zachází se značkami man_made=dyke, man_made=dike, man_made=levee a man_made=embankment stejně jako se značkou embankment=yes, s výjimkou barvy.

Náspy zakreslené dvěma cestami

Tyto náspy by měly být vykresleny tak, že levá strana cesty je ta vyšší a pravá strana cesty ta nižší. (Podporováno OSM Mapnikem, ale jen pro neuzavřené cesty, které jsou označeny man_made=embankment, nikoliv pro cesty označené embankment=yes.)

  • K zakreslení vyvýšeného pruhu země (tak jak je na ilustraci): zakreslete dvě cesty ohraničující zvýšený pruh země, každou označenou man_made=embankment a vedoucí opačnými směry.
  • Chcete-li zmapovat plošinu obklopenou náspem (jako je třeba pevnost na kopci z doby železné): zakreslete dvě cesty, kde ta vnější jde proti směru hodinových ručiček a ta vnitřní po směru. Další cesty mohou reprezentovat příkopy a terasy ve větších areálech. Povšimněte si, že když zakreslíte uzavřenou cestu bez dvou přerušení (vytvoříte dvě různé, ale na sebe napojené cesty), pak bude interpretována jako plocha a nebude zobrazena ve standardní mapěǃ

Viz také