Pl:Key:embankment

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg embankment
(nasyp)
Mapping-Features-Road-Embankment.png
Opis
Nasyp pod drogę, linię kolejową lub kanał wzdłuż nisko położonych lub mokrych terenów. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Budowle
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Zobacz też
Status: w użyciu

embankment=* – służy do oznaczenia nasypu pod drogę, linię kolejową, lub kanał wzdłuż nisko położonych lub podmokłych terenów.

Opis obiektu

 Nasyp

Jeśli ten nizinny obszar jest stale lub okresowo zalany, wtedy ten nasyp nazywamy groblą (causeway).

Może to być również sztuczny nasyp podniesiony ponad otaczający go teren aby przekierować lub zapobiec wylewom rzeki, jeziora lub morza.

Użycie

Dodajemy tag embankment=yes do linii, która jest już oznakowana tagami highway=*, railway=* lub waterway=*

Kiedy stosujemy micromapping, można również narysować dwa równoległe linie i dodać tag embankment=yes do obu. Patrz poniżej.

Rendering

Nasyp jako pojedyncza linia

Nasyp który jest wspólny z drogą, linią kolejową lub linią wodną powinien być renderowany z "kreskami" po obu stronach. (Tylko w Osmarender.)

Osmarender traktuje man_made=dyke, man_made=dike, man_made=levee i man_made=embankment tak samo jak embankment=yes, z wyjątkiem koloru.

Micromapped nasyp

Te nasypy powinny być renderowane tak, że z lewej strony drogi będzie skarpa wyższa, a prawej strony obniżona. (Wspierane przez OSM Carto, ale nie Osmarender od września 2010 roku)

  • Do zaprezentowania podniesionego wału ziemi (jak na ilustracji): rysujemy dwa linie ograniczające uniesiony wał ziemi, każdy oznaczony tagiem embankment=yes linie idą w przeciwnych kierunkach.
  • Do przedstawienie zamkniętego nasypu (takiego jak Hill Fort): rysujemy dwie linie, z zewnętrzną stroną idącą w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara i wewnętrzną stroną zgodnie ze wskazówkami zegara.

Dodatkowe linie mogą być użyte do zaznaczenia rowów, skarp, przedpola i tarasów na dużych terenach.

Zobacz też